Avalanche forecast for Vest-Finnmark Wednesday 2021-02-24

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid avalanche terrain. Big avalanches can be triggered on persistent weak layers.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Gale from south., change to fresh breeze from the south during renoon.
-17 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to gale from the southeast during renoon.
-13 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snow

24.02.2021 kl. 17:12

116 masl

Taguleng (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Taguleng Comment:  Etter alle 30 slag. Øverste lag gikk bed frigjøring
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Taguleng Comment:  Presset ut med spaden, henger igjen på kortsiden
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Taguleng Comment:  Krystaller i snøen på 75cm dybde
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Taguleng Comment:  Isskare nederst med kantkorn under
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Gjennomførte test på søylen etter frigjøring og de 2 øverste lag var fjernet. Fikk ikke noen utglidning. Presset bak med spaden og fikk da blokka ut over lag nr 4 fra toppen. Tydlige rimkrystaller fra før vinden på torsdag i forrige uke, men de ligger ned sammen med snøen i laget. Mulig årsak til manglende utglidning kan være for spiss vinkel i frigjøringen som nok bremset kortsiden

ECTPV@10cmQ1 De øverste lagvindtransportertsnø er helt løse i toppen

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry

Danger Sign

Other danger sign (specify) Hul lyd i snøen, litt oppsprekking i øverste lag vindtransportert snø.

No signs observed

Weather

No precipitation -6 °C 8 m/s from SE ↖

Snow Profile

10 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 60 cm K RG 0 mm D, 3 cm 1F D, 10 cm 1F RG, 7 cm 1F RG, 1 cm I IF D, 3 cm F FC 2 mm D 2 tests connected to snow profile

ObsID: 257682

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snow

24.02.2021 kl. 13:19

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Visuell. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 257642

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

24.02.2021 kl. 08:29

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør østlig kuling, relativt lite transport av snø i heng. Økende skredfare neste døgn: Ventes stigende temperatur og snøbyger, senere regnbyger. Kan bli stor belastning på vedvarende svakt snøbyger som kan utløse skred.

ObsID: 257560

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

24.02.2021 kl. 08:23

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes,

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør østlig kuling, lite transport av snø over heng. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Ventes stigende temperatur og snøbyger, overgang til regn..

ObsID: 257559

Vest-Finnmark / Alta

Snow

24.02.2021 kl. 07:30

25 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snow Cover

Some snow drift Lett snøfokk på E6. Mer snøfokk fra S-SØ enkelte utsatte steder i fjellene over E6, bl.a. over Storsandnes. Mesteparten av Langfjorden var det ikke snøfokk verken nede ved fjorden eller i fjellet.

Weather

No precipitation -5 °C

ObsID: 257555

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snow

23.02.2021 kl. 13:31

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Visuelt. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 257414

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

23.02.2021 kl. 07:47

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig, opptil stiv kuling, fortsatt transport av noe snø i nordvendte fjellsider. Minkende skredfare neste døgn: Ventes avtagende vind i løpet av neste døgn.

ObsID: 257330

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snow

22.02.2021 kl. 19:54

106 masl

Taguleng (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  Taguleng Comment:  Søkket mellom steinene helt til høyre var området vi løste ut når vi kom inn på det
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Taguleng Comment:  Bruddflaten ser noe rotete ut, men ser ut til å være overflaterimen og løssnøen som lå når vinden tok seg opp torsdag. 4F fasthet på laget under blokka så en del blir med den vindpakkede snøen på toppen. P fasthet. På lag som gle ut.
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  Taguleng Comment:  Sprekken i overkant av feltet vi gikk inn i.
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Taguleng Comment:  Blokka som gikk ved frigjøring

Tests

ECTPV@40cmQ1 Gikk inn i skråningen vi skulle grave, fikk stort drønn umiddelbart og oppdaget at vi hadde løst ut et område på 8x10m Snek oss stille og rolig et stykke NV til vi kom forbi sprekkene vi først hadde laget og fikk gravd en ny test. Blokka skled ut i det den ble frigjort med snøsag.

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Storm fra SØ gjennom helgen har lagt all snø som har truffet bakken denne vinteren i NV-V

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Drønn i snøen, skytende sprekker og liten tilleggsbelastning for utløsning av skred. Hovedsakelig i V-NV-N brattheng som resultat av helgens vær. Så og si ingen snø igjen i øvrige himmelretninger. Forecast correct

Weather

No precipitation -6 °C 3 m/s 35% clouds Vært storm gjennom helga, all snø vi har fått i år ligger nå på havet eller i NV-V

ObsID: 257273

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snow

22.02.2021 kl. 14:30

96 masl

Leffen rkh-skredgruppe (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Leffen rkh-skredgruppe
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leffen rkh-skredgruppe
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Incident

Snow No one buried, but close call Other

Avalanche Observation

22. Feb 14:20 Dry slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered Avalanche release at 100 masl and ended at 72 masl Buried weak layer of faceted snow near the ground 200 cm high and 70 m wide fracture Lee side Skred utløst nede fra siden av to barn påtur opp for å ake

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger N

Snow Profile

40 cm P RG 0 mm D, 20 cm 4F 1 mm D, 3 cm F FC 2 mm D Profil tatt i ene ytterkant av brud

ObsID: 257263

Vest-Finnmark / Alta

Snow

22.02.2021 kl. 14:04

27 masl

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Comment:  Markert bruddkant, den strekker seg videre inn i skogen og helt til høyre kan i bildet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Comment:  Sett fra litt opp i skredløpet og ned mot veien.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  trondjn@tromsogfinnmark_fk
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Comment:  Skredet har gått helt ned i sjøen
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Comment:  Rundt 100 bredt på vei.
Image Of Weather
Image 6 of 6 Of:  Weather Copyright:  trondjn@tromsogfinnmark_fk

Avalanche Observation

21. Feb 19:00 Dry loose-snow avalanche 3 - Large Naturaly released NW-facing Avalanche release at 256 masl Buried weak layer of faceted snow near the ground 100 cm high and 300 m wide fracture Forest Skred gått på veg øst for Ulsvåg søndag kveld rundt kl 19-20. Skredet har løsnet rundt skoggrensen og utbredelsen viser tydelig kantkornproblematikk. Tydelig bruddkant som strekker seg opp imot 300m, markert etter beste evne på vedlagte bilder. Ikke spesielt bratt terreng i startsonen.

Weather

No precipitation -12 °C 7 m/s from SE ↖

ObsID: 257238

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

22.02.2021 kl. 13:00

22 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Bruddkanter litt nedenfor kanten i toppen av bildet, i halvparten av bildets bredde
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Storbekken (kartnavn) 500 m SV for skredet på vei. Ingen skred observert, en del snø i heng på begge sider av bekkedalen over skoggrensa. Bør følges med på videre i vinter.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Skredet var ca 80 m bredt og gj.sn. 2 m tykt på veien
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Renne og åpne områder i skogen rett NØ for skredet. Igjenføyket/utydelige bruddkanter, og mye snø ligger der fortsatt. Bør følges med på videre utover vinteren.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Foto fra Gulpenjarga mot fjellsida under Koppartindplatået. Hele den nordvendte fjellsida over Jøkelfjordveien fra Indre Hamnebukta og videre mot Olderbakken har en del snø i forsenkninger og renner. Det er lite skred som har gått her til nå i vinter. Vi må regne med at kantkornproblemet er til stede også her, og fjellsidene bør følges med på videre i vinter.

Avalanche Observation

21. Feb 03:30 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released NW-facing Avalanche release at 370 masl and ended at 9 masl Buried weak layer of faceted snow near the ground In gully or concave form Samme skred som registrert i går søndag ved Selmerbakken (Bratteng på kartet), men nå etter befaring. 80 m bredt på Hamnebuktveien, gj.sn. 2 m tykt på veien, stort sett tynnere ovenfor og nedenfor, 100-200 m lengde med skredmasser. Gir anslagsvis 8000 m3. Traff to biler som stod parkert, tok en fjøs som sannsynligvis har stått rett på nedsiden av Hamnebuktveien siden 1950-tallet, og tok med seg noen tykke graner og bjørker (pluss en fingertykk vaier fra en skredforebygging med stolper som har stått oppe i lia).

Avalanche Activity

22. Feb. During the day No avalanche activity Ingen ferske skred fra i dag observert omkring Jøkelfjorden og Jøkelfjordeidet

Snow Cover

No snowdrift Lett snøfokk ved veien over Jøkelfjordeidet litt seinere, men ikke snøfokk i fjellet. Store deler av nordvendte fjellsider over Jøkelfjordveien og Hamnebuktveien er utblåst, men det ligger mye snø i renner og forsenkninger både i skogen og i fjellet. Neste omgang med nedbør, vind og/eller mildvær kan pålagring/svekkelse gjøre at nye heng raser.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredaktiviteten i regionen har avtatt med minkende vind/snøfokk, men noen snøbyger og snøfokk på morgenen og enkelte steder utover dagen ga fare for naturlig utløste skred. Inntil vi får ny nedbør, vind og/eller mildvær er det lite sannsynlig med naturlig utløste skred, og det skal mer og mer til for å påvirke kantkornlag der skred kan bli store (tykt fokksnølag oppå kantkornlag). Til tross for stor skredaktivitet i helga og at store deler av fjellet ser ut til å være avblåst, er det fortsatt mange fjellsider med mye snø i forsenkninger og renner som ikke har rast. Disse kan gå ved neste pålagring/svekkelse, eller enda seinere. Vi må nok regne med å måtte ta hensyn til vinterens vedvarende svake lag med kantkorn fram til førefall. Forecast correct

ObsID: 257267

Vest-Finnmark / Alta / Vest-Finnmark

Snow

22.02.2021 kl. 12:00

422 masl

martin@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Statens vegvesen/Bjørnulf Håkenrud Comment:  Kanskje 100m lang bruddkant.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ulf Grønn Comment:  Bruddkant
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv Comment:  Bruddkant
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Statens vegvesen/Tore Karlstrøm
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Statens vegvesen/Tore Karlstrøm
Image Of Avalanche Observation
Image 6 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Statens vegvesen/Tore Karlstrøm

Avalanche Observation

22. Feb 14:18 Bilder av skredet som gikk i går på stengt veg søndag kl 14.18. E6 Langfjordbotn. Til høyre i bildet har skredet stoppet i skogen. I skredbanen til venstre gikk skredet helt ned til sjøen.

ObsID: 257243

Vest-Finnmark / D2013(CLA10) Maze 2017-2022

Snow

22.02.2021 kl. 11:32

209 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

22. Feb 11:34 - 21. Feb 11:34 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 200 masl and 100 masl Gjelder Rv93 Kløftan - ,

Danger Sign

Recent avalanches

Weather

No precipitation -14 °C Kløfta (200moh) kl 11:32 Snøfokk siste 3 døgn.

ObsID: 257195

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

22.02.2021 kl. 10:25

3 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig, opptil sterk kuling, transport av snø ned langs fjellside. RV94 Saragammen - Leirvikflågan er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

ObsID: 257172

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

22.02.2021 kl. 08:49

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig, opptil sterk kuling, transport av snø i nordvendte heng. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

ObsID: 257153

Vest-Finnmark / Kløfta

Snow

22.02.2021 kl. 02:30

187 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

22. Feb 02:30 Snø på EV45 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 257193

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.