Avalanche forecast for Vest-Finnmark Wednesday 2021-02-03

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Difficult conditions. There is a persistent weak layer buried in the snow pack. Be careful in areas with wind deposited snow. Remote triggering is possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Fresh breeze from northeast.
-13 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Fresh breeze from northeast., change to moderate gale from the north during the afternoon.
-13 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

03.02.2021 kl. 18:19

142 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Kantkorn fra det øverste (tykke) kantkornlaget
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN12@18cmQ2 Poor

Snow Cover

30 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Innimellom lett snøfokk på åpne steder i skogen. Regner med det er mer i fjellet.

Weather

Snow -2 °C

Snow Profile

15 cm F PP D, 3 cm 1F- RG 1 mm D, 8 cm F FC 2 mm D, 4 cm P MF D, 3 cm F FC 2 mm D -3 °C @ 0 cm, -3.6 °C @ 10 cm, -3.4 °C @ 15 cm, -2.1 °C @ 18 cm, -0.3 °C @ 33 cm 1 tests connected to snow profile I grov bjørkeskog 150 moh

ObsID: 253395

Vest-Finnmark / Sergedal

Snow

03.02.2021 kl. 16:30

104 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

3. Feb 16:30 (+01:00) Snø på FV882 løsnet fra fjell/dalside 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Incident

Snow Only material damage Road

ObsID: 253557

Vest-Finnmark / Alta / Vest-Finnmark

Snow

03.02.2021 kl. 12:14

379 masl

Arne@regobs (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Arne@regobs

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W between 600 masl and 200 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 600 masl and 200 masl

Tests

ECTN15@40cmQ2 Medium

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vedvarande svakt lag av kantkorn under skare er aktivt frå ca 200 moh, då det er observert fleire drønn ved enkel og stor tilleggsbelastning. Eldre fokksnø i øvre del av snødekket, er muleg å belaste ved liten tilleggsbelstning, kor dette fokksnølaget er tynnare. Fjernutløysing er muleg. Lågtrykk, og nedbør i kombinasjon med vind frå N/NØ, vil sannsynlegvis legge opp fersk vindtransportert snø i S/SV, og oppretthalde/forsterke skredproblemet med fokksnø. Det har vore liten grad av snøtransport, og lite pålagring siste døgn i indre strøk. I indre strøk vurderer eg skredfaren til 2.

Snow Cover

Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry 5 cm nysnø siste døgn, målt onsdag føremiddag. Eldre, hard fokksnø under nysnøen. Sjiktovergang til omdanna snø. Smelt-frys-skarelag ligg under omdanna snøpakke. Kantkornlag under skarelag.

Avalanche Observation

3. Feb 12:05 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered S-facing Avalanche release at 400 masl and ended at 382 masl Buried weak layer of faceted snow beneath a crust 100 cm high and 25 m wide fracture Steep slope Fjernutløyst skred ved enkel tilleggsbelstning, frå flate i skog/tregrensa i underkant.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Bygever frå NV i løpet av dagen.

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fleire drønn på rundt 5 m2.

Weather

Snow -12 °C 5 m/s from NW ↘ 90% clouds

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 253389

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

03.02.2021 kl. 11:10

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lokalt kommet ca 15 cm nysnø. Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind fra nord-øst utover dagen og det vil bli noe økende skredfare langs utsatte strekninger..

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 253308

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

02.02.2021 kl. 14:29

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 253176

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

01.02.2021 kl. 13:14

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 253005

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

01.02.2021 kl. 13:13

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 253004

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

31.01.2021 kl. 11:46

11 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snow Cover

20 cm in total 6 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 252812

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.