Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Helgeland Saturday 04.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Generally unstable conditions. You must expect to trigger avalanches when venturing into steeper terrain.
  • The danger is greatest from Saturday before noon

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Friday 3. February 2023

Det har vært rolig vær og ingen nedbør av betydning de siste dagene. Siste større snøfall kom i starten av uken. I høyden preges snøoverflaten av vind mange steder, med fokksnø av ulik hardhet. I formasjoner som er skjermet for vind ligger det en god del løs snø på overflaten.

Det har utviklet seg et lag av kantkorn høyt i snødekke. Det har også dannet seg rim på overflaten etter kaldt og klart vær.

Mountain weather

Friday 3. February 2023

No precipitation. Fresh breeze from southeast. -16 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Saturday 4. February 2023

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Rain up to 200 m a.s.l during the evening. Strong breeze from south, changing to moderate gale from the south during the evening. -22 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Skredfaren ventes å øke utover formiddagen når vinden øker. Vinden vil flytte den løse snøen og danner flak over et ustabilt lag. En person må regne med å kunne løse ut skred i bratt terreng. Skred vil løsne på grunn av et svakt lag av kantkorn og/eller rim som ligger høyt i snødekket. Faren vil være størst der vinden har pakket overliggende snø til hardere flak.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS