Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Hardanger Saturday 04.02.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Avoid areas with recent wind slabs. Snow on the ground will be eroded and deposited in wind sheltered slopes.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Friday 3. February 2023

Det har kommet mye snø i regionen den siste uken. Vind natt til fredag har flyttet på snøen. I skjermet terreng og i skogen er snøen ubunden, eller bundet til myke flak. I høyden er det avblåst på rygger og vindutsatte steder.

Det gamle snødekket har blitt smelteomvandlet høyt til fjells etter tidligere mildvær.

Det er mest snø i indre deler av regionen.

Det vedvarende svake laget ved bakken i indre deler av regionen vurderes til ikke å være et skredproblem lenger. Mildværet har trolig ført til at krystallene er avrundet, og har i tillegg lagt et hardt lokk over det eventuelle problemet.

Torsdag ble det observert flere små løssnøskred i regionen. Fredag morgen gikk det et naturlig utløst middels stort skred i vestvendt heng langs rv. 7 mot Hardangervidda.

I Tyssedal har det kommet 15 cm tung nysnø natt til fredag.

Mountain weather

Friday 3. February 2023

20 mm precipitation, up to 55 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l during the evening. Moderate gale from southeast, changing to strong breeze from the west during renoon. -9 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Saturday 4. February 2023

6 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l during the afternoon. Breeze from south, changing to strong breeze from the south during the afternoon. -7 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det er lett for en skiløper å løse ut middels store skred i ferske fokksnøflak. På ettermiddagen vil mer nedbør og vind danne ustabile nysnøflak i i leheng mot nord. I noen få heng, der det blåser inn mest snø, kan skredene bli store.

Skredfaren er størst der vind nylig har flyttet på snøen og bundet den til flak. En gradvis stabilisering pga gunstige temperaturer gjør at det etter hvert skal mer til for å løse ut skred i eldre fokksnøflak.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS