Jump to content

Avalanche warning for region Finnmarkskysten Saturday 04.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Be careful in and close to terrain traps and on steep slopes until the new snow has stabilized. Be aware that persistent weak layers near the ground can be triggered in isolated areas.

Avalanche problems

New snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 04.02.2023

Den siste uka har det kommet en del nysnø i regionen. I kyst og fjordstrøkene har nysnøen lagt seg over et porøst skarelag (etter mildværet 27.01). Skarelaget finnes trolig i lavere høyder.

Perioder med kaldt og klart vært har lagt til rette for kantkorndannelse rundt skarelag høyt i snødekke, men dette kan ikke bekreftes pga av få observasjoner fra regionen.

Fra tidligere finnes det gamle vedvarende svake lag av kantkorn i hele regionen med unntak av lengst ut på kysten. Det har generelt vært vanskelig å påvirke lagene og de anses derfor ikke som et aktivt skredproblem, men det tas forbehold på grunn av få observasjoner fra regionen den siste tiden.

Tirsdag ble det observert et lite skred langs fv. 889 i Kirkedalen.

Mountain weather, 03.02.2023

1 mm precipitation, up to 9 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from north. -20 °C to -10 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 04.02.2023

2-4 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from south. -20 °C to -8 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS