Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Indre Troms Sunday 05.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Generally unstable conditions. Natural avalanches can occur and you have to expect to trigger avalanches when venturing into steeper terrain. A persistent weak layer buried in the snow can cause large avalanches. Remote triggering is possible.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Saturday 4. February 2023

Snøfall tidligere i uka har gitt litt løssnø i terrenget. Vindøkning lørdag har trolig dannet fokksnø i overflaten utsatte steder. Kraftig vind søndag gjør at snøoverflaten vil være i endring.

Enkelte steder kan fokksnøen ligge over nedføyket overflaterim. I skogen og litt oppover i fjellet har fokksnøen lagt seg over et skarelag som ble dannet av mildvær 27.01.

Observasjon fra senest 1. februar viste at det fortsatt er vedvarende svake lag i snøen.

Pga. kulde og høy temperaturgradient kan det ha vært begynnende kantkorndannelse rundt skarelaget fra mildværet 27.01. Dette er foreløpig ikke observert som et skredproblem, men egenskaper og eventuell utbredelse bør følges med på.

Mountain weather

Saturday 4. February 2023

2-6 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from southwest, changing to breeze from the south during the afternoon. -18 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Sunday 5. February 2023

5-6 mm precipitation. Rain up to 300 m a.s.l Sunday night. Strong breeze from south, changing to strong breeze from the west during the afternoon. -10 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det ventes snøfokk i fjellet på grunn av kraftig vind og litt nysnø. I områder som samler mye snø kan enkelte naturlig utløste skred forekomme. En person må regne med å løse ut skred i bratt terreng.

Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn dypere i snødekket. Dette laget har til nå vært generelt vanskelig å påvirke, men merk at dette kan være i endring under og etter pålagring av fokksnø. Eventuelle skred kan bli store.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS