Avalanche warning for region Finnmarkskysten Sunday 21.02.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Avoid avalanche terrain. Avalanches can be triggered on persistent weak layers.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Sterk vind frå varierande retning har generelt gitt eit hard snødekke av fokksnø. Dei mest vindutsette terrengformasjonane er avblåst med mykje oppstikkande stein. I skjerma terrengformasjonar kan det vere mjukare snø.

Lengre ned i snødekket er det vedvarande svake lag av kantkorn og begerkrystallar. Dette finnast enten ved bakken, i samband med skare, eller i lag under fokksnøen.

Mountain weather, 20.02.2021

No precipitation. Fresh breeze from southeast, changing to strong breeze from the southeast during the afternoon. -22 °C to -17 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 21.02.2021

Little to no precipitation. Moderate gale from southeast. -26 °C to -21 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS