Avalanche forecast for Voss Thursday 2021-01-21

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 16 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast.
-13 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
12 mm precipitation, up to 22 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast.
-8 °C to 2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Voss

Snow

21.01.2021 kl. 14:08

938 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV
Image Of Snow Profile
Image 2 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV Comment:  Markert tynt kantkornlag 129 cm under overflaten.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV Comment:  Kantkornlag 129 cm under overflaten.
Image Of Tests
Image 4 of 8 Of:  Tests Copyright:  Njål@SVV Comment:  Sjikt av tydlige nysnøkrystaller i den nylig innblåste fokksnøen. Dårlig bruddforplantning
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Njål@SVV Comment:  Kraftig snøfokk over 900 m o.h., i dag observert klokken 13:00. Vinden sto på i flere timer. Snøen siste døgn har bygget seg opp til store snøansamlinger i le for sørøsten.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Njål@SVV Comment:  Bildet er tatt ca 630 m o.h., og viser at kraftig vind har flyttet snø også lavere i terrenget.
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Njål@SVV Comment:  Tynt snødekke og tydelige store krystaller av kant og beger observert i forbindelse med et drønn.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Njål@SVV Comment:  Tydelig regnskare som fryser til over moist fokksnø litt under 700 m o.h.

Danger Sign

Whumpf sound Tre små og to større drønn

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det var dannet en tydelig regnskare opp til ca 750 m o.h. Snødekket er mindre og mindre mildværspåvirket med høyden, og ved ca 960 m o.h., er det så vidt at det er riktig å betegne snøoverflaten som moist. Fuktigheten i snødekket vil sannsynligvis tørke ut, men regnskaren kan bli et farlig svakt lag ved begraving og kulde. Hurtig utvikling på grunn av fukt. Det kom en god del snø siste døgn som er avsatt i sektor fra vest til nord, på grunn av kraftig vind fra sørøst. Denne snøen begraver tydelige vedvarende svake kantkornlag dypt i snødekket. Der snødekket er tynt i flatere terreng og andre sektorer opplever to personer idag en del drønning. Årsaken er kant og beger i tilknytning til det eldste gjennfryste snødekket. Fokksnøen stabiliserer seg raskt. Faregrad et sted mellom 2 og 3. Mulig kaldere og mer potent fokksnø i høyden. Mildværet idag har ingen påvirkning på vedvarende svake lag. Disse vedvarer. Obs. på omtalt regnskare fremover. Forecast correct

Tests

ECTN6@15cmQ3 Medium

Snow Cover

230 cm in total Heavy snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Wind slab (hard slab) Dry Det er lagt mye snø ut i le for kraftig vind fra sørøst siste døgn. Milde temperaturer og rask stabilisering under 1000 m o.h.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small N, W, NW above 500 masl Se bilde av stabilitetstest.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl I sektor fra vest til nord er det i bratte heng tynne markerte vedvarende svake lag av kant med stor forskjell i hardhet til overliggende og underliggende snølag. Observert i dag er at disse svake lagene ligger dypt i snødekket. I andre himmelretninger er det tynnere snødekke over den gamle smeltepakken som er relatert til lag av kantkorn og beger.

Snow Profile

0.1 cm F DF 1 mm D-M Ved 938 m o.h. er det så vidt det går an å angi litt fukt helt i overflaten. Lufttemperatur var + o,2 grader. Ellers er snødekket i denne høyden tørt og kaldt. , 14.9 cm 1F RG/DFbk 1 mm D, 3 cm 4F PP 3 mm D, 62 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F RGxf 1 mm D, 24 cm P RGsr 1 mm D, 24 cm 1F- FC 1 mm D, 1 cm F FC 2 mm D Veldig markert tynt lag med store løse kantkorn. Det ligger her så dypt at det ikke responderer på stabilitetstester, men når en brekker vekk ECT- blokken så ser en tydelig at dette er prototypen på et tynt vedvarende svakt lag med stor hardhetsforskjell til både overliggende og underliggende snø. , 100 cm K MF D -0.2 °C @ 0 cm, -3.6 °C @ 10 cm, -3.7 °C @ 20 cm, -4.6 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -5.1 °C @ 50 cm, -5.3 °C @ 60 cm, -5.1 °C @ 70 cm, -5 °C @ 80 cm, -4.2 °C @ 100 cm Smeltepakke fra 130 cm til 230 cm. Ikke gravd til buns. Det kan være kant i denne smeltepakken og beger i bunn.

ObsID: 251160

Voss / Vaksdal

Snow

21.01.2021 kl. 14:04

804 masl

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  Kjent skredområde ved Trefall. Ingen oppsprekking observert i snødekket.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  Skredpunkt ved Brakestad. Lite snø i losneområdet, ingen fare for vegen

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Siste døgn har det komme om lag 20-30cm nysnø i Eksigedalen i kombinasjon med til dels kraftig vind frå sør. Dette har lagt ut til dels mykje fokksnø i nordleg sektor. Det er truleg å løyse ut fokksnøflak i nordleg sektor. Utover dagen har stigande temperatur med plussgrader til 1000moh. gitt fleire våte laussnøskredskred. På 800 moh. har mildværet trekkt om lag 20 cm ned i snøpakka. I stratigrafien er det observert lag med kantkorn og beger, desse laga er ikkje påverka av mildværet siste døgn. Dette laget er vanskeleg å påverke men skreda kan truleg verte store. Det er mest sannsyleg å påverke laget med kant/beger i overgangen tynt til tjukkt snødekke. Mildværet med plussgrader høgt til fjells vil relativt raskt stabilisere fokksnøen. Forecast correct våte laussnøskred burde kanskje vore med som eit skredproblem

Notes

Skal ferdigstille observasjonen når eg kjem heim

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsida. Skildring: Høyrte enkelte drønn frå snødekket

Tests

ECTP9@42cmQ2 Medium

ECTP11@42cmQ2 Medium

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 25 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Siste døgn har det kome ca 20-30cm med nysnø kombinert med vind frå sør-søraust. Over tregrensa er snøoverflata prega av vindformasjonar med mykje innblåst i nordleg sektor. Ut over dagen har det gradvis vorte mildere og kl 14.00 var det 1c på 900 moh. Og 5c på 600moh. Snøoverflata er på grensa mellom moist og wet og det er liten transport av fokksnø sjølv om det bles svart godt. på 800 moh.(der eg gravde snøsprofil) har mildværet trekkt 20cm ned i snøpakka.

Weather

No precipitation 1 °C 10 m/s from NE ↙ 90% clouds Det bles svært god i fjellet i dag. 6c ved gullbrå(575moh), 1c på toppen rett under kyrafjellet(925moh). Når eg køyrte heim att over Nesheimsfjellet vart det observert svært kraftig snøfokk på Åburdalshorgi(1140moh). Tydleg at mildværet ikkje har gått så høgt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface The overlying slab is soft. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Skredproblemet er relatert til nedsnødd kantkorn som ein finn under fokksnøen, sjå snøprofil.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium S, SW, W, NW above 1000 masl Skredproblemet er relatert til siste snøfall i kombinasjon med vind over mildværsgrensa.

Avalanche Activity

21. Jan. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SW, W, NW. Below 1000 masl Det vart observert 5-10 våte laussnøskred som har gått etter siste snøfall. Alle skreda eg observerte var i vestleg sektor og under 1000 moh.

Snow Profile

23 cm 4F DF 2 mm M Mildværet har trekkt om lag 20cm ned i snøpakka., 12 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm P MFcr, 6 cm F FC/DH 3 mm D I dette laget er det primært kantkorn men ein kan også sjå enkelte kantkorn, 1 cm P MFcr, 17 cm 1F FC 2 mm D -0.2 °C @ 0 cm, -1.2 °C @ 10 cm, -1.3 °C @ 20 cm, -1.3 °C @ 30 cm, -0.7 °C @ 40 cm, -0.5 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 60 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 251165

Voss / Voss

Snow

21.01.2021 kl. 11:29

590 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  Sveindalsnuten litt over 1050 m o.h. God kok på toppene.

Weather

5 °C 5 m/s from SE ↖ 100% clouds Det er kommet en del nysnø i natt før det ble mildt. Nå er det 5 plussgrader og det blåser kraftig fra SØ i høyden.

ObsID: 251132

Voss / Voss

Snow

21.01.2021 kl. 10:00

509 masl

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk

Weather

No precipitation 1.5 °C 2 m/s from SW ↗ 80% clouds Lettskya på nesheimsfjellet og tilnærma vindstille. Svært glatt innover Eksingedalen.

Avalanche Activity

21. Jan. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

ObsID: 251108

Voss / Voss

Snow

20.01.2021 kl. 14:26

897 masl

oormasen (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  oormasen Comment:  Utsyn sørover mot Slettafjellet.
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  oormasen Comment:  Relativt glatt brudd, men er i tvil om det er Q2 eller Q1. Bruddflaten består av det jeg antar er kantkorn, ca 1mm.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  oormasen Comment:  To svake lag med det jeg antar er kantkorn. Det første ligger under en bærende pakke av fokksnø, rett under saga. Fokksnøen er fasthet 1F eller P. Laget under er F. Det andre kantkornlaget ligger over et skarelag, ca 20 cm dypere. Ikke spesielt store krystaller.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  oormasen Comment:  Synker ned ca 5-10 cm i fokksnøen uten ski. Dette er gammel fokksnø, ikke den fokksnøen som nå er under oppbygging.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Tests

ECTP24@60cmQ2 Medium Fokksnøen ligger dyp og hard (1F/P) over det svake laget, som ser ut til å være kantkorn, ca 1mm.

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 1 cm new snow Elevation of new snow 50 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Wind slab (hard slab) Dry Stort sett vindherjet snø over ca 750moh. Noe løs snø tilgjengelig for vindtransport før nedbøren setter inn.

Weather

No precipitation -4 °C 7 m/s from NE ↙ 100% clouds Økende vind. Tiltykning. Det har begynt å snø i sør og øst. Stigende temperatur.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE, S, SW above 700 masl Meget mulig at kantkornlaget finnes over større områder, men jeg vil anta at det varierer mye hvor lett det er å påvirke. Velger derfor å forholde meg til det jeg har sett.

Avalanche Activity

20. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

ObsID: 251028

Voss / Voss

Snow

20.01.2021 kl. 13:48

630 masl

maren@vossvgs (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  maren@vossvgs
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  maren@vossvgs
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  maren@vossvgs

Tests

ECTX Good Ingen brudd etter 30 slag.

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation 0 °C 2 m/s from SE ↖ 100% clouds

ObsID: 251015

Voss / Voss

Snow

20.01.2021 kl. 13:31

624 masl

Helene@vossvgs (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Helene@vossvgs

Tests

ECTN22@40cmQ3 Good

ObsID: 251041

Voss / Voss

Snow

20.01.2021 kl. 13:27

636 masl

Bjørnar@vossvgs (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

15 cm 4F MF 1 mm D, 15 cm 1F M, 1 cm K IF 10 mm M, 35 cm P V

ObsID: 258955

Voss / Voss

Snow

20.01.2021 kl. 12:40

973 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Side mot SØ. Avblåst ned til skare/islag på kular i terrenget
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Innføyka nysnø ned til rasterplate. Kantkorn ved blyant samt over og under 5 cm smeltepakka nesten ved bakken.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pågåande vindtransport. Medium med snø i henteområde i SØ

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Eit drønn på konveks kul med tynt snødekke

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Innblåst snø i N-NV-SV er dagens problem. Dei forskjellige laga med kantkorn var det lite futt i, men om dei først løsnar så blir det store skred. Det kan komme mykje snø ilag med sterk vind frå SØ dei neste 3 dagane. Så fortsatt FG 3. Forecast correct

Tests

ECTN21@19cmQ2 Good

ECTN12@9cmQ2 Medium

ECTPV@4cmQ1 Poor Innføyka nysnø

LBT@4cmQ1 Ny innblåst snø løsner lett oppå hard smelteomvandla.

Snow Cover

Some snow drift Other Snøoverflata varier veldig. På avblåste kular i terrenget er det eit tynt islag/skare der det er avblåst. I le sider mot N-NV-V-SV er det fokksnø. Noko plassar mjukvindpakka snø andre plassar hard vindpakka. I le heng mot V der det ikkje er blåst inn ny fokksnø er det 10cm overflate fasetter oppå hard smeltepakke på ca 5 cm med 5-10 cm kant/beger ned mot bakken.

Weather

Snow -4 °C 10 m/s from SE ↖ 100% clouds Grått vær, men god sikt. 10-15m/s her, sikkert meir høgare oppe. Mild vind frå SØ.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Latent problem. Ser skummelt ut når ein graver vekk understøtte ved snøprofil, men prøvde å finne testheng å få løyst ut noko, men det var ikkje mulig å få løyst ut noko i dette laget.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 700 masl

Avalanche Activity

20. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

10 cm 4F PP 2 mm D, 6 cm P MF 1 mm/1 mm D, 4 cm F FCxr/FC 1 mm/2 mm D, 16 cm 1F MF/FC 1 mm/2 mm D, 3 cm F FC 2 mm/3 mm D, 5 cm 1F-P/4F MF/MFcr 1 mm/2 mm D, 3 cm F DH 3 mm/5 mm D, 3 cm K/P MFcr D -4.5 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -3.4 °C @ 20 cm, -2.3 °C @ 30 cm, -1.1 °C @ 40 cm 3 tests connected to snow profile Rett under konveks kul i le heng mot NV.

ObsID: 251019

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

20.01.2021 kl. 07:41

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

ObsID: 250940

Voss / Voss

Snow

19.01.2021 kl. 13:33

991 masl

BrittMari@vossvgs (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift

Whumpf sound

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Eit par cm nysnø oppå hard, vindpakka snø.

Weather

Snow -6 °C 1 m/s from SE ↖

ObsID: 250896

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

19.01.2021 kl. 13:18

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 250860

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

18.01.2021 kl. 10:21

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø på fjellet, temperaturstigning. . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: For lite snø, lite vind. Stabile temperatur .

ObsID: 250724

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.