Jump to content

Avalanche warning for region Finnmarkskysten Sunday 05.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Strong winds and snow transport can cause naturally triggered avalanches. Avoid avalance terrain and runout zones.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 04.02.2023

Stort snøfall tidligere i uka har gitt en del løssnø i terrenget. Vindøkning lørdag har trolig gitt fokksnø i overflaten enkelte steder. Kraftig vind søndag gjør at snøoverflaten vil være i endring.

I kyst og fjordstrøkene ligger fokksnøen over et porøst skarelag (etter mildværet 27.01) i lavere høyder. Hvor høyt til fjells og hvor langt inn i regionen skarelaget ligger, er usikkert.

Perioder med kaldt og klart i uka som har vært, la til rette for kantkorndannelse rundt skarelag høyt i snødekke, men dette kan ikke bekreftes pga av få observasjoner fra regionen.

Fra tidligere finnes det gamle vedvarende svake lag av kantkorn i hele regionen med unntak av lengst ut på kysten. Det har generelt vært vanskelig å påvirke lagene og de anses derfor ikke som et aktivt skredproblem, men det tas forbehold på grunn av få observasjoner fra regionen den siste tiden.

Mountain weather, 04.02.2023

2-4 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from south. -20 °C to -8 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 05.02.2023

3-5 mm precipitation. Rain up to 100 m a.s.l during the afternoon. Moderate gale from south, changing to gale from the west during the afternoon. -15 °C to -6 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS