Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Indre Sogn Thursday 04.04.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Strong wind will give windslabs lee areas. In some places, the windslabs may cover a persistant layer of surfacehoar.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of surface hoar

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 3. April 2024

Du må over ca. 200 moh for å finne skiføre. Snødekket er preget av varme og sol. Mildværet har gjort snødekket fuktet/vått opp til ca. 1300 moh. Snøen har frosset på igjen og gitt skare, særlig i solvendte sider.

I mars snødde og føyket et lag med rim/kantkorn ned mange steder i regionen. Dette laget har gradvis blitt mindre aktivt utover påsken. Laget finnes fremdeles, men overliggende harde flak gjør det vanskelig å påvirke.

Siste del av påsken er det mange observasjoner i regionen av overflaterim. Dette laget kan nå snø ned og danne et nytt vedvarende svakt lag. Utbredelsen virker å være størst over 1000 moh i nord og østvendte formasjoner.

Det er observert drønn i snøen fra ca 750 moh og oppover i Luster mandag. I skyggesider fra 1100 moh er det observert overflaterim mandag.

Mountain weather

Wednesday 3. April 2024

4-7 mm precipitation. Rain up to 300 m a.s.l Wednesday night. Fresh breeze from southeast. -13 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Thursday 4. April 2024

3-5 mm precipitation. Precipitation as snow. Strong breeze from southeast. -13 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Størst bekymring er nå knyttet til overflaterimet som er observert i snøoverflaten siste del av påsken. Dette kan nå snø og føyke ned og vil danne et mulig nytt vedvarende svakt lag høyt i snødekket.
I områder hvor ferske fokksnøflak legger seg over dette rimlaget, vil det være svært lett og løse ut skred i fokksnøen og skredene kan da bli middels store.

Laget av overflaterim som snødde ned i mars og produserte noen større skred i begynnelsen av påsken, har siste tiden vist seg mindre aktivt. Det finnes fortsatt, men ligger nå dypere under harde lag av fokksnø og skal mye til å påvirke.


Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS