Avalanche forecast for Voss Saturday 2021-01-09

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

The avalanche danger will increase as the wind picks up! There is a new persistent weak layer near the surface. Avalanches can be very easily triggered and naturally triggered avalanches may occur.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze from north.
-10 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
15 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to moderate gale from the southwest during the afternoon.
-13 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Voss

Snow

09.01.2021 kl. 22:14

175 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Weather

Snow 1.5 °C from W → 100% clouds Periodevis tett snøvær, vekslende vind opp i bris fra vest. Plussgrader, snøen er våt. Har lagt seg et par-tre cm på asfalten.

ObsID: 248300

Voss / Voss

Snow

09.01.2021 kl. 16:15

807 masl

OleBjorsvik (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  OleBjorsvik

Weather

Snow 100% clouds Nettopp begynt å snø. Gammel nysnø på bakken.

Tests

ECTX Gammelt nysnølag (10-15 cm) ble fullstendig komprimert etter tre-fire slag fra albuen.

Snow Cover

25 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Knivharft nederst. Knyttneve øverst. 35% vanninnhold i øvre lag.

ObsID: 248272

Voss / Voss

Snow

09.01.2021 kl. 10:04

180 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Fotografert mot sør

Weather

Temperaturen har steget 5 grader i natt. God fart på skyene på himmelen allerede.

ObsID: 248199

Voss / Kvam

Snow

08.01.2021 kl. 16:02

453 masl

jkvn@alf (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jkvn@alf

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s 10% clouds Kaldt vær siste dager

Snow Cover

35 cm in total No snowdrift Surface hoar on a hard surface Dry Ca 2-3 cm med stående rim krystaller. Ca 10 cm med hard skare, bærer nesten en voksen person. Ca 20 cm med tørr løs, ubunden snø ned til marken.

ObsID: 248137

Voss / Voss

Snow

07.01.2021 kl. 15:06

1191 masl

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  3mm store overflaterim men også kant og begerkystallar
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Over tregrensa er den gamle snøoverflata tydleg prega av vind. På ryggar i terrenget er det avblåst og rimet kviler på ei hardare overflate.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Det finnes lag med kantkorn under hardt lag med smelte-frys. Framstår som utan spennngar og vanskeleg å påverke laget med kantkornet.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er observert overflaterim(samt innslag av kant og beger) i alle himmelretningar i Jordalen i dag. kornstørrelsen minkar med høgda. Rimet kviler under skogen på eit underlag av laus tørr snø. Over tregrensa er det mindre laus tørrsnø/ tørr snøen er vindpåverka og avsett i forsenkningar. Dette utgjer ikkje noko skredproblem i dag men kan vera problematisk med tanke på snøfallet som er melt til helga. Mest framtredande skredproblem i Jordalen i dag er kantkorn under skare/fokksnølag. Vanskeleg å påverke og verkar utan spenningar. Fg. 1 er mest treffande for situasjonen i Jordalen i dag. Fortsett oppbyggande utvikling fram til nedbør i helga. Då vil nysnøen kome oppå rimet/kant og faregraden vert aukande.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -14 °C 0 m/s from N ↓ Sol frå skyfri himmel og tilnærma vindstille. Kald dalatrekk i botn av Berdalen men tilnærma vindstille når ein kom over tregrensa. Tydleg invensjon i Jordalen i dag. -14C ved parkeringa ved Nosi(650moh) og -6C der eg gravde snøprofil oppunder toppen av Øyastølsfjellet(1191moh).

Avalanche Activity

7. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Har hatt god sikt i heile dag og ingen skred observert

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 450 masl. Layered snow begins at 600 masl Surface hoar on a soft surface Dry Generelt lite snø i Jordalen. Det er akkurat skiføre frå parkeringa ved Nosi. I Berdalen er det om lag 30-50 cm med snø i terrenget men med hard såle og 10-15cm med laus tørrsnø gjev dette nydeleg skiføre. Over tregrensa er den gamle snøoverlata tydleg prega av vind(Sastrugi). Dette har gjort at ryggar i terrenget er avblåst og ein ser heilt ned på lyngen. I le-formasjonar er det stedvis mykje innblåst snø(målte på det meste 1,5 meter). Etter ei veke med kaldt og klart vær er det vorte utvikla store rimkrystallar(3mm) på snøoverflata. Det er også observert kantkorn og begynnende begerkrystallar på snøoverflata. Det verkar som kornstørrelsen er mindre dess høgare opp ein kjem. Over tregrensa kviler rimet(beger/kant) på ei hardare vindpåverka overflata.

Snow Profile

1 cm F SH/DH 3 mm/0 mm D, 6 cm F DF/FC 1 mm/0 mm D, 13 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 55 cm K MFcr 0 mm/0 mm -9.5 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -5.2 °C @ 30 cm, -9.5 °C @ 0 cm, -3 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1.4 °C @ 60 cm, -0.5 °C @ 70 cm Luft 2m over overflata -6,0C

ObsID: 247951

Voss / Vik

Snow

07.01.2021 kl. 15:00

911 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps

Snow Cover

Is og overhengende skavler nå i Ygnisdalen. De kommer nok ikke ned med vindstille og stabil kulde, men med pålagring og evt temp økning kan de rase ned. Vil være lette å brøyte igjennom og mulig lett å kjøre rundt for personbil.

ObsID: 247943

Voss / Vik

Snow

07.01.2021 kl. 13:08

1044 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

1 cm F SH/DH D, 9 cm F FCsf/DF D, 4 cm 1F RGxf D, 4 cm 4F- FC D, 6 cm 1F+ RGxf D, 2 cm 1F FCxr D, 24 cm K MFcr D, 35 cm P RG D 1050moh SV ikke til bakken snødybde var 105cm

ObsID: 247914

Voss / Vik

Snow

07.01.2021 kl. 13:01

1255 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Øst side av Urdeggi
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  På toppen på Urdeggi mot NV

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -9 °C 0 m/s 60% clouds Vindstille og fint på toppen av Urdeggi. Skyer til no utpå ettermiddagen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Surface hoar on a hard surface Dry Supert skiføre. Rim og overflatte fasetter.

ObsID: 247958

Voss / Vik

Snow

07.01.2021 kl. 12:34

1085 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Generelt snøoverflaten på Vikafjellet
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Ikke all verdens med snø men noen brøytekanter finnes, is og snødekke i veien.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Tatt mot sø
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Hyttene under Skjellingahaugen. Siste transport av snø var fra sø men en god del dager siden nå. Vært rolig vindforhold i flere dager. En god del skispor synes tydelig i terrenget
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Så ut som både rim og beger helt i snøoverflaten

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Kantkorn ligger under tynne flak uten særlig spenninger. Men endra nå og tar det med som skredproblem.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Løs snø i alle himmelretninger består nå av rim / overflatekant, 5-15cm. Mest i lune søkk gir fint skiføre. Denne løsner lett som tørre løsnøskred på hardt underlag. Under det hardere fokksnø, som virker vanskelig å løse ut. Det finnes kant under fokksnøen ( evt skaren) særlig der det ikke er så mye av den. Men flaket virker ikke som mye spenninger, tok den først ikke med som skredproblem, men tar den med nå. Ingen store endringer for i morgen Fredag men utover Lørdagen er det meldt nysnø og vind. Dette vil havne på denne overflatekanten og det vil være lett / svært lett å løse ut skred i noen / mange heng, trolig mest str 2 men str 3 skal ikke utelukkes skredfaren er raskt økende Lørdagen ettermiddag, fg 3. For Søndagen og videre utover uken er skredfaren gradvis synkende men trolig stabiliseres ikke snødekke så raskt så fg vil trolig holde seg utover uka, det er vanskelig å si nøyaktig når skredfaren går ned men den er gradvis synkende, er vel meldt ikke så kraftig vind fra Søndagen og utover? Uansett usikker prognoser for de dager nå i dag. Opplever ingen vind i overliggende snø i dag. I tvil om kanten men tenkte litt på det nå og tar den med, men da ville jeg ha tatt med alle himmelretninger.

Danger Sign

No signs observed Men løs tørr - luftig kald snø vil nok skli i bratt terreng ligger på hard underlag svært dårlig festet. Men finnes ikke så mye løst i overflaten.

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s 80% clouds Skyet noe over mens jeg var ute. Men kald fin vinterdag helt vindstille og stille.

Avalanche Activity

7. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Ser to flak et str 1 og et str 2 både i øst og vest men trolig er det gammelt. Skispor synes også tydelig i terrenget.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Near surface facets Dry Det er lite snø i lavlandet på Vik siden men det finnes 2-3 cm snø ved fjorden. Du må gjerne over 700-800moh nærmest før du kan gå en skitur. På Vikafjellet er snødekke generelt tynt rundt 50cm mest snø i vest og nord men snø også i de andre himmelretninger. I innblåst vest feks kan du nok finne både 1,5 og 2 meter med snø. Rygger og topper er avblåst ned til skare og stedvis lyng. Over alt finner du 5-15cm løs snø i overflaten består nå av rim og overflatekant svært luftig og tørr, finnes også spor av beger på toppen av snødekke. Under et hardt bærende lag som noen steder har velutviklet kant i seg, men flaket over virker ganske så «dødt», ingen drønn lyder fra det. Gått på tynt og tykt men kort tur.

Snow Profile

1 cm F SH/DH 2 mm D, 12 cm F FCsf/DF 1 mm/1 mm D, 92 cm P RGxf 0 mm D, 1 cm 1F+ MF/FCxr 1 mm/1 mm D, 7 cm K MFcr D, 12 cm 1F MF/FCxr M, 10 cm K+ MFcr/IF -9.9 °C @ 0 cm, -13.3 °C @ 10 cm, -12.4 °C @ 20 cm, -10.5 °C @ 30 cm, -8.7 °C @ 40 cm, -6.8 °C @ 50 cm, -5.4 °C @ 60 cm, -4.4 °C @ 70 cm, -3 °C @ 80 cm, -2.3 °C @ 90 cm 1050moh vest -7,3 i luften. Snødybde var 145cm men hard is i bunn så måtte ha øks for å komme til bakken.

ObsID: 247910

Voss / Vik

Snow

07.01.2021 kl. 11:30

966 masl

Ingrid@vestland_fk (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Kvassdalen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ygnisdalen. Isdannelse i skjæring og skavelbygging.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ygnisdalen, ser sørover. Avblåst på rygg.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Skavler i side vendt mot vest
Image Of Weather
Image 5 of 7 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Skjelingavatnet i 10.30 tiden
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil i NV vendt side ved ca 950 moh. Profil til bakken, ca 1 m. I dette området var det ikke løs snø i overflaten.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Rolig vær og stabile forhold i undersøkt område, mellom ca 900-1000 moh Ygnisdalen, Vikafjellet. Registrerte ikke ferske skred. Løs snø i overflaten med kant i alle himmelretninger, og nedføyket lag med løs snø i leheng mot NV. Utgjorde ikke noe stort problem i testområde, men kan være områder der mektigere flak kan påvirkes. Klarte ikke å påvirke lag lenger ned i snødekke, men finnes lag med kantkorn. Fg 1 med dagens forhold. Regner med samme forhold i morgen, men økt faregrad med meldt nedbør i helga

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -7.6 °C 1 m/s from SE ↖ Pent og kaldt vær tidlig på dagen, -10 grader ved 1000 moh og svak vind fra SØ. Tilskyende og litt mildere utover dagen (ca.-7) og vindstille

Tests

Tok en ECT. Klarte ikke å påvirke lag nede i snødekke, kun flakdannelse i de øvre 5-10 cm.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Relativt tynt snødekke, med lave brøytekanter over fjellet. Snitt 0,5-1m mektighet. Registrerte opp i drøye 2 m i vestvendte sider med innblåst snø. Isdannelse i skjæring og eksponerte hamrer i terrenget. Løs snø i overflaten i alle himmelretninger med overflatekant og rim, mest i leformasjoner (ca.5-10 cm). Avblåst til vegetasjon og skare utsatte steder, og mindre vindformer. Bygget seg opp skavler i flere vestvendt heng. Lite snø i lavlandet, først dekkende ved ca 600-700 moh.

Snow Profile

2 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 8 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm D, 0.5 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F-P FCxr/MF 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F FCxr/MF 1 mm/0 mm D, 70 cm P-K MF/FCxr 0 mm/0 mm Fant et tynt lag med små kant (noe avrunda), men klarte ikke å påvirke. Flere lag med hard skare i nedre del av snødekke -7 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -7.7 °C @ 20 cm, -5.6 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -2.4 °C @ 60 cm, -1.4 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 105 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 247925

Voss / VOSS

Snow

07.01.2021 kl. 10:08

336 masl

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk

Weather

No precipitation 15 °C 1 m/s from N ↓ Kaldt og klart vær på oppheim i dag. -15c

ObsID: 247868

Voss / Voss

Snow

06.01.2021 kl. 13:10

881 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV
Image Of Snow Profile
Image 2 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 3 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Rimvekst ca 600 m o.h. Her ligger rimet på løs snø.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 4 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Rim ca 700 m o.h.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Rim ca 800 m o.h. Her sees skarelaget/ islaget som her er dekket av ca 5 cm løs snø av fazett- typen.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Overflatefazetter også over 900 m o.h. Bildet er tatt på denne høyden mot nord.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 7 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Fra overflaten 900 m o.h. Beger sier du?
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 8 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Fra overflaten 900 m o.h. Begerkrystaller! (3 mm gridd)
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 9 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  To streker under svaret på hva som er å finne i overflaten

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Det finnes lag av kant i snødekket. Mitt profil fra idag var vend mot ØSØ, og dette er tidligere LO- retning. Jeg velger derfor alle sektorer over 800 hvor det er nok snø. Svært vanskelig å løse ut representerer mitt profil i dag, og dette profilet innet holder ikke alle lag fra i vinter. Utløsbarhet kan derfor være Vanskelig å løse ut i annen eksposisjon og høyde.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er observert overflatefazetter fra 600 til 900 m o.h. Krystallstørrelsen er størst i lavere liggende terreng. Ved ca 900 m o.h., ble det observert minst like mye beger som rim i overflaten. Det ble utført diskusjon med både lupe og kamera, men tilslutt så ble det satt to streker under at det er både rim og beger i overflaten. Ved denne høyden så lå også fazettene på en skare som var opp til 10 mm tykk. Uavhengig av krystalltype, så er det et uheldig underlag for neste snøfall. Stabilitetstester og fravær av faretegn tilsa FG1 i det området ved Hmalgrø i dag. Jeg ville allikevel ikke valgt FG 1 for regionen. Det finnes velutviklede kantlag i snødekket som på riktig sted kan føre til at en skiløper løser et større skred. Naturlig utløste skred er bare sannsynlig for små løssnøskred i bratt terreng. Fortsatt oppbyggende omvandling frem til ny nedbør som snø. Da smeller vi rett på en FG 3 i løpet av få timer dersom det kommer nok nedbør. Forecast correct Enig i at regional FG er 2.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

6. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Har sett mye terreng

Tests

ECTN23@15cmQ3 Good Overgang i hardhet og krystallstørrelse på fokksnø som er under oppbyggende omvandling.

ECTN25@15cmQ3 Good

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 200 masl. Layered snow begins at 600 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snødekket er dekket av fazetter fra ca 600 m o.h. til ca 900 m o.h. Størst krystallstørrelse lavest, og minkende størrelse med høyden.

Snow Profile

0.5 cm F SH/DH 4 mm/3 mm D Jeg finner både beger og rim i overflaten. , 1 cm 1F MFcr 1 mm/0 mm D Sprøtt islag/ skarelag som ligger under overflatefazettene. Ca 100 høydemeter lavere (800 m o.h. er det 5 cm løse fazetter over dette is/skarelaget., 13.5 cm F-/F- RGxf/FC 2 mm/2 mm D, 19 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 13 cm K MFcr 1 mm/0 mm -9.3 °C @ 10 cm, -11.6 °C @ 0 cm, -7.2 °C @ 20 cm, -4.1 °C @ 30 cm, -2.2 °C @ 40 cm, -0.3 °C @ 50 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 247741

Voss / Voss

Snow

06.01.2021 kl. 11:25

588 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  Hamlagrøvatnet og rimdanning i brøytekanten. Naturlig med rimvekst så nære vannet, men rim er observert langs veien i hele regionen.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  Mykkeltveitveten i Bergsdalen. Et yndet toppturmål i området.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  Fra vestenden av Vangsvatnet mot Voss.
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  Mye is i tunneler og terrenget hvor det ikke er snø. Ny snø vil mange steder legge seg på is.

Weather

No precipitation -12 °C 0 m/s Strålende klart og kaldt vintervær. Lite snø og svært utbredt rimdanning med store krystaller.

ObsID: 247700

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.