Avalanche warning for region Helgeland Friday 03.02.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in leeward slopes, wind deposited snow are covering a persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Rolig vær og ingen nedbør av betydning på onsdag og torsdag. Siste større snøfall kom i starten av uken. I høyden preges snøoverflaten av vind mange steder, med fokksnø av ulik hardhet. I formasjoner som er skjermet for vind kan det ligge løsere snø.
Regn og mildvær forrige helg har fjernet mye av lagdeling i det gamle snødekke. Spesielt ved kysten og i lavlandet.

Det har utvikle seg et lag av kantkorn høyt i snødekke. Det har også dannet seg rim på overflaten etter kaldt og klart vær.

Mountain weather, 02.02.2023

5 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from east. -21 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 03.02.2023

No precipitation. Fresh breeze from southeast. -16 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS