Jump to content

Avalanche warning for region Indre Fjordane Sunday 26.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
In the mountains there is a persistent weak layer buried in the snow pack that can be triggered in a few places. The weak layer's sensitivity is, however, uncertain. High up, be careful where the snowpack is thin and on soft windslabs. Solar radiation may cause loose snow avalanches in areas with fresh snow.

Avalanche problems

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 25.03.2023

Vått, smelteomvandlet snødekke til ca 700 moh. Over dette gradvis tørrere. Fokksnø av varierende fasthet og tykkelse mange steder. Løs, ubunden snø i skjermede formasjoner i høyden. Rygger og vindutsatte plasser er avblåst ned til hard snø.

Det finnes svakt lag av kantkorn rundt skarelag relativt høyt i snødekket. Lagene viser varierende grad av ustabilitet. Forrige helg gikk det store skred helt nord i regionen, mens på Strynefjellet gir laget færre faretegn. Observasjoner etter helgen viser at laget fortsatt har egenskapene som skal til for å forplante et brudd.

Fra Strynefjellsveien ble det torsdag meldt om flere naturlig utløste, middels store skred. Både løssnøskred og flakskred.

Mountain weather, 25.03.2023

Little to no precipitation. Fresh breeze from northeast. -15 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 26.03.2023

1-3 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from north. -21 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS