Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Indre Sogn Wednesday 14.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with fresh wind deposited snow. In addition, there are deeper persistent weak layers that may result in big avalanches.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tuesday 13. February 2024

Snødekket er vindpåvirket på utsatte plasser. De siste dagene har det vært vind fra østlig retning. Forrige helg kom det mye snø med kraftig vind fra vest. Der det har vært mye vind er det avblåst ned til skarelag fra 2.2, som går opp til ca. 1400 moh. I Sogndalsdalen er mildværsskare fra 2.2. tykkere enn i Jostedalen.

Kuldeperiode forrige uke ga rim/kantkorn i overflaten, som nå er føyket ned flere steder. I tillegg har det utviklet seg kantkorn rundt skarelag fra 2.2..
Det er også dypere vedvarende svake lag i snødekket, både rundt skarelag fra 16.des. og ved bakken. Disse resulterte i store og svært store skred under uværet forrige helg.

Automatisk detektert skred i Veitastrond i sv-vendt heng lørdag og et personutløst skred i skoggrensa i Bjørnaholten.

Det kom en del nysnø mandag. Tirsdag flere drønn i snøen i Krundalen, Jostedal. Fra ca. 1000 moh og over. 20-30 cm ubunden snø over skarelag med mulig kantkorrn under.

Mountain weather

Tuesday 13. February 2024

2-5 mm precipitation. Rain up to 100 m a.s.l during the evening. Breeze from south. -12 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Wednesday 14. February 2024

4 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Rain up to 400 m a.s.l during the afternoon. Fresh breeze from southwest, changing to breeze from the southwest during the evening. -13 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Der fokksnøflak har lagt seg over svake lag av rim eller kantkorn vil det fortsatt kunne være lett å løse ut skred. De ferske flakene ligger i hovedsak i vest-nordvest-vendte leheng. Litt vind fra sørvest sammen med snøbyger vil kunne legge noen ferske fokksnøflak i heng mot øst.

Det er lokale forskjeller på hvor mye vinden har tatt, hvor det ligger rim/kantkorn under flakene og dermed hvor det fortsatt finnes ustabile fokksnøflak. Det er også mulig kantkornlag rundt skarelaget fra 2.2. har utviklet seg nok til å utgjøre et økende skredproblem nå.

Det finnes også flere vedvarende svake lag dypere i snødekket som kan påvirkes, og potensielt gi store skred, i verste fall svært store skred.
Det vil være lettest å påvirke de dype svake lagene der snødekket er tynt.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS