Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Heiane Wednesday 14.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Wind slabs are especially easy to trigger where they are thin or soft.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tuesday 13. February 2024

Nysnø mandag ligger i overflata, men er vindpåvirket i høyden. Vind opp i stiv kuling, hovedsakelig fra øst, har i helga flyttet snø inn i leheng og dannet fokksnøflak av varierende hardhet. I skogen og i skjermet terreng finnes det fortsatt løs snø. Før vinden tok seg opp var det mest snø i østvendte heng, og mye løs og fin snø i overflaten. Vestvendt terreng var mer vindpåvirket og noen steder avblåst ned til skare. Mildvær tidlig i februar fuktet snødekket høyt til fjells.

Det er observert kantkorn rundt skarelag i overgangen til gammelt snødekke.

Mountain weather

Tuesday 13. February 2024

5 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Rain up to 300 m a.s.l during the evening. Breeze from southeast, changing to breeze from the southwest. -9 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Wednesday 14. February 2024

Little to no precipitation. Breeze from southwest, changing to breeze from the southeast during the evening. -5 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Fokksnøflak i ulike himmelretninger er hovedproblemet. De siste dagene har det blåst både fra øst og sør og det ligger stedvis store fokksnøansamlinger i leheng. De harde flakene som er noen dager gamle vil være vanskelig å påvirke for en person, men kan bli middel store(str. 2). Ferske flak fra tirsdag kan være lettere å påvirke, men skred ventes å være små.

Før helga var det kaldt og klart vær der ustabile lag kan ha blitt dannet høyt i snødekket. Det er usikkert om disse disse lagene utgjør et problem nå, men vær forsiktig ved drønn eller skytende sprekker.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS