Avalanche forecast for Vest-Finnmark Wednesday 2019-03-13

3
Considerable
Published:

Wind slabs are still unstable and new may form during the day. Persistent weak layers exist and can be affected by a skier. Avalanches are easiest to trigger with the treeline where overlaying snow are soft, and harder to trigger over the treeline, since the overlying snow is hard. Remote triggering is possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Breeze from south., change to fresh breeze from the west during renoon.
-19 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to strong breeze from the south during the afternoon.
-16 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

13.03.2019 kl. 15:50

3 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Sørlig stiv kuling, stor transport av snø over heng . FV883 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes ikke minkende vind i timene fremover .

Weather

No precipitation -6 °C Skillefjord (200moh) kl 15:50 Snøfokk i øyeblikket.

Avalanche Activity

14. Mar 16:35 - 13. Mar 16:35 Dry slab avalanche 3 - Large. Spontaneous release N. Between 200 masl and 100 masl Gjelder Fv883 Skillefjordnes - Korsnes,

ObsID: 186223

Vest-Finnmark / Skillefjord

Snow

13.03.2019 kl. 15:45

6 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Only material damage Road

Avalanche Observation

13. Mar 15:45 Snø på FV. 883 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 883 mellom 13.03.2019 kl. 15:45 og 14.03.2019 kl. 12:25.

ObsID: 186200

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

13.03.2019 kl. 14:30

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Foreløpig rolige værforhold . Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind fra sør, opptil stiv kuling og transport av snø i nordvest fjellsider. .

ObsID: 186012

Vest-Finnmark / HAMMERFEST

Snow

13.03.2019 kl. 13:15

206 masl

Vegard (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Weather

10 m/s from SW ↗

Snow Cover

Heavy snow drift Storm slab (soft slab)

ObsID: 185989

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snow

13.03.2019 kl. 13:11

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185987

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

13.03.2019 kl. 12:00

860 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Mot Ø 700 moh

Danger Sign

Whumpf sound

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ferske fokksnøflak sprekker lett opp. Kantkorn over skare, og i nedre halvdel av fjella kombinert med et tynt skarelag oppå, kan gi store skred. En sterk faregrad 2.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter Difficult to trigger 3 - Large SE, S, SW below 800 masl Ser ut til at S-hellinger har hatt mest skredaktivitet, men kan ikke utelukke andre himmelretninger. Usikkert hvor høyt det har blitt dannet kantkorn, men 900 moh var det god binding mellom skare og overliggende fokksnø.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, NW

Avalanche Activity

13. Mar. During the day Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Vind fra SØ-S ga noe snøfokk ned i NV-NØ vendte heng. 500-1000 moh var det skytende sprekker der hvor øverste 5-15 cm var mer vindpåvirket enn dypere. På 900 moh var det god binding mellom nyere snø og mildværsskaren i bunn. 0-300 moh var det noen drønn, kollaps i kantkorn mellom tynt skarelag og eldre skare mot bakken, løs snø og myke fokksnøflak oppå. Tykkere snødekke innblåst fra NV tidligere ga ingen faretegn, men så noen dager gammel bruddkant i S-helling.

ObsID: 186099

Vest-Finnmark / Saragamfjellet

Snow

13.03.2019 kl. 09:30

218 masl

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  jvp Comment:  Tatt nær rygg. Ingen typiske svake lag, fant heller ikke lag med hagl i dette området

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabilt dekke, med ubunden snø på toppen. vinden har øket på kl 15:30. Gir påbygg i sektor N Det er meldt vind fra S. Ligger nok nærmere FG 2 ellen FG3

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 100 masl

Weather

No precipitation -5 °C 10 m/s from S ↑ 100% clouds bemerker at skydekke, vindstyrke og -retning er fra nå kl 15:10. Da dette har endret seg ut over dagen.

Tests

ECTN23@31cmQ3 Good

Avalanche Activity

13. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 185995

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

12.03.2019 kl. 14:05

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør-vestlig, lokalt tette snøbyger . FV114 Kjerringholmen - Hønseby er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ventes avtagende nedbørsaktivitet og rolige værforhold neste døgn .

ObsID: 185814

Vest-Finnmark / ALTA

Snow

12.03.2019 kl. 12:30

326 masl

aslak (Unknown)

Danger Sign

No signs observed

Notes

Lite/ingen vind i snøen nedenfor tregrensa. Sørlig heng rett ovenfor tregrensa var det 5-10cm nysnø over hardt fokksnølag. Prøvde å påvirke kantkornlag under fokksnøen, men fikk ingen respons.

Avalanche Problems

Difficult to trigger

Weather

Snow

ObsID: 185816

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

11.03.2019 kl. 21:04

7 masl

Jan Helge AA (****)

Weather

Snow -2 °C 7 m/s from SE ↖

Avalanche Activity

11. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

Heavy snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Jamt snøvær i ettermiddag, snøfokk frå fjelltopper tidligere i dag. Vind frå omlag SØ

ObsID: 185649

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

11.03.2019 kl. 16:34

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Enkelte snøbyger i ytre strøk. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værprognose neste døgn .

ObsID: 185616

Vest-Finnmark / ALTA

Snow

11.03.2019 kl. 09:04

449 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Lite mykt flak 10-20 cm tykt. Kollaps i nedføyket løssnø.
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Skred str 3 fra i går i Risholla.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Mot V mot Risholla-skredet
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

10 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 90 cm 1F/K RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F RGxf 1 mm/1 mm D Begynnende kantkorn oppå skare, 70 cm K MFcr 0 mm/0 mm D Profil fra leheng ved siden av skredet i Risholla 460 moh. Fokksnølaget over begynnende kantkorn varierer i tykkelse 30-200 cm.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lett å løse ut flakskred str 1-2 etter kollaps i nedføyket løssnø i leheng mot S-Ø. Vanskelig å løse ut store flakskred i få heng på et svakt lag av begynnende kantkorn oppå skaren mot bakken. Faregrad 2 Oppbyggende omvandling til kantkorn skjer nå under kaldt klart vær og vil gi et dårligere snødekke etterhvert Forecast correct Kan ta inn kantkorn over skare i varslet og skjerpe 2-eren (men ikke en 3).

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 3 - Large Isolated steep slopes NE, E, SE, S, SW above 0 masl Lite utviklede kantkorn over skare/smeltepakke kam påvirkes der snødekket er tynt. Har vært noe oppbygging mot kantkorn i tynt snødekke siste dager.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S above 100 masl Ferskt fokksnøflak fra i dag sprakk opp i leheng 400 moh

Weather

No precipitation -7 °C 4 m/s from NW ↘ 50% clouds

Avalanche Activity

11. Mar. During the day No avalanche activity Ingen skred fra i dag observert mellom Alteidet og Alta, eller i Mathisdalen.

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Nede i skogen er tynt snødekke uttørket og løst mellom bakken og et porøst gammelt skarelag. Oppe i fjellet er skaren/smeltepakken hard ned til bakken. Oppå smeltepakken er det begynnende kantkorn, observert flere steder i regionen, og har gitt enkelte skred i går. V i regionen i Langfjordbotn og Alteidet er det dannet et nyere tynt skarelag litt oppe i fokksnøen ovenfor smeltepakken, men bare opp til 100-200 moh. I forbindelse med dette tynne skarelaget dannes det kantkorn, men men siden det i dette området hovedsaklig er løs snø oppå, eller enkelte små flak i åpninger i skogen, har det liten betydning for skredfaren. Nord på Øksfjordhalvøya og lenger ut mot kysten er dette tynne skarelaget funnet høyere til fjells (jf. obs fra Bergsfjord i går), og har betydning.

ObsID: 185572

Vest-Finnmark / ALTA

Snow

10.03.2019 kl. 19:01

418 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright: 
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright: 
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Opptil 2 m bruddkant. Tynnere videre mot venstre - sannsynligvis utløst der.

Incident

Fra iFinnmark: "Søndag formiddag var Gøran Magne Johnsen‎ på scootertur ved Risholla i Mathisdalen i Alta. Der kom han over et relativ fersk snøskred i en skråning like ved scooterløypa. Spor på stedet viser at en snøscooter har kjørt opp skråningen, men det er uvisst om det var kjøretøyet som uløste skredet. Det er skumle greier og kan skje der man minst venter det. Løypa går bare 20–30 meter fra skredet, sier han. Han anslår snøskredet å være mellom 40 og 50 meter bredt." Snow Did not affect anything Snowmobile Nettartikkel på iFinnmark mandag

Avalanche Observation

10. Mar 12:00 Dry slab avalanche 3 - Large Triggered by snowmobile SE-facing Avalanche release at 495 masl and ended at 449 masl Buried weak layer of faceted snow above a crust 100 cm high and 50 m wide fracture Lee side Risholla Hentet fra Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10161333009115570&set=gm.1206484239505571&type=3&theater . Og sjekket på obstur dagen etter (mandag).

ObsID: 185438

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

10.03.2019 kl. 15:04

98 masl

Jan Helge AA (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jan Helge@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jan Helge@SVV Comment:  Det løsnar litt solvendt
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Jan Helge@SVV

Weather

No precipitation 3 m/s 10% clouds

Tests

CTH21@60cmQ2 Medium Bryter over skarelag i begynnende kant

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Opptil 20-30 cm nysnø. Opptil ca 500 meter virke det som om det er eit skarelag inne i folksnølagpakken. Det er kantkorndanning rundt skarelaget. Mulig skredaktivitet meldt inn tidligere i dag løsna på dette laget. Høgere til fjells har eg ikkje funne samme lag og forholda virkar meir stabile. Naturleg utløyste skred frå tidligere i dag er nok trigga av lausnøskred fra overliggende terreng

ObsID: 185392

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snow

10.03.2019 kl. 14:27

736 masl

Hvitblikk (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noen drønn lenger ned. Sist hørt på ca 400moh

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable

Avalanche Problems

Tests

CTV@40cmQ2 Poor Brudd ved utsaging. To brudd. Ett lite q3 midt i fokksnøen, og q2 mellom skare og fokksnø. 40 cm ned

ObsID: 185379

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

10.03.2019 kl. 11:37

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 185334

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snow

10.03.2019 kl. 11:00

304 masl

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  jonas Comment:  Spesielt med et tynt lag med hagl mitt i stabil fokksnø.

Danger Sign

Large snowfall Er ca 20 cm ubunden snø, i hovedsak i søkk og renner i sider sektor S. Griet å være obs på om det skulle komme vind.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabilt vær har gjort sitt til at det har satt seg litt. Løst ved de 20 første cm. Trolig lite tyngde oppå til å trigge lag som ligger i fokksnø Det ligger ubunden snø i leområder. Stemmer godt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW above 0 masl Er et tynt lag i fokksnø, med i hovedsak hagl. Flere tester vil avgjøre om laget representerer området eller bare denne skråningen

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s from NE ↙ Ser at bygene kommer inn fra Nv og går i hovedsak over Sørøya.

Tests

ECTN26@24cmQ3 Good 24 cm er avstand fra første brudd ved 75 cm, er 42 cm fra toppen av profil. Meget smalt brudd, stor andel av hagl i bruddet.Dette laget vil kunne vedvare som et svakt lag. Bør finne samme laget flere steder, for å kunne si at det representerer området og ikke bare skråning ved testgrop.

ECTN8@18cmQ3 Poor Mykt lag over, er snøen som i seg selv gir etter. Stor variasjon i bruddkant

Avalanche Activity

10. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

75 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mix med hagl i løssnø. Dekker et avblåst på rygger.

ObsID: 185372

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

10.03.2019 kl. 10:14

98 masl

Jan Helge AA (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jan Helge@SVV Comment:  Skred tunge omlag 100m ut på flatt vatn
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jan Helge@SVV

Avalanche Activity

10. Mar. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. S. Above 400 masl Ferske skred i sørside. Uvisst om det er gått i fersk innblåst snø eller i djupare kant. Opptil str 2.5 kanskje str 3

ObsID: 185389

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.