Avalanche warning for region Finnmarkskysten Sunday 05.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Locally unstable conditions. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers and unstable wind slabs.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten over skoggrensen er stort sett avblåst eller vindpakket. Sannsynligvis mer snø på indre strøk av regionen.

Fokksnøflakene ligger stort sett på nedsnødd nysnø som er under oppbyggende omvandling. Det er ikke observasjoner av faretegn de siste dagene. Men i naboregionen, Vest-Finnmark, er det observert drønn, skytende sprekker og fjernutløste skred i skoggrensa tidligere i uken.

Det er generelt lite snø, særlig ute ved kysten.

Mountain weather, 04.12.2021

No precipitation. Strong breeze from southwest. -22 °C to -14 °C at 700 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 05.12.2021

0 mm precipitation, up to 5 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Strong breeze from southwest. -24 °C to -14 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS