Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Hallingdal Wednesday 14.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Deeper faceted snow can be triggered on thin snow cover or with large additional load on thicker snow cover and result in big avalanches. There might also be some small unstable fresh wind slabs.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1) Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tuesday 13. February 2024

Mange steder ligger det nå løs snø fra mandag. Ellers er sødekket vindpåvirket. Siste runde med sterk vind var fra østlig retning. I leformasjoner finnes det løssnø. Forrige helg kom det mye snø, mest vest i regionen, med kraftig vind fra vest. Der det har vært mye vind er det avblåst ned til skarelaget fra 2.2, som går opp til ca. 1300 moh.
Snøfordelingen i regionen er ujevn, mye terreng og steiner fremdeles synlig i utsatt terreng for vestavinden.

Det finnes kantkornlag ved bakken og i nærheten av eldre skarelag. På tynt snødekke kan en enkelt skiløper påvirke kantkornlag. Det viser observerte drønn i snødekket og flere skred som gikk 4.-5. feb. På tykkere snødekke skal det større belastning til for å kunne påvirke kantkornlag.

Mandag kom det en del nysnø ved relativt lite vind, mer enn 10 cm en del steder.
Flere drønn i snøen på tynt snødekke i Hemsedal tirsdag.
I helgen ble det meldt om skytende sprekker i tynne ferske flak.
Fredag ble det gjort observasjoner av rim i overflaten, etter kaldt vær.

Mountain weather

Tuesday 13. February 2024

3-5 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from southwest. -13 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Wednesday 14. February 2024

Little to no precipitation. Breeze from southwest. -13 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Mange steder er det en god del løs snø som venter på vindtransport. Men onsdag ventes for det meste relativt lite vind. Men følg med dersom vinden øker lokalt, da kan skredfaren øke raskt.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket, som kan lettest påvirkes på tynt snødekke og med stor tilleggsbelastning på tykt snødekke. Drønnelyder i snødekket er et faretegn som må tas på alvor. Skred kan potensielt bli store.

Det kan også finnes små ustabile fokksnøflak. I hovedsak vest-vendte leheng, etter litt vind fra øst på mandag.
Det har tidligere vært observert rim/kantkorn i overflaten som vil kunne gjøre ferske flak ekstra ustabile. Utbredelsen av rim nå er usikker.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS