Avalanche warning for region Heiane Friday 03.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Increasing avalanche danger. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released avalanches can occur.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det har kommet mye snø i regionen siden søndag forrige uke. Snøen har kommet i kombinasjon med kraftig vind fra nord og vest, og lagt seg i leformasjoner mot sør og øst. I skjermet terreng og i skogen er snøen ubunden, eller bundet til myke flak. I høyden er snøoverflaten vindpåvirket i de fleste himmelretninger. Det er lommer med løsere fokksnø mot sør og øst. I vestlig sektor er det avblåst til regnskare.

Sør i regionen er det mer snø enn normalt.

Før mildværet ble det observert rim og kantkorn i snødekket, spesielt i indre og nordlige deler av regionen. Fukt og varme antas å ha nøytralisert svake lag i snødekket. I tillegg vil hard skare i overflaten hindre belastning på svakt lag ved bakken.

Torsdag ble det observert mange små løssnøskred i bratte sørsider.

Mountain weather, 02.02.2023

7-9 mm precipitation. Rain up to 200 m a.s.l during the evening. Breeze from northwest, changing to strong breeze from the southeast during the evening. -13 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 03.02.2023

15 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l during the evening. Moderate gale from southeast, changing to moderate gale from the northwest Friday night. -5 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS