Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Hallingdal Friday 05.04.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. Avoid fresh wind slabs. It may rest on a new weak layer of surfacehoar or near surfase facets.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Loose snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Thursday 4. April 2024

Snødekket er jevnt fordelt og det er mye snø i fjellet.. I skyggesider er snøoverflaten kald og det har vært forhold for oppbyggende omvandling nær overflaten i påsken. Fokksnøen blir løsere og kantes. Torsdag har det kommet nysnø med vind fra øst.

Det kan forekomme overflaterim og kantkorn nede i snødekket. I de seneste observasjonene har ikke lagene vært kritiske og utgjør ikke noe problem per nå. Kantkorn og beger ved bakken er intakt, men ligger under tykke bærende lag.

Det er observert drønn og skytende sprekker i snødekket ved Hemsedal skisenter søndag formiddag. Det er også observert drønn i snødekket i Hemsedal og Hol mandag.

Mountain weather

Thursday 4. April 2024

7-8 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from east. -13 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Friday 5. April 2024

Little to no precipitation. Calm/light breeze from southeast. -13 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Fokksnøflakene fra torsdag kan enkelte steder ha lagt seg over kantkorn skapt i snøoverflaten mot slutten av påsken. Der dette er tilfellet kan det være lett og enkelte steder svært lett å løsne middels store skred i fokksnøen. Det er knyttet usikkerhet til om dette er et aktuelt problem, men kan ikke utelukkes.

Vær særlig oppmerksom på steder hvor fersk fokksnø har lagt seg over eldre snøoverflate av løs og blank snø i skyggesider. Drønn og skytende sprekker er tydelige tegn på at fokksnøen er ustabil og kan ligge på et vedvarende svakt lag. Skred her kan bli middels store.

Der sola titter fram vil det kunne gå noen små våte løsnøskred i nysnøen fra torsdag.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS