Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Heiane Friday 23.02.2024

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
The risk of avalanches increases with heavy snow and wind at altitude. Danger of naturally triggered avalanches. Dry at high altitudes and wet avalanches in lower areas.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of new snow

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Loose snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Thursday 22. February 2024

Mildvær siden natt til mandag har fuktet snødekke opp mot 1000 moh og endret snøoverflaten. Det finnes nå et skarelag på snøoverflaten mange steder. Andre steder er snøoverflaten myk og fuktig. Over mildværsgrensen har sterk vind fra flere retninger lagt snø i leheng. Fokksnøflak av ulik hardhet ligger i flere himmelretninger, mest i vestvendt sektor. Det er lite snø under 3-400 moh, godt med snø over denne høyden.

Det ble observert kantkorn rundt skarelag i overgangen til gammelt snødekke forrige uke. Det er usikkert om laget kan påvirkes og hvilke egenskaper det har.

Observatør meldte torsdag om bruddskare opp til ca 800 moh og bærende skare over dette.

Mountain weather

Thursday 22. February 2024

9-10 mm precipitation. Rain up to 900 m a.s.l Thursday night. Moderate gale from southeast. -10 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Friday 23. February 2024

25 mm precipitation, up to 40 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l Friday night. Moderate gale from east, changing to moderate gale from the west during renoon. -4 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Nedbør med synkende snøgrense utover dagen vil sammen med vind opprettholde problemet med ferske fokksnøflak i leheng. Vinden ventes å dreie fra sørøst til sørvest og vil øke i styrke. Dette vil gi problemer i flere hengretninger. Mens været står på kan det være svært lett å påvirke flakene. Skred kan også løsne naturlig. Utsatte heng som får stor pålagring kan gi store skred.

Det er ikke observert aktivitet i svakt lag av kantkorn på en stund, men det er stedvis et aktivt skredproblem i naboregionen vest-Telemark. Vær oppmerksom på dette om du ferdes i indre og høytliggende del av regionen, typisk Bykle - og Valleheiane.

I lavere områder vil regn i snøen gi fare for våte skred i bratt terreng.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS