Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Finnmarkskysten Friday 08.12.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Strong wind will give windslabs lee areas. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers, particularly further inland.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Thursday 7. December 2023

Vind siden siste snøfall mandag har flyttet mye på snøen, hovedsakelig har det blitt pålagret i nordvendte sider.

Det er observert kantkorn ned mot bakken i regionen. I nærheten av Honningsvåg har det også blitt observert kantkorn høyere i snødekket, men det virker å være mindre aktivt enn tidligere.

Et lite skred løsnet tirsdag langs vei nord for Snefjord.

Før siste snøfall mandag var det rim og kantkorn i overflaten mange steder, som nå sannsynligvis er snødd ned.

Mountain weather

Thursday 7. December 2023

No precipitation. Moderate gale from south. -17 °C to -11 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Friday 8. December 2023

Little to no precipitation. Gale from south. -16 °C to -10 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Fredag ventes kraftig vind fra sør - sørøst. Der det finnes mer snø igjen å flytte på vil det fortsette pålagringen i leheng, og fokksnøflak vil være lett å løse ut. Ett og annet naturlig utløst skred kan ikke utelukkes.

Vedvarende svakt lag av kantkorn finnes ved bakken de fleste steder, men dette er generelt vanskelig å påvirke. Potensielt er det lettere å påvirke på indre strøk av regionen der kulden har vært mer vedvarende.

Husk at små skred også kan være farlige på grunn av oppstikkende stein eller terrengfeller.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS