Jump to content

The Varsom-app can be downloaded the  App Store or Google Play

Read more about how you can read and share observations here: Varsom app and Regobs system | Varsom.no

 

Avalanche warning for region Helgeland Wednesday 06.12.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
There is a persistent weak layer buried in the snow pack. Be careful in areas with wind deposited snow, especially when going from looser snow to areas with wind deposited snow around the treeline. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1) Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Du kan løyse ut snøskred på grunn av vedvarande svakt lag av kantkorn i snøen. Det kom litt nysnø måndag, men det er lite vind og denne nysnøen vil ikkje gje noko vesentleg auke i skredfaren onsdag. Dei svake laga i den gamle snøen ligg under flak av fokksnø eller skarelag og finst i mange fjellsider. Kor store skreda kan bli, vert mange stader avgrensa av snømengdene i fjellet. Men hugs at også små skred kan skade deg viss du vert ført mot oppstikkande steinar.

Snow cover (in Norwegian), Tuesday 05 December 2023

Tysdag kom det litt nysnø i regionen. Det ligg snø frå havnivå men snødekket er generelt tynt.
Snøen er laus i skogen. Over tregrensa var snøoverflata vindpakka og hard før snøfallet tysdag.

Tidlegare vind frå søraust har gjort at det finst mest snø i nord- og vest vendte heng.

Det er vedvarande svake lag av kantkorn og somme stadar rim i snøen.
På snøoverflata har det vore snøkrystallar av både kantkorn og rim. Desse kan no vere dekka av nysnøen.

Siste observasjon av drønn i snøen var laurdag 2. desember.

Mountain weather

Tuesday 05 December 2023

7 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from southwest. -16 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Wednesday 06 December 2023

1-3 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from southeast. -18 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS