Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Indre Fjordane Wednesday 14.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be aware that there can be pockets with persistent weak layer beneath wind deposited snow. Be careful in these areas, especially in and close to terrain traps.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow near surface

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tuesday 13. February 2024

Vind opp i stiv kuling sist helg, hovedsakelig fra sørøst, har flyttet snø inn i leheng og dannet fokksnøflak av varierende hardhet. I skogen og i skjermet terreng finnes det fortsatt løs snø. Før vinden tok seg opp var det mest snø i østvendte heng, og mye løs og fin snø i overflaten. Vestvendt terreng var mer vindpåvirket og noen steder avblåst ned til skare. Mildvær tidlig i februar fuktet snødekket høyt til fjells.

Kaldt klart vær i uka som var, førte til oppbyggende omdanning i snøoverflaten. Kantkorn ble funnet under fokksnøen senest 13.2. Noen steder har det også dannet seg kantkorn under det øverste skarelaget (dannet 2. feb).

I indre høyereliggende deler av regionen, typisk på Strynefjellet, finnes det vedvarende svake lag i form av begerkrystaller i bunn av snødekket. Disse regnes som svært vanskelig å løse ut.

Observasjoner fra Gloppen tirsdag forteller om fortsatt ustabil lagdeling under fokksnøen.

Mountain weather

Tuesday 13. February 2024

2-4 mm precipitation. Rain up to 300 m a.s.l during the evening. Fresh breeze from south. -10 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Wednesday 14. February 2024

15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l during renoon. Fresh breeze from southwest, changing to breeze from the southwest during the evening. -8 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Fokksnøflakene fra helga ligger stedvis på kantkorn og gjør ferdsel i skredterreng krevende. Problemet finnes hovedsakelig i heng mot nord og vest, men kan ligge i flere himmelretninger. Der fokksnøflakene er harde vil svake lag være vanskeligere å påvirke enn i mykere bundet fokksnø. Få faretegn betyr ikke at det er trygt og hvis skred først løsner kan de bli store.

Vest i regionen kan nysnø og litt vind fra SV danne ferske flak som er lette å løse ut onsdag. Det er fjella i Sunnfjord som er mest utsatt. Her kan en person løse ut skred, hovedsakelig i nordøstvendte heng.

Gamle vedvarende svake lag rundt skare vurderes som vanskelig å løse ut de fleste steder, men vær obs på at skaren kan ligge høyt i snødekket der nysnøen har blåst bort.
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Varsom.Web.Code.ObservationHelper.FormatRegObsGenericValue(RegObsGenericValue regObsValue, Int32 callCount) in D:\a\1\s\Umbraco.Varsom.Web\Code\ObservationHelper.cs:line 176
  at Umbraco.Varsom.Web.Code.ObservationHelper.FormatObservationSummaries(Observation observation, Int32 obsNumber, Boolean useButtons) in D:\a\1\s\Umbraco.Varsom.Web\Code\ObservationHelper.cs:line 150
  at Umbraco.Varsom.Web.Code.ObservationHelper.FormatObservationContent(IEnumerable`1 observations, Boolean showButtons, Boolean unitTestMode) in D:\a\1\s\Umbraco.Varsom.Web\Code\ObservationHelper.cs:line 37
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Observations_cshtml.Execute() in Z:\websites\varsom.no\Views\MacroPartials\Observations.cshtml:line 24
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 74
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 342
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 313
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 272
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 339
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 245
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(IPublishedContent content, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 131
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 102
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in Z:\websites\varsom.no\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in Z:\websites\varsom.no\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS