Jump to content

Avalanche warning for region Helgeland Thursday 23.03.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Avoid areas with fresh wind slabs. Strong winds in the morning will give significant windloading and naturally released avalanches are expected. Small loose avalanches may occur on steep slopes exposed to the sun.
  • The danger is greatest until Thursday afternoon

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 22.03.2023

Det er nysnø til havnivå i hele regionen. Under skoggrensen og i skjermet formasjoner er det generelt løs ubunden snø og fine skiføre. Over skoggrensen og i åpne område er det stor lokale forskjeller i hvor vindpreget snøoverflate er, alt fra myk til harde fokksnø ettersom hvor vindutsatt terreng formasjonen er.

Kalde temperatur forrige uke kan ha ført til dannelse av vedvarende svake lag rundt skarelag under fokksnø.
Det er usikkert i hvor stor grad dette har utviklet seg til et reelt skredproblem enda, vi har fått inn få faretegn på dette så langt.

På søndag meldes det om kraftig snøfokk på fjellet.

Mountain weather, 22.03.2023

2-4 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from northeast, changing to moderate gale from the east during the evening. -17 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 23.03.2023

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Strong breeze from northeast, changing to fresh breeze from the east during the afternoon. -16 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS