Avalanche forecast for Voss Tuesday 2021-01-12

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent week layer. Beware of alarm signals like shooting cracks and collapsing snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-11 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from northwest.
-17 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Vik

Snow

12.01.2021 kl. 22:06

1058 masl

Siggen@obskorps (****)

Danger Sign

Recent avalanches Skred over vei på Vikafjellet nå i kveld. Kun lest i avisen. Trolig øst side som har gått, vindøkning i dag fra N/NV. Fantes løs snø tilgjengelig for vindøkning. Str 2 skred kan nå veien i dette området.

ObsID: 248785

Voss / VOSS

Snow

12.01.2021 kl. 14:24

854 masl

Nils@alf (**)

Avalanche Activity

12. Jan. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Very easy to trigger Widespread steep slopes. E. Between 800 masl and 0 masl Testheng fjernutløst lite belastning

ObsID: 248738

Voss / Voss

Snow

12.01.2021 kl. 14:08

702 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  KnutH@obskorps
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Legger seg godt med snø i Lesider mot SØ
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  KnutH@obskorps

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Drønn i snødekket, kraftig vind og moderat snøtransport frå NV. FG 3. Vind og snøbyger frå NV fram til i morgo. Endring i vindretning til SØ og mindre vind vil stabilisere den ferske vindtransporterte snøen noko i morgo. Kantkorn/rim problematikken ved bakken vil vedvare. Forecast correct

Weather

No precipitation -4 °C 7 m/s from NW ↘ 50% clouds

Tests

ECTP14@44cmQ2 Poor Kantkorn ved bakken

ECTPV@17cmQ2 Poor Nedføyka nysnø

Avalanche Activity

12. Jan. During the day No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 600 masl Vil tru dette er/kan bli eit problem i alle himmelretninger

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 600 masl

Snow Profile

17 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 9 cm 1F RG/DF 1 mm D, 6 cm F FC/SHxr 3 mm D, 2 cm P MFcr D, 5 cm F FC 3 mm D -4 °C @ 0 cm, -6.1 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -2.4 °C @ 30 cm, -0.8 °C @ 40 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 248743

Voss / Voss

Snow

12.01.2021 kl. 12:42

591 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  KnutH@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  KnutH@obskorps

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mjuk ubunden snø i skogen. Litt meir bunden i tregrensa. Supert skiføre

Weather

No precipitation -6 °C 3 m/s from NW ↘ 50% clouds Kraftig vind frå NV. 13 m/s på toppane her ved Mykkeltveitveten(1131moh)ifølge yr.3,4 m/s i tregrensa her på øst sida.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: For kommunen. Beskrivelse: Drønn i åpne områder i skogen og i tregrensa. 10 cm lag ved bakken som består av nedføyka rim og kantkorn. 15 cm mjuk snø på toppen

ObsID: 248725

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

12.01.2021 kl. 09:23

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

ObsID: 248675

Voss / Voss

Snow

11.01.2021 kl. 18:39

897 masl

BrittMari@vossvgs (Unknown)

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

No precipitation -13 °C 1 m/s from NE ↙ Stjerneklart, kaldt og flott skiføre.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 248633

Voss / Vik

Snow

11.01.2021 kl. 16:08

1053 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snøoverflaten ca 20cm ++ løs snø klar for transport. Ligger i alle himmelretninger. Enkelte dyner finnes i den men for det meste løs. Under den løse finnes fokksnø flak 10cm der er gravde i le for vind fra vest. Finnes også eldre fokksnøflak i de andre himmelretninger.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Se tidligere melding

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Nysnø og vind i helgen fra vestlig kant har dannet flak over et løst lag med overflatekant. Etter dette har det kommet nysnø uten vind så nå ligger det rundt 20cm ++ med løs snø i alle himmelretninger. Fikk drønn gjentatte i laget fjernutløsning er mulig. Vind som er meldt utover Tirsdagen vil frakte snø inn i le. Naturlige skred enten i kanten eller i nedføyket nysnø kan forventes når været stor på. De kan nå str 3 middels. Vinden skal løye utover Onsdagen men det vil trolig fortsatt være lett å løse ut skred. Det er meldt en kjøligere værtype senere i uken uten særlig vind og solen kommer kanskje frem. Kjølig vær gjør at stabiliseringen av flaken går svært sakte og lett å løse ut skred vil trolig vedvare en god stund, men først litt vind og mulig naturlig skred.

Tests

ECTP3@22cmQ1 Poor Går på overflatekanten sprer bruddet men blokka skyter ikke ut. Gjorde en til og da fikk jeg ECTP4@22Q1

Avalanche Activity

11. Jan. During the day No avalanche activity God sikt ingen trolig siste 24 timer men et trolig gått i helgen, se melding tidligere i dag.

Notes

Vikafjellet 11.01.21 https://vimeo.com/499242766

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S Vind fra vestlig sør vestlig kant har fraktet snø i helgen. Etter det har det kommet nysnø uten vind i seg. Dette gjør det umulig å se flaket snø under nysnøen. Fikk gjentatte drønn på turen. Finnes også kantkorn lengre ned i snødekke rundt skarelag.

Snow Profile

12 cm F PP/DF 1 mm/3 mm D, 10 cm 1F- RG 0 mm/0 mm D, 15 cm F/4F- FCsf/DF 1 mm/1 mm D, 15 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D, 40 cm K MF/MFcr 0 mm/0 mm D -8 °C @ 0 cm, -8.4 °C @ 10 cm, -7.4 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -6.1 °C @ 40 cm, -5.7 °C @ 50 cm, -5.2 °C @ 60 cm, -4.8 °C @ 70 cm, -4.5 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile 1050moh ikke til bakken ssø ca -7 i lufta. Snødybde ca 1,5 meter

ObsID: 248613

Voss / Vik

Snow

11.01.2021 kl. 13:52

974 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Drønn her løs snø i overflaten. Og mye av terrenget har 20-30cm løst i overflaten.

Danger Sign

Whumpf sound Gikk maks 10 meter ut fra veien så drønna det. Det finnes et løst lag av overflatekant høyt i dekke og et lag av kant j forbindelse med skare/smelteformer lengre ned. Nøyaktig hvilket lag den drønnet i er ikke godt å si, drønn lyden var noe dempet. Og det smalt ikke men helt klart drønn i løsere lag.

ObsID: 248598

Voss / Vik

Snow

11.01.2021 kl. 12:58

982 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Dyner i terrenget her nedenfor Skjellingahaugen, bak hytta ser det også ut som det er knekt noe av en skavel når snøen ble fraktet. Var mye skispor her før helgen, nå er det «visket» ut.

Snow Cover

No snowdrift Dry Det har kommet nysnø i helgen mulig enn 20cm +++ vet ikke. Men alle skispor fra før helgen har nå snødd føyket igjen og terrenget fremstår som «jomfruelig». Uten skispor. Veien var stengt Lørdag kveld til Søndag kl 12. I dag ser man dyner i terrenget men snøen uten å ha vært ute, virker som ikke så hard, brøyteføre. Vinden har kommet fra sv. Det har tidligere vært mye østavær så nå er det trolig like mye snø i alle himmelretninger, betydelig mindre på topper og rygger , der er det noen steder helt avblåst.

Avalanche Observation

9. Jan 23:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1007 masl and ended at 983 masl Buried weak layer of faceted snow near surface 40 cm high and 30 m wide fracture Lee side Øst side ved Skjellingavatnet Vet ikke eksakt når det løsna. Skredet har trolig løsna pga nysnø og pålagring Lørdag kveld / natt til Søndag. Bruddkanten er noe føyket igjen men du ser blokkene. Skredet har stoppet i henget og ikke nådd ned til veien. Skredet ser ikke super hardt ut litt mykt. Ikke målt bruddkant og bredde og heler ikke sjekket svakt lag.

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s 70% clouds Rolig stille vintervær med - 7 her nede i Vik var det -1. Det her klarna opp fra i dag tidlig og nå kaster solen skygger.

Incident

Snow Did not affect anything

ObsID: 248589

Voss / Voss

Snow

11.01.2021 kl. 12:35

1162 masl

pow86 (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  pow86
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  pow86
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  pow86
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  pow86
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  pow86

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Ca 30 cm myk fokksnø og 15 cm tørr nysnø oppå tydelig kantkornlag. Løste ut med 5 slag på spaden

Weather

Lite vind og god sikt.

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hørte små drønn 3-4 ganger på vei oppover

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow near surface

ObsID: 248616

Voss / Voss

Snow

10.01.2021 kl. 19:00

874 masl

BrittMari@vossvgs (Unknown)

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry Mykje nysnø siste 24 t. I austside der vi gjekk i kveld, var det for det ubunden snø heilt til topps. Fantastisk skiføre. Drønn og skytande sprekker i frå skogen og til topps. Nedføyka rim og kantkorn ved bakken, litt fuktigheit i rimlaget.

Weather

Snow -4 °C 5 m/s from SW ↗ Tette snøbyger.

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: 20-40 cm tørr nysnø

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn i snøen i austside frå skogen og opp til 900moh.

ObsID: 248492

Voss / Kvamskogen

Snow

10.01.2021 kl. 14:00

647 masl

Markus Eckerstorfer (****)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable vurderer skredfaren som betydelig, mest fordi jeg mener det er 'sannsynlig' å løse ut skred og skredproblemet fant jeg i mange bratte heng. tror nok at skredene blir '1-små, i hvert fall i det terrenget jeg var i. det kommer en del mer snø også blir det kaldt. så jeg forventer at skredfaren holder seg på betydelig i noen dager til, før ting kanskje roer seg ned

Danger Sign

Large snowfall kom nok over 35 cm i løpet av 12 timer, sammen med en del vind, mest i høyden

Recent cracks sprekker rundt skityppene, men lite energi i dem

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, SW, W, NW above 500 masl har bare vært i vest-vendte heng i dag og da fant jeg nedsnødd kantkornet snø i mange bratte heng, særlig over skogsgrensen. flaken er mykt storsett og sprekker lett opp. klarte ikke å løse noe ut, men gjorde en del håndtester som viste at det svake laget bryter lett og latt.

ObsID: 248491

Voss / Kvam

Snow

10.01.2021 kl. 13:53

523 masl

Freddy (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Freddy

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 30 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow -2 °C 1 m/s 95% clouds

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: I skogen

Snow Profile

Tørr nysnø på gammel snø med rimlag som kollapser

ObsID: 248435

Voss / Voss

Snow

09.01.2021 kl. 22:14

175 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Weather

Snow 1.5 °C from W → 100% clouds Periodevis tett snøvær, vekslende vind opp i bris fra vest. Plussgrader, snøen er våt. Har lagt seg et par-tre cm på asfalten.

ObsID: 248300

Voss / Voss

Snow

09.01.2021 kl. 16:15

807 masl

OleBjorsvik (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  OleBjorsvik

Snow Cover

25 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Knivharft nederst. Knyttneve øverst. 35% vanninnhold i øvre lag.

Weather

Snow 100% clouds Nettopp begynt å snø. Gammel nysnø på bakken.

Tests

ECTX Gammelt nysnølag (10-15 cm) ble fullstendig komprimert etter tre-fire slag fra albuen.

ObsID: 248272

Voss / Voss

Snow

09.01.2021 kl. 10:04

180 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Fotografert mot sør

Weather

Temperaturen har steget 5 grader i natt. God fart på skyene på himmelen allerede.

ObsID: 248199

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.