Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Hallingdal Thursday 15.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Deeper faceted snow can be triggered on thin snow cover or with large additional load on thicker snow cover and result in big avalanches. There might also be some unstable fresh wind slabs.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 14. February 2024

Mange steder ligger det nå en god del løs snø fra snøfallet mandag. Ellers er sødekket vindpåvirket etter svært sterk vind fra vest, og senere en del vind fra øst. Det ligger mest snø i lehellinger mot øst til sør.
Før snøfallet mandag var mye terreng og steiner fremdeles synlig i utsatt terreng for vestavinden.

Det finnes kantkornlag ved bakken og i nærheten av eldre skarelag. Høyere opp også kantkorn under et tynt regnskareag fra 2/2. På tynt snødekke kan en enkelt skiløper påvirke kantkornlag. Det viser observerte drønn i snødekket og flere skred som gikk 4.-5. feb. På tykkere snødekke skal det større belastning til for å kunne påvirke kantkornlag.

En del løssnøskred i bratt solhelling i Hemsedal onsdag.

Onsdag har litt vind fra sørvestlig retning tatt av løssnøen og lagt opp noen myke flak i leterreng. Det er observert noen mindre skred, sammen med drønn i snøen.
Også tirsdag flere drønn i snøen på tynt snødekke i Hemsedal.

Mountain weather

Wednesday 14. February 2024

Little to no precipitation. Breeze from southwest. -13 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Thursday 15. February 2024

2-5 mm precipitation. Rain up to 200 m a.s.l during the evening. Breeze from southeast, changing to fresh breeze from the southeast during the afternoon. -19 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Noe snø og økende vind vil gi økt belastning både på nysnø og på kantkorn i øvre del av snødekket der de finnes. Skred kan være lette å løse ut.

De vedvarende svake lag av kantkorn kan lettest påvirkes på tynt snødekke og med stor tilleggsbelastning på tykt snødekke. Drønnelyder i snødekket er et faretegn som må tas på alvor. Skred kan potensielt bli store.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS