Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Indre Fjordane Friday 23.02.2024

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
The risk of avalanches increases with heavy snow and wind at altitude. Danger of naturally triggered avalanches. Dry at high altitudes and wet avalanches in lower areas.
  • The danger is greatest from Friday afternoon

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow near surface

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Loose snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Thursday 22. February 2024

Varierende snødekke. Mildvær og litt regn har gitt våt eller fuktig snøoverflate opp til 7-900 moh. Høyere opp er det fokksnøflak av varierende hardhet etter som hvordan vinden har tatt.

Kaldt og klart vær har tidligere ført til oppbyggende omdanning i snøoverflaten. Denne er nå snødd eller føyket ned.

Det kan også finnes kantkorn under skarelag dypere i snødekket, men dette virker ikke aktivt nå.

Klarvær eller synkende temperatur gir rask gjenfrysing av snødekket i lavere områder.

Mountain weather

Thursday 22. February 2024

2-5 mm precipitation. Rain up to 700 m a.s.l Thursday night. Moderate gale from southeast. -8 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Friday 23. February 2024

20 mm precipitation, up to 38 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l Friday night. Moderate gale from southeast, changing to strong breeze from the southwest during the evening. -7 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Nedbør med synkende snøgrense utover dagen vil sammen med vind opprettholde problemet med ferske fokksnøflak i leheng. Vinden ventes å dreie fra sørøst til sørvest og vil øke i styrke utover dagen. Dette vil gi problemer i flere hengretninger. Mens været står på kan det være svært lett å påvirke flakene. Skred kan også løsne naturlig. Utsatte heng som får stor pålagring kan gi store skred.

Det er usikkert om det fortsatt finnes vedvarende svakt lag som kan påvirkes etter mange dager med mildvær. Drønn eller skytende sprekker vil være bekreftelser på at laget er aktivt.

I lavere områder vil regn i snøen gi fare for våte skred i bratt terreng.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS