Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Finnmarkskysten Friday 23.02.2024

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. Wind increase can cause naturally triggered avalanches in the fresh wind slabs. There is also areas with persistent weak layers in the mountains.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Thursday 22. February 2024

Bygevær fra nordvest gjennom forrige helg gjør at det nå finnes fokksnøflak i flere himmelretninger. Før dette bar snødekket preg av vind fra sør og sørøst.

Det har blitt observert kantkorn rundt skarelaget som dannet seg under mildværet i månedsskifte januar-februar, både i indre og ytre strøk.

Onsdag ble det observert flere små skred over FV 889 ved Bakfjorden, ut mot Havøysund.

Mountain weather

Thursday 22. February 2024

Little to no precipitation. Fresh breeze from south, changing to moderate gale from the south during the afternoon. -10 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Friday 23. February 2024

Little to no precipitation. Strong breeze from south, changing to gale from the south during the afternoon. -8 °C to -3 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det er usikkert hvor mye snø som er igjen å flytte, men der vindøkningen fra sør fører til mest snøtransport inn i leheng kan skred løsne av seg selv. De fleste skredene i fokksnøen vil være små, men i noen heng kan de bli middels store. Milde temperaturer gjør at fokksnøen raskt vil stabilisere seg.

Det finnes også svake lag av kantkorn rundt gammel skare. Det kan være lett for en person som beveger seg i bratt terreng å løse ut skred på disse. Drønn og skytende sprekker er tydelig tegn på at det svake laget er tilstede.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS