Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Indre Troms Thursday 22.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs. Some avalanches may release naturally. A persistent weak layers deeper in the snow is in general hard to trigger.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 21. February 2024

I helgen som var kom det nysnø i regionen. Under tregrensen er det mye løs og ubunden snø. Over tregrensen har vind, hovedsakelig fra nordvest, ført til vindpakket snø av varierende hardhet i leheng mot sør og øst. Under den siste fokksnøen er snødekket hardt, og preget av perioden med kraftig vind fra sørøst tidligere i februar. I bunn av snødekket ligger det en solid mildværspakke fra mildværet i slutten av januar, som gikk opp til ca. 800-1000 moh.

Rundt skarelaget fra 29. januar er det observert vedvarende svakt lag av kantkorn.

Tirsdag ble det rapportert om svært mye løssnø og skytende sprekker nord for Atlevatnet. Mildværet i starten av uken gikk opp til ca. 800 moh. og førte til en tynn mildværsskare.

Mountain weather

Wednesday 21. February 2024

Little to no precipitation. Breeze from southeast. -12 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Thursday 22. February 2024

Little to no precipitation. Strong breeze from southeast. -14 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det vil være lett for en skiløper å løse ut skred i ferske fokksnøflak. Liten kuling fra sørøst vil flytte tilgjengelig løs snø inn i leheng mot nord og vest. Enkelte skred kan løsne naturlig som følge av pålagring. Områder som får mye vind og har mye snø tilgjengelig for transport er mest utsatt.

Eldre fokksnøslak kan stedvis ligge på et svakt lag av kantkorn. Det skal en del til for å påvirke dette laget, men eventuelle skred kan bli store. Det er generelt stor usikkerhet knyttet til utbredelsen og utløsbarheten til det svake laget. Drønn og skytende sprekker er tydelige tegn på at det svake laget er til stede.Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS