Avalanche forecast for Voss Tuesday 2021-01-05

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from east.
-8 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from east.
-9 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Engjaland

Snow

05.01.2021 kl. 20:14

946 masl

VegardVB (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabile snøtilhøve og i det området passar det med faregrad 1 som det var meldt i går. Overflaterim som kan snø ned. Forecast too low Ingen vind i området som eg var i.

Danger Sign

No signs observed

Notes

Me kom opp og køyrte ned nordaust frå markeringa. Det var tydeleg kaldare ved bilen som var parkert på 450 moh enn høgare opp Ingen fareteikn i snøen og spor frå gårsdagen var heller ikkje føyka igjen.

ObsID: 247628

Voss / Voss

Snow

04.01.2021 kl. 13:00

1093 masl

oormasen (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  oormasen Comment:  Utsyn mot Hardanger. Østavind med vindtransport i høyden.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  oormasen Comment:  På vei ned sørvest sør- og sørvestvendt flanke. Bildet er tatt ca 1000 moh.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  oormasen Comment:  Bildet er tatt ca 700 moh og viser linja vi fulgte opp og ned.

Danger Sign

Recent snowdrift Noe tiltagende vind fra øst. Lett vidtransport på utsatte steder over ca 1100m. Vesentlig mer vindtransport synlig over Gråsida og i retning Hardanger.

Weather

No precipitation -8 °C 5 m/s from E ← Nydelig vintervær. Omtrent 10 kuldegrader i hoveddalføret rundt Voss.

Avalanche Activity

4. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

75 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 500 masl. Layered snow begins at 700 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snøoverflaten er hovedsakelig tørr og løs, men bærer godt. Innsynking ca 5-10 cm fra om lag 700 moh. Overflaten består av omvandlet snø og rester av skare, ispedd noe rim stedvis.

ObsID: 247373

Voss / Vik

Snow

04.01.2021 kl. 12:26

1054 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Rim og overflatefasetter i skjønn forening. Flott skiføre, også mot øst og sør.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Fotografert mot nordvest. Noen cm løst snø i tidligere lo side.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  10 cm innsynk i den gamle fokksnøen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Fotografert mot sør. Løst på toppen, eldre vindpakka snø mjukner opp pga oppbyggende omvandling.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Fotografert mot nord. Tynt snødekke på kollen bak.
Image Of Tests
Image 6 of 8 Of:  Tests Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  ECTP14@25 Q1 på 2mm FC. Deler av FC-laget fulgte ikke med da jeg vippa av blokka - dermed ser det ut som to bruddplan. Lokasjon som snøprofil.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@GeoRisiko.no
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

0.5 cm F SH 2 mm/0 mm D, 5 cm F FCsf 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm Ca 10 % kant i dette laget. Vil bli løsere. , 2 cm 4F FC 1 mm/3 mm D Skarelag Tror jeg så noen rimkrystaller inni der også. , 11 cm P RG 1 mm/0 mm D, 13 cm P MF 1 mm/8 mm D Store , frosset polykrystaller. , 10 cm 4F FC/MF 1 mm/2 mm Finner mye striper på fasettene. Det er tidligere MF som omvandles. Varierende hardhet, bunnlaget var fuktig før kuldeperioden og enkelte krystaller er sammenfrosset. Bunnlaget er ikke skredproblem per nå. -15 °C @ 0 cm, -11.9 °C @ 10 cm, -9.9 °C @ 20 cm, -6.7 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile 1060 moh, 19°, vestvendt. Profil et stykke ned i en skråning som var leside like før nyttårshelgen.

Tests

ECTP14@25cmQ1 Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, W, NW above 800 masl Det er lite eller ingen spenninger i flaket. Kanskje utløsbarhet skal være "svært vanskelig..".

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det pågår omfattende oppbyggende omvandling i snødekket, der bindingene svekkes og da spesielt i SØ der døgnfluktuasjonen i overflatetemperatur og duggpunkt er størst (sola). På skitur oppleves nok snødekket stabilt og utenfaretegn, men det er vedvarende svakt lag av kantkorn innen en halvmeter (tidligere nedføyket løs snø) i NV-N sektor. Observert str 2,5 flakskred i NNØ leside, trolig utløst i eller like før nyttårshelgen. Faregrad vurderes til 2-moderat. Ingen endring frem mot helgen. Økende skredfare i helga med nedbør og vind. Det er løs snø å flytte på. Forecast too low

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s Kaldt vintervær, rolig /ingen vind. Inversjon.

Avalanche Activity

4. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry 1-10 cm løs snø i alle himmelretninger. Det pågår fasettering i omtrentlig hele snødekket. Skiføret vil bare bli bedre og bedre. Tidligere harde vindskavler/små sastrugi er i ferd med å mykne.

ObsID: 247442

Voss / Vik

Snow

03.01.2021 kl. 14:24

1139 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Sør-øst side av Skjellingahaugen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Pudder mot sør vest
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Snøen ligg mot nord. Hard skavl med 10,15 cm mjuk snø på toppen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Toppen av skavl mot nv. Løsner litt i nedføyka nysnø, men stort sett stabilt
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Rim på toppen
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Bilde 1
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Kantkornlag

Snow Profile

0.5 cm F SH 2 mm/6 mm D, 3 cm F-4F DF/SH 1 mm/6 mm D, 6 cm 4F DF 2 mm D, 6 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm K MFcr D, 8 cm P RG D, 2 cm K MFcr D, 2 cm P FC 1 mm/2 mm D Løsner i dette laget med q2 når eg bryter blokk ut med spaden. #Bilde 1, 40 cm P-K MF D, 2 cm P MFcr D, 20 cm P MF M -12.6 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -6.5 °C @ 20 cm, -4.2 °C @ 30 cm, -2.7 °C @ 40 cm, -1.3 °C @ 50 cm, -0.6 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 90 cm Mot NV

Tests

ECTN Good Ingen brudd

LBT God

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabilt. Kan løsne små skavler mot v,nv,n. Men blir ikkje mykje større enn str 1 skred. Kaldt framover, må følge med på kantkornlag. Spesielt der snødekke er tynt Forecast too high

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet

Weather

No precipitation -5.2 °C 0 m/s from E ← Flott vær. -12 ved bilen, -5 oppe på Skjellingahaugen. Sol, kaldt og vindstille

Avalanche Activity

3. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

No snowdrift Surface hoar on a soft surface Dry 1-10 cm mjuk ubunden snø i alle himmelretninger. Avblåst på toppane, litt vindpakka snø og sastrugi i skar og vindutsatte steder. Mjukeskavler mot v,nv,n

ObsID: 247207

Voss / Vik

Snow

02.01.2021 kl. 15:37

1009 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

18 cm F+/1F DF/RG 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F+ DF/RG 1 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F FCxr 1 mm/2 mm D, 30 cm K/P+ MFcr/MFcl 3 mm/3 mm D -6.8 °C @ 0 cm, -5.7 °C @ 10 cm, -4.2 °C @ 20 cm, -2.8 °C @ 30 cm, -1.7 °C @ 40 cm, -0.9 °C @ 50 cm 1000moh øst

ObsID: 247082

Voss / Vik

Snow

02.01.2021 kl. 14:42

1112 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vind har mye kommet fra øst og lagt igjen i vest
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  I øst er det stedhvis tynt snødekke
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Øst side mot Skjellingavannet
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vest side i Ygnisdalen
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ygnisdalen vest side
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Løs snø i snøoverflaten
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fersk vindtransportert snø sprekker noe opp i puslespill
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bilde av snøfordeling Vikafjellet tatt mot øst

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Finnes hard fokksnø i alle himmelretninger. Men ferskest etter vind fra sø. Kan finnes enkelte småe lommer av nysnøflak som lett lar seg løse ut men trolig svært småe flak / utbredelse.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fin vinterdag med rundt -7 grader og liten trekk fra sø. Liten skitur i mange himmelretninger mellom ca1000-ca1100moh. Løs snø , 5-15cm , som noen steder er noe kantet oppå et fastere snødekke. Fint skiføre. Den fastere snø virker stabilisert og vanskelig å løse ut, trolig svært vanskelig. Underliggende snø er hardt og fryst. Fokksnøen stabiliseres enda mer løsere snø blir kantet og kan få rim på seg. Hvis det kommer vind vil det lett frakte snøen i overflaten men ser ikke ut som meldt kraftig vind nærmeste dager, så går mot lav fg. Et sted mellom fg 1-2 . Få eller noen heng usikker der. Men faktisk kanskje også svært vanskelig å løse, opplevde det på den lille tur jeg var ute nå.

Danger Sign

No signs observed Men et skred ( se egen melding ) synes fortsatt usikker på tidspunkt ser ferskt ut men gått sist det blåste fra øst. Er vel noen dager siden nå.

Weather

No precipitation -7 °C 5 m/s from SE ↖ 80% clouds Overskyet med bedre sikt utover dagen men noe blind. Knirkesnø vinterlig og en liten trekk fra sø. Så og si ingen snøfokk . Kun ørlite granne men fraktet svært svært lite snø.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snødekke er noe ujevnt fordelt med nærmest avblåst på topper / rygger og mest snø i formasjoner som samler snø. Mest snø i vest til nordlig , med opp mot 2 meter der. Etter vind fra øst og sør. Snødybden jevnt over 50cm snø pluss minus 30cm, og opp mot 2 meter som sagt i innblåste formsjoner. Store lokale forskjeller. Finnes over alt løsere snø 5-15cm mest i lune søkk i overflaten den er noe kantet på fastere hard fokksnø, i bunn et igjennfryst snødekke. Skiføre er fint med den løse styresnø på det harde under.

Snow Profile

5 cm 4F/F+ DF/FCsf 0 mm/0 mm D, 50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 27 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm P+ RG 0 mm/0 mm D -9.2 °C @ 0 cm, -7.5 °C @ 10 cm, -6.1 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 50 cm, -1.7 °C @ 60 cm, -1.1 °C @ 70 cm, -0.8 °C @ 80 cm 1110moh nord snødybde 205cm

ObsID: 247076

Voss / Voss

Snow

02.01.2021 kl. 14:10

1141 masl

Eltervaag (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Eltervaag Comment:  De to skarelagene som ble observert ses til Høyre i gropa
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Eltervaag Comment:  Bruddflaten etter at blokka er fjernet
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

20 cm F PP D, 2 cm P MFcr, 33 cm 4F RG D, 1 cm K IF, 19 cm 1F RG D, 25 cm P MF D

Tests

ECTP16@55cmQ3 Medium Måtte dytte/brekke blokka ut.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Weather

100% clouds Så et svakt rimlag i går, men fant ikke det igjen i dag. Kom ca. 1 cm snø i natt på ca. -10 grader og svak nordlig vind. Lettende skydekke Ila dagen. Klart ca. 17.30.

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Generelt lite snø, avblåste konvekser i flere himmelretninger. Nordlige og nordøstlige skål- og renneformasjoner har brukbart skiføre.

ObsID: 247102

Voss / Voss

Snow

02.01.2021 kl. 13:53

1199 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Sør, sør øst side under Steinset nipa
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  KnutH@obskorps

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow 4 m/s from SW ↗ Overskya, stille vær. Litt vind på toppane. Bygevær, litt snø i lufta

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Oppover i sør øst mot Steinsetnipa mellom 700 til 1000 moh er det 10,15 cm ubunden snø oppå smeltepakke. Fantastisk skiføre. På toppane frå 1000 moh og oppover det det avblåst med eit tynt lag av nysnø. Snødekke virker stabilt med lite spenninger, men har ikkje vore i andre himmelretninger.

ObsID: 247073

Voss / Vik

Snow

02.01.2021 kl. 13:01

970 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Tydelig ganske så fersk skavel vendt mot øst. Med det lille flakskred litt til venstre for den spise topoen til høyre i bilde.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Liten brudkant noe nedføyket innunder skavel, ser også noe skredmasser. Har stoppet fort / i henget selv i bratt terreng.

Weather

No precipitation -6 °C 100% clouds Overskyet med sikt som kommer å går perioder med flatt / dårlig lys men så plutselig for du bedre sikt også. Betydelig lettere å se terrenget da.

Avalanche Activity

2. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE. Above 1000 masl Usikker på skredtidspunkt men trolig ikke så veldig gammelt. Lite str 1 skred kanskje enn 20cm brudkant og 8-10 meter langt. Gått på nedsiden av en liten skavel. Trolig under pålagring fra vest. Markøren på kartet er plassert sånn ca pluss minus noen meter der skredet har gått. Så litt mer på det nå fra en annen vinkel, kan også være skavel brekk ved pålagring.

Snow Cover

No snowdrift Lokalt bite bite litt snødrev over veien, men jeg vil kalle det ikke snøfokk.

ObsID: 247055

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.