Avalanche forecast for Voss Sunday 2021-01-10

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

New persistent weak layer near the surface. Avalanches can be very easily triggered. Naturally triggered avalanches may occur.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

15 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to moderate gale from the southwest during the afternoon.
-13 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation.
Breeze from west.
-10 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Voss

Snow

10.01.2021 kl. 19:00

874 masl

BrittMari@vossvgs (Unknown)

Weather

Snow -4 °C 5 m/s from SW ↗ Tette snøbyger.

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: 20-40 cm tørr nysnø

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn i snøen i austside frå skogen og opp til 900moh.

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry Mykje nysnø siste 24 t. I austside der vi gjekk i kveld, var det for det ubunden snø heilt til topps. Fantastisk skiføre. Drønn og skytande sprekker i frå skogen og til topps. Nedføyka rim og kantkorn ved bakken, litt fuktigheit i rimlaget.

ObsID: 248492

Voss / Kvamskogen

Snow

10.01.2021 kl. 14:00

647 masl

Markus Eckerstorfer (****)

Danger Sign

Large snowfall kom nok over 35 cm i løpet av 12 timer, sammen med en del vind, mest i høyden

Recent cracks sprekker rundt skityppene, men lite energi i dem

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, SW, W, NW above 500 masl har bare vært i vest-vendte heng i dag og da fant jeg nedsnødd kantkornet snø i mange bratte heng, særlig over skogsgrensen. flaken er mykt storsett og sprekker lett opp. klarte ikke å løse noe ut, men gjorde en del håndtester som viste at det svake laget bryter lett og latt.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable vurderer skredfaren som betydelig, mest fordi jeg mener det er 'sannsynlig' å løse ut skred og skredproblemet fant jeg i mange bratte heng. tror nok at skredene blir '1-små, i hvert fall i det terrenget jeg var i. det kommer en del mer snø også blir det kaldt. så jeg forventer at skredfaren holder seg på betydelig i noen dager til, før ting kanskje roer seg ned

ObsID: 248491

Voss / Kvam

Snow

10.01.2021 kl. 13:53

523 masl

Freddy (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Freddy

Weather

Snow -2 °C 1 m/s 95% clouds

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: I skogen

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 30 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Snow Profile

Tørr nysnø på gammel snø med rimlag som kollapser

ObsID: 248435

Voss / Voss

Snow

09.01.2021 kl. 22:14

175 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Weather

Snow 1.5 °C from W → 100% clouds Periodevis tett snøvær, vekslende vind opp i bris fra vest. Plussgrader, snøen er våt. Har lagt seg et par-tre cm på asfalten.

ObsID: 248300

Voss / Voss

Snow

09.01.2021 kl. 16:15

807 masl

OleBjorsvik (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  OleBjorsvik

Weather

Snow 100% clouds Nettopp begynt å snø. Gammel nysnø på bakken.

Snow Cover

25 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Knivharft nederst. Knyttneve øverst. 35% vanninnhold i øvre lag.

Tests

ECTX Gammelt nysnølag (10-15 cm) ble fullstendig komprimert etter tre-fire slag fra albuen.

ObsID: 248272

Voss / Voss

Snow

09.01.2021 kl. 10:04

180 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Fotografert mot sør

Weather

Temperaturen har steget 5 grader i natt. God fart på skyene på himmelen allerede.

ObsID: 248199

Voss / Kvam

Snow

08.01.2021 kl. 16:02

453 masl

jkvn@alf (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jkvn@alf

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s 10% clouds Kaldt vær siste dager

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

35 cm in total No snowdrift Surface hoar on a hard surface Dry Ca 2-3 cm med stående rim krystaller. Ca 10 cm med hard skare, bærer nesten en voksen person. Ca 20 cm med tørr løs, ubunden snø ned til marken.

ObsID: 248137

Voss / Voss

Snow

07.01.2021 kl. 15:06

1191 masl

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  3mm store overflaterim men også kant og begerkystallar
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Over tregrensa er den gamle snøoverflata tydleg prega av vind. På ryggar i terrenget er det avblåst og rimet kviler på ei hardare overflate.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland

Weather

No precipitation -14 °C 0 m/s from N ↓ Sol frå skyfri himmel og tilnærma vindstille. Kald dalatrekk i botn av Berdalen men tilnærma vindstille når ein kom over tregrensa. Tydleg invensjon i Jordalen i dag. -14C ved parkeringa ved Nosi(650moh) og -6C der eg gravde snøprofil oppunder toppen av Øyastølsfjellet(1191moh).

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Det finnes lag med kantkorn under hardt lag med smelte-frys. Framstår som utan spennngar og vanskeleg å påverke laget med kantkornet.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er observert overflaterim(samt innslag av kant og beger) i alle himmelretningar i Jordalen i dag. kornstørrelsen minkar med høgda. Rimet kviler under skogen på eit underlag av laus tørr snø. Over tregrensa er det mindre laus tørrsnø/ tørr snøen er vindpåverka og avsett i forsenkningar. Dette utgjer ikkje noko skredproblem i dag men kan vera problematisk med tanke på snøfallet som er melt til helga. Mest framtredande skredproblem i Jordalen i dag er kantkorn under skare/fokksnølag. Vanskeleg å påverke og verkar utan spenningar. Fg. 1 er mest treffande for situasjonen i Jordalen i dag. Fortsett oppbyggande utvikling fram til nedbør i helga. Då vil nysnøen kome oppå rimet/kant og faregraden vert aukande.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 450 masl. Layered snow begins at 600 masl Surface hoar on a soft surface Dry Generelt lite snø i Jordalen. Det er akkurat skiføre frå parkeringa ved Nosi. I Berdalen er det om lag 30-50 cm med snø i terrenget men med hard såle og 10-15cm med laus tørrsnø gjev dette nydeleg skiføre. Over tregrensa er den gamle snøoverlata tydleg prega av vind(Sastrugi). Dette har gjort at ryggar i terrenget er avblåst og ein ser heilt ned på lyngen. I le-formasjonar er det stedvis mykje innblåst snø(målte på det meste 1,5 meter). Etter ei veke med kaldt og klart vær er det vorte utvikla store rimkrystallar(3mm) på snøoverflata. Det er også observert kantkorn og begynnende begerkrystallar på snøoverflata. Det verkar som kornstørrelsen er mindre dess høgare opp ein kjem. Over tregrensa kviler rimet(beger/kant) på ei hardare vindpåverka overflata.

Avalanche Activity

7. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Har hatt god sikt i heile dag og ingen skred observert

Snow Profile

1 cm F SH/DH 3 mm/0 mm D, 6 cm F DF/FC 1 mm/0 mm D, 13 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 55 cm K MFcr 0 mm/0 mm -9.5 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -5.2 °C @ 30 cm, -9.5 °C @ 0 cm, -3 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1.4 °C @ 60 cm, -0.5 °C @ 70 cm Luft 2m over overflata -6,0C

ObsID: 247951

Voss / Vik

Snow

07.01.2021 kl. 15:00

911 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps

Snow Cover

Is og overhengende skavler nå i Ygnisdalen. De kommer nok ikke ned med vindstille og stabil kulde, men med pålagring og evt temp økning kan de rase ned. Vil være lette å brøyte igjennom og mulig lett å kjøre rundt for personbil.

ObsID: 247943

Voss / Vik

Snow

07.01.2021 kl. 13:08

1044 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

1 cm F SH/DH D, 9 cm F FCsf/DF D, 4 cm 1F RGxf D, 4 cm 4F- FC D, 6 cm 1F+ RGxf D, 2 cm 1F FCxr D, 24 cm K MFcr D, 35 cm P RG D 1050moh SV ikke til bakken snødybde var 105cm

ObsID: 247914

Voss / Vik

Snow

07.01.2021 kl. 13:01

1255 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Øst side av Urdeggi
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  På toppen på Urdeggi mot NV

Weather

No precipitation -9 °C 0 m/s 60% clouds Vindstille og fint på toppen av Urdeggi. Skyer til no utpå ettermiddagen.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Surface hoar on a hard surface Dry Supert skiføre. Rim og overflatte fasetter.

ObsID: 247958

Voss / Vik

Snow

07.01.2021 kl. 12:34

1085 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Generelt snøoverflaten på Vikafjellet
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Ikke all verdens med snø men noen brøytekanter finnes, is og snødekke i veien.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Tatt mot sø
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Hyttene under Skjellingahaugen. Siste transport av snø var fra sø men en god del dager siden nå. Vært rolig vindforhold i flere dager. En god del skispor synes tydelig i terrenget
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Så ut som både rim og beger helt i snøoverflaten

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s 80% clouds Skyet noe over mens jeg var ute. Men kald fin vinterdag helt vindstille og stille.

Danger Sign

No signs observed Men løs tørr - luftig kald snø vil nok skli i bratt terreng ligger på hard underlag svært dårlig festet. Men finnes ikke så mye løst i overflaten.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Kantkorn ligger under tynne flak uten særlig spenninger. Men endra nå og tar det med som skredproblem.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Løs snø i alle himmelretninger består nå av rim / overflatekant, 5-15cm. Mest i lune søkk gir fint skiføre. Denne løsner lett som tørre løsnøskred på hardt underlag. Under det hardere fokksnø, som virker vanskelig å løse ut. Det finnes kant under fokksnøen ( evt skaren) særlig der det ikke er så mye av den. Men flaket virker ikke som mye spenninger, tok den først ikke med som skredproblem, men tar den med nå. Ingen store endringer for i morgen Fredag men utover Lørdagen er det meldt nysnø og vind. Dette vil havne på denne overflatekanten og det vil være lett / svært lett å løse ut skred i noen / mange heng, trolig mest str 2 men str 3 skal ikke utelukkes skredfaren er raskt økende Lørdagen ettermiddag, fg 3. For Søndagen og videre utover uken er skredfaren gradvis synkende men trolig stabiliseres ikke snødekke så raskt så fg vil trolig holde seg utover uka, det er vanskelig å si nøyaktig når skredfaren går ned men den er gradvis synkende, er vel meldt ikke så kraftig vind fra Søndagen og utover? Uansett usikker prognoser for de dager nå i dag. Opplever ingen vind i overliggende snø i dag. I tvil om kanten men tenkte litt på det nå og tar den med, men da ville jeg ha tatt med alle himmelretninger.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Near surface facets Dry Det er lite snø i lavlandet på Vik siden men det finnes 2-3 cm snø ved fjorden. Du må gjerne over 700-800moh nærmest før du kan gå en skitur. På Vikafjellet er snødekke generelt tynt rundt 50cm mest snø i vest og nord men snø også i de andre himmelretninger. I innblåst vest feks kan du nok finne både 1,5 og 2 meter med snø. Rygger og topper er avblåst ned til skare og stedvis lyng. Over alt finner du 5-15cm løs snø i overflaten består nå av rim og overflatekant svært luftig og tørr, finnes også spor av beger på toppen av snødekke. Under et hardt bærende lag som noen steder har velutviklet kant i seg, men flaket over virker ganske så «dødt», ingen drønn lyder fra det. Gått på tynt og tykt men kort tur.

Avalanche Activity

7. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Ser to flak et str 1 og et str 2 både i øst og vest men trolig er det gammelt. Skispor synes også tydelig i terrenget.

Snow Profile

1 cm F SH/DH 2 mm D, 12 cm F FCsf/DF 1 mm/1 mm D, 92 cm P RGxf 0 mm D, 1 cm 1F+ MF/FCxr 1 mm/1 mm D, 7 cm K MFcr D, 12 cm 1F MF/FCxr M, 10 cm K+ MFcr/IF -9.9 °C @ 0 cm, -13.3 °C @ 10 cm, -12.4 °C @ 20 cm, -10.5 °C @ 30 cm, -8.7 °C @ 40 cm, -6.8 °C @ 50 cm, -5.4 °C @ 60 cm, -4.4 °C @ 70 cm, -3 °C @ 80 cm, -2.3 °C @ 90 cm 1050moh vest -7,3 i luften. Snødybde var 145cm men hard is i bunn så måtte ha øks for å komme til bakken.

ObsID: 247910

Voss / Vik

Snow

07.01.2021 kl. 11:30

966 masl

Ingrid@vestland_fk (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Kvassdalen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ygnisdalen. Isdannelse i skjæring og skavelbygging.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ygnisdalen, ser sørover. Avblåst på rygg.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Skavler i side vendt mot vest
Image Of Weather
Image 5 of 7 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Skjelingavatnet i 10.30 tiden
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil i NV vendt side ved ca 950 moh. Profil til bakken, ca 1 m. I dette området var det ikke løs snø i overflaten.

Weather

No precipitation -7.6 °C 1 m/s from SE ↖ Pent og kaldt vær tidlig på dagen, -10 grader ved 1000 moh og svak vind fra SØ. Tilskyende og litt mildere utover dagen (ca.-7) og vindstille

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Rolig vær og stabile forhold i undersøkt område, mellom ca 900-1000 moh Ygnisdalen, Vikafjellet. Registrerte ikke ferske skred. Løs snø i overflaten med kant i alle himmelretninger, og nedføyket lag med løs snø i leheng mot NV. Utgjorde ikke noe stort problem i testområde, men kan være områder der mektigere flak kan påvirkes. Klarte ikke å påvirke lag lenger ned i snødekke, men finnes lag med kantkorn. Fg 1 med dagens forhold. Regner med samme forhold i morgen, men økt faregrad med meldt nedbør i helga

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Relativt tynt snødekke, med lave brøytekanter over fjellet. Snitt 0,5-1m mektighet. Registrerte opp i drøye 2 m i vestvendte sider med innblåst snø. Isdannelse i skjæring og eksponerte hamrer i terrenget. Løs snø i overflaten i alle himmelretninger med overflatekant og rim, mest i leformasjoner (ca.5-10 cm). Avblåst til vegetasjon og skare utsatte steder, og mindre vindformer. Bygget seg opp skavler i flere vestvendt heng. Lite snø i lavlandet, først dekkende ved ca 600-700 moh.

Tests

Tok en ECT. Klarte ikke å påvirke lag nede i snødekke, kun flakdannelse i de øvre 5-10 cm.

Snow Profile

2 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 8 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm D, 0.5 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F-P FCxr/MF 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F FCxr/MF 1 mm/0 mm D, 70 cm P-K MF/FCxr 0 mm/0 mm Fant et tynt lag med små kant (noe avrunda), men klarte ikke å påvirke. Flere lag med hard skare i nedre del av snødekke -7 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -7.7 °C @ 20 cm, -5.6 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -2.4 °C @ 60 cm, -1.4 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 105 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 247925

Voss / VOSS

Snow

07.01.2021 kl. 10:08

336 masl

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk

Weather

No precipitation 15 °C 1 m/s from N ↓ Kaldt og klart vær på oppheim i dag. -15c

ObsID: 247868

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.