Avalanche forecast for Vest-Finnmark Saturday 2021-02-06

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Difficult conditions. There is a persistent weak layer buried in the snow pack. Avoid areas with wind deposited snow. Remote triggering and naturally released avalanches is possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Fresh breeze from northeast., change to strong breeze from the north during renoon.
-11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Fresh breeze from north.
-12 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / Alta

Snow

06.02.2021 kl. 16:48

528 masl

Aeh (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Aeh
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Aeh
Image Of Danger Sign
Image 3 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Aeh
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Aeh
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Aeh
Image Of Avalanche Observation
Image 6 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Aeh

Avalanche Observation

6. Feb 13:39 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 2 - Medium Naturaly released Avalanche release at 523 masl and ended at 522 masl 100 cm high and 50 m wide fracture Close to ridge Har lite skredkunnskap, så beskriver med ord. Kom på skredet ovenfra. Så markert sprekk i snøen i forlengelse av bruddkant. Antar ca 30-50 m brudd i overkant. Med bredde i nedslagsfelt ca 100 meter. Løssnø i fjellet, men en del skarelag under løssnø i området. Snøen i skredet hadde pakket seg hele veien. Komprimert snø. Hadde også tatt med seg litt stein av god størrelse. Skredet var gått for ca 30 min da vi kom til stedet. Ingen spor av mennesker hverken ut eller inn i skredet.

Incident

Snow Did not affect anything By foot

ObsID: 253913

Vest-Finnmark / Alta

Snow

06.02.2021 kl. 13:30

238 masl

Arne@regobs (***)

Tests

ECTP12@50cmQ1 Poor Brot på kantkorn 50 cm. Fekk også brot på 35cm, på muleg kantkorn under fokksnø. Dette laget var blankt, og såg ut som lite utvikla kantkorn.

ObsID: 253877

Vest-Finnmark / Alta

Snow

06.02.2021 kl. 12:00

119 masl

Runar@ANG (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Frå 150 moh til 500 moh kor vi snudde ned igjen.

ObsID: 253934

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

06.02.2021 kl. 12:00

558 masl

Kenneth (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

Weather

Snow 10 m/s from NE ↙ Snøbyger

Snow Cover

Some snow drift Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab)

ObsID: 253863

Vest-Finnmark / Alta

Snow

06.02.2021 kl. 10:42

475 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Utover Langfjorden

Snow Profile

2 cm F PP D, 5 cm 4F DF 1 mm D, 14 cm F DF 1 mm D, 15 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F FCxr 2 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 2 mm D, 10 cm P MF, 0.5 cm K MFcr, 6 cm P- MF/FCxr 2 mm D, 12 cm P MF D, 40 cm K MF D Smeltepakke på bakken 1 tests connected to snow profile 490 moh, litt S vendt flate/forsenkning

Danger Sign

Recent cracks Sprakk opp ved skiene gjennom skare på kantkorn, der hvor det vqr tynt med snø oppå. Sprakk opp under/like ved skiene noen steder i fokksnøen.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen svake drønn fra skoggrensa 300 moh og oppover mot 500 moh.

Tests

ECTP12@36cmQ2 Medium Gikk samtidig på 40 cm. Begge i kantkorn

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I dagens obsturområde på Storfjellet i Langfjordbotn var det lett å påvirke kantkorn under skare i noen heng fra skoggrensa og et stykke oppover i fjellet. Store deler av fjellet virker å ha fått en del juling av vind før siste snøfall, og vind fra nord de siste dagene har erodert fokksnøen og flyttet den ned mot skogen. Vanskelig å påvirke fokksnøflakene. For dagens obstur er inntrykket en faregrad 2, der det er vanskelig å vite hvilke heng som kan gi skred på kantkornlaget. For regionen vil det i større fjellsider være potensiale for store skred, men det er en usikkerhet i dette, dvs. om kantkornlag har blitt herjet med slik at skred ikke forplanter seg så mye og begrenses til middels størrelse. Det ser ut til å fortsette å snø med vind fra N. Skredfaren opprettholdes Forecast correct Se "Vurdering" ovenfor

Weather

No precipitation Snøvær tidligere

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Lett snøfokk på toppen 839 moh. Svært mye tørr løssnø i skogen. Fra skoggrensa og oppover i fjellet var det lesider med mye tørr løssnø, men også mye vinderodert 1F til P-hard fokksnø og skare i snøoverflaten.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 200 masl Fokksnøflakene ga inntrykk av å ha stabilisert seg, lite oppsprekking.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 700 masl and 200 masl

Avalanche Activity

6. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Snøvær ga ikke sikt til fjellene omkring fjellsida jeg gikk i.

ObsID: 253812

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

06.02.2021 kl. 09:49

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lokalt relativt mye nysnø og opptil nordlig liten kuling. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn..

ObsID: 253788

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

05.02.2021 kl. 07:19

226 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

5. Feb 07:22 (+01:00) - 4. Feb 07:22 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release S. Between 300 masl and 200 masl Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 253594

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

05.02.2021 kl. 07:19

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nordlig bris, enkelte snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

ObsID: 253595

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

04.02.2021 kl. 07:18

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke faretruende mye transport av snø i lesider. Økende skredfare neste døgn: Ventes noe mer nedbør neste døgn. Fortsatt vind fra nord-øst.

ObsID: 253440

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

03.02.2021 kl. 18:19

142 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Kantkorn fra det øverste (tykke) kantkornlaget
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN12@18cmQ2 Poor

Weather

Snow -2 °C

Snow Cover

30 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Innimellom lett snøfokk på åpne steder i skogen. Regner med det er mer i fjellet.

Snow Profile

15 cm F PP D, 3 cm 1F- RG 1 mm D, 8 cm F FC 2 mm D, 4 cm P MF D, 3 cm F FC 2 mm D -3 °C @ 0 cm, -3.6 °C @ 10 cm, -3.4 °C @ 15 cm, -2.1 °C @ 18 cm, -0.3 °C @ 33 cm 1 tests connected to snow profile I grov bjørkeskog 150 moh

ObsID: 253395

Vest-Finnmark / Sergedal

Snow

03.02.2021 kl. 16:30

104 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

3. Feb 16:30 (+01:00) Snø på FV882 løsnet fra fjell/dalside 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Incident

Snow Only material damage Road

ObsID: 253557

Vest-Finnmark / Alta / Vest-Finnmark

Snow

03.02.2021 kl. 12:14

379 masl

Arne@regobs (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Arne@regobs

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Bygever frå NV i løpet av dagen.

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fleire drønn på rundt 5 m2.

Avalanche Observation

3. Feb 12:05 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered S-facing Avalanche release at 400 masl and ended at 382 masl Buried weak layer of faceted snow beneath a crust 100 cm high and 25 m wide fracture Steep slope Fjernutløyst skred ved enkel tilleggsbelstning, frå flate i skog/tregrensa i underkant.

Tests

ECTN15@40cmQ2 Medium

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vedvarande svakt lag av kantkorn under skare er aktivt frå ca 200 moh, då det er observert fleire drønn ved enkel og stor tilleggsbelastning. Eldre fokksnø i øvre del av snødekket, er muleg å belaste ved liten tilleggsbelstning, kor dette fokksnølaget er tynnare. Fjernutløysing er muleg. Lågtrykk, og nedbør i kombinasjon med vind frå N/NØ, vil sannsynlegvis legge opp fersk vindtransportert snø i S/SV, og oppretthalde/forsterke skredproblemet med fokksnø. Det har vore liten grad av snøtransport, og lite pålagring siste døgn i indre strøk. I indre strøk vurderer eg skredfaren til 2.

Weather

Snow -12 °C 5 m/s from NW ↘ 90% clouds

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Snow Cover

Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry 5 cm nysnø siste døgn, målt onsdag føremiddag. Eldre, hard fokksnø under nysnøen. Sjiktovergang til omdanna snø. Smelt-frys-skarelag ligg under omdanna snøpakke. Kantkornlag under skarelag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W between 600 masl and 200 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 600 masl and 200 masl

ObsID: 253389

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

03.02.2021 kl. 11:10

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lokalt kommet ca 15 cm nysnø. Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind fra nord-øst utover dagen og det vil bli noe økende skredfare langs utsatte strekninger..

ObsID: 253308

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.