Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Indre Sogn Tuesday 21.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with soft snow or in areas where the snowpack transitions from thick to thin. A persistent weak layer can be triggered in these areas, resulting in large avalanches.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Monday 20. March 2023

Det er mye snø i terrenget etter mye snø torsdag og fredag forrige uke. Nysnøen forrige kom med kraftig vind fra SØ til S, som preget snøoverflaten og på høyfjellet finnes det stort sett fokksnø av ulik hardhet. Siste nedbør fra søndag kom med vind fra SV til V og lagt fra seg myk fokksnø i noen lommer.
Skiftende være gjennom helgen har gitt (gjennomslags)skare som går til topps i sørvendte heng, mens den slipper på rundt 1000 moh i nord og øst.

Et svakt lag av godt utviklete kantkorn over mildværsskare har trolig vært ansvarlig for mesteparten av skredaktivitet de siste dagene. Fraværelse av faretegn tyder på at laget er nå vanskelig å påvirke. Laget virker å ha mest utbredelse rundt tregrensen opp til områder hvor det dannet seg mildværsskare i begynnelsen av mars (ca 1200 moh).


Mandag er det observert noen mindre tørre flakskred både naturlig utløst ogutløst av skavlbrudd og mange små løssnøskred.

Mandag er det observert ferske glidesprekker under Grånipa.

Mountain weather

Monday 20. March 2023

1-3 mm precipitation. Rain up to 400 m a.s.l during the afternoon. Calm/light breeze from northwest. -12 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Tuesday 21. March 2023

6-10 mm precipitation. Rain up to 400 m a.s.l during the afternoon. Breeze from south. -17 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Et svakt lag av kantkorn over mildværsskare er stort sett vanskelig å påvirke. Men vær forsiktig i områder der snøen er myk eller i overgang fra tynt til tykt. Her kan det være mulig for en person å løsne store skred.

Fokksnøen fra søndag stabiliseres raskt som følge av stigende temperaturer. Samtidig øker sannsynligheten for våte løssnøskred der det regner om ettermiddagen opp til ca 400 moh.


Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS