Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Heiane Saturday 04.02.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Avoid areas with recent wind slabs. Snow on the ground will be eroded and deposited in wind sheltered slopes.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Friday 3. February 2023

Natt til fredag kom det en del nysnø i regionen, med kraftig vind fra sørøst. I skjermet terreng og i skogen kan snøen fortsatt være ubunden. I høyden er snøoverflaten vindpåvirket, og består av stort sett harde flak. Det er avblåst ned til skare eller stein på utsatte plasser.

Før mildværet ble det observert rim og kantkorn i snødekket, spesielt i indre og nordlige deler av regionen. Fukt og varme antas å ha nøytralisert svake lag i snødekket. I tillegg vil hard skare i overflaten hindre belastning på svakt lag ved bakken.

Torsdag ble det observert mange små løssnøskred i bratte sørsider.

Mountain weather

Friday 3. February 2023

15 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l during the evening. Moderate gale from southeast, changing to moderate gale from the northwest Friday night. -5 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Saturday 4. February 2023

6-10 mm precipitation. Rain up to 900 m a.s.l during the afternoon. Breeze from south, changing to strong breeze from the southeast during the afternoon. -6 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det er lett for en skiløper å løse ut skred der snøen nylig har bundet seg til flak. Skredene kan bli middels store. Varierende vindretninger gjør at skredproblemet kan finnes i flere leheng. Leheng mot nord og vest er mest utsatt.

Skredfaren er størst utpå ettermiddagen, når vinden øker og det kommer nedbør. Stigende temperaturer kan gi en kortvarig svekking av snødekket. Enkelte våte løssnøskred kan løsne naturlig i lavereliggende områder.

Fokksnøflak fra tidligere i uken forventes å gradvis stabiliseres på grunn av gunstige temperaturer.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS