Avalanche warning for region Hardanger Friday 03.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Increasing avalanche danger. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released avalanches can occur.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det har kommet mye snø i regionen siden søndag. Snøen har kommet i kombinasjon med kraftig vind fra nord og vest, og lagt seg i leformasjoner mot sør og øst. I skjermet terreng og i skogen er snøen ubunden, eller bundet til myke flak. I høyden er det avblåst på rygger og vindutsatte steder.

Det gamle snødekket har blitt smelteomvandlet helt til topps etter mildvær.

Det er mest snø i indre deler av regionen.

Det vedvarende svake laget ved bakken i indre deler av regionen vurderes til ikke å være et skredproblem lenger. Mildværet har trolig ført til at krystallene er avrundet, og har i tillegg lagt et hardt lokk over det eventuelle problemet.

Mountain weather, 02.02.2023

5-8 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from northwest, changing to strong breeze from the southeast during the evening. -16 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 03.02.2023

20 mm precipitation, up to 55 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l during the evening. Moderate gale from southeast, changing to strong breeze from the west during renoon. -9 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS