Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Indre Fjordane Saturday 24.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. Be careful in areas with fresh wind deposited snow. Be aware that there can be pockets with persistent weak layer beneath wind deposited snow.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow near surface

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Friday 23. February 2024

Mildvêr med hard vind og regn som har gått over til snø har gitt eit varierande snødekke. Mildvêrsgrensa vil være på omlag 8- 1000moh. I høgda er det fokksnøflak av varierande hardheit. Enkelte stader er det blåst fram skare og hard snø.

Svakt lag av nedføyka kantkorn kan være tilstades. Trolig kun aktuelt i skjerma botner ved dei høgaste toppene etter mildvêr og gunstige forhold for stabilisering av overliggande snø.

Mountain weather

Friday 23. February 2024

20 mm precipitation, up to 38 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l Friday night. Moderate gale from southeast, changing to strong breeze from the southwest during the evening. -7 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Saturday 24. February 2024

1 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l. Fresh breeze from southwest. -10 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Fokksnøflak i leområder etter nedbør og vind fredag kan trenge tid til stabilisering. Dei kan dermed bli påvirka av skiløpar. Vind og litt snø kan fornye fokksnøflaka i enkelte områder.
Dette gjeld mest i høgda, der snøen er minst påvirka av mildværet fredag.

Det er usikkert om svake lag av kantkorn fortsatt er tilstades, men vær likevel merksam på dette i kalde, skjerma botnar ved dei høgaste toppane. Drønn og sprekker i snødekket er tydelige teikn.

Dersom det skyer av kan sola løyse ut små laussnøskred i bratte områder med laus snø.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS