Avalanche forecast for Trollheimen Wednesday 2021-04-07

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released avalanches can occur.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

20 mm precipitation, up to 45 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west., change to strong breeze from the northwest during the evening.
-11 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from northwest., change to breeze from the northwest during renoon.
-13 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

07.04.2021 kl. 16:56

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

45 cm in total No snowdrift 18 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow -1 °C from NW ↘ 100% clouds Milder på ettermiddag i går. Kram/våt snø. Nå tørr snø som kommer

ObsID: 266128

Trollheimen / Oppdal

Snow

07.04.2021 kl. 15:52

553 masl

AWenk@nortind (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  AWenk@nortind

Notes

Lett snøfokk i høgfjellet. Fortsatt en del snø tilgjengelig for transport. Vind fra V i storlidalen.

ObsID: 266118

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

07.04.2021 kl. 14:40

888 masl

Eivind@SVV (*****)

Avalanche Observation

7. Apr 11:00 Dry slab avalanche 4 - Very large Naturaly released S-facing Avalanche release at 1053 masl and ended at 69 masl Lee side Kufonna Fikk høre om skredet av brøytepersonell. Tidspunkt, skredstørrelse, start og utløp er antatt.

Notes

Video fra driva.no https://www.driva.no/video/article23765692.ece

ObsID: 267104

Trollheimen / Oppdal

Snow

07.04.2021 kl. 13:32

1103 masl

AWenk@nortind (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  AWenk@nortind

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 700 masl Ved obs punkt er problemet den nyeste snøen som kom i natt. Høyere opp i terrenget er nysnøen mer bundet og danner flak. Den tykke fokksnøpakken som ble dannet søndag-tirsdag virker å ha stabilisert seg raskt i denne fjellsiden. Fant ikke kantkornproblemet i denne høyden i denne fjellsiden.

Snow Cover

125 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Ca. 15 cm snø kom i natt i storlidalen. Overflaten preges av lett vindpåvirkning, er lett bundet og oppfordrer seg såvidt som en flak over tregrensa. Under den finnes det en ca. 85 cm tykk fokksnøpakke som er i stor grad homogent P hardhet. 100cm ned kommer man til det gamle skåret fra før nedbørsperioden de siste dagene.

Tests

LBT@60cmQ3

ECTX Good Ingen brudd.

Avalanche Activity

7. Apr. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE, S. Above 700 masl Noen små flakskred gikk i løpet av dagen i få bratte heng. Tegn også på små løssnøskred i få bratte heng.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Når sola tar i S-Ø vendt heng kan det løse ut større løssnøskred og flak i bratte heng. Pr. definisjon er vi på fg 3 i regionen med utbredelse av problematikken og mengden med nysnø ila. de siste dagene. Stabilisering i denne tykke fokksnøpakken virker å gå like raskt men det finnes en del snø tilgjengelig som vil flyttes når vinden økes. Forecast correct

Weather

Snow -3 °C 8 m/s from W → 60% clouds Vekslende byggevær hele dagen med oppholdsperioder og perioder med en del nedbør.

ObsID: 266123

Trollheimen / Oppdal

Snow

07.04.2021 kl. 09:23

1197 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Ikke sett Elghøa og Storhornet så langt i dag.
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Sola er like bake tynt skydekke. God sikt innimellom
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Rygger er avblåst. Også mye terreng mot V. Vinden har flyttet store mengder snø inn i leheng
Image Of Snow Profile
Image 4 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Heng mot SØ er lastet med mye snø og mjuke flak. Nedtrekk til ankelhøyde og skafthøhd der snøen er mjukere på ski, til hofte på sko.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Avblåst på rygger og flater.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  I skogen er det svært mye tørr løssnø. Den løse snøen går nå tilnærmet opp til Snømållav. Vil synke sammen med stabilisering og varme, men godt med snø nå. Nedtråkk til midt på låret
Image Of Tests
Image 8 of 8 Of:  Tests Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Heng mot SØ går lett til brudd med utbredelse der det ligger mjuke flak. Det er fortsatt godt med spenninger igjen i fokksnøen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Over one meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Obs på at skred i fokksnøen kan trappe ned på disse lagene.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 600 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S above 700 masl

Snow Cover

210 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 1 masl. Snow line at 2 masl Storm slab (soft slab) Dry Det har kommet store mengder snø siste 2 døgn og det er lagt inn mye snø i formasjoner som samler snø. Skogen har ubunden flott snø, men dette forandrer seg radikalt når du kommer til skoggrensa. Der er det ferske fokksnøflak. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget. I innblåste heng/formasjoner stikker jeg søkestang til bunns overalt (260cm). Det ligger store fokksnødyner rundt om i terrenget.

Tests

LBT@57cmQ2

LBT@7cmQ2

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det har kommet store mengder snø siste dagene og vind har flyttet my snø til leheng. Der vil det være lett for en skiløper å løse ut skred, og det kan fortsatt gå naturlig utløste skred selv om faren for dette nå går ned. Vær obs det fokksneøm er mjuk. Mest utsatt hengretning er S-SØ-Ø, men vær obs på alle formasjoner som samler snø. Forholdene vil nå variere mye i forhold til hvilken høgde man er på. Høyt til fjells er det kaldt og stabiliseringen av fokksnøen går saktere. Solgløtt mellom bygene kan gi fare for løssnøskred. Høgt til fjells kan det i enkelte heng fremdeles finnes svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Skred i fokksnøen som påvirker slike lag, kan bli store. Kulde i høgden gjør at stabiliseringen av fokksnøen går sakte. Økning i vind danner ferske fokksnøflak og kan flytte snø til nye hengretninger. Vær obs der fokksnøen er mjuk og ved tynt snødekke. Forecast correct Fint

Weather

Snow -8 °C 8 m/s from NW ↘ 90% clouds Snøbyger også siste døgn, men roet seg både med snø og vind. +/- 10 cm ca siden i går ettermiddag. Voldsomme mengder før det, vanskelig å si hvor mye som har kommet for vinden har flyttet mye snø, men det ligger nå 95 cm på rundt gjerdet ute hos meg (bart for 3 dager siden)- 1,4 på 640 moh. Noe vind til fjells, men flott å bevege seg opp til 1200 moh kl 09:15. Været bedret seg noe fra jeg gikk ut.

Notes

mer kommer....

Snow Profile

1 cm 4F DF 1 mm D, 6 cm 1F RG 0 mm D, 9 cm 4F DF 2 mm D, 48 cm 1F RG 0 mm, 7 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 6.5 cm P MF D, 0.5 cm K MFcr D, 7 cm P MF D, 20 cm K MF D -8.3 °C @ 0 cm, -5.9 °C @ 10 cm, -5.5 °C @ 20 cm, -5.1 °C @ 30 cm, -4.7 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 50 cm, -3.6 °C @ 60 cm, -2.8 °C @ 70 cm, -2.5 °C @ 80 cm, -2 °C @ 90 cm, -1.6 °C @ 100 cm

ObsID: 266057

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

07.04.2021 kl. 08:30

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall kombinert med vind NV . Uforandret skredfare neste døgn: Samme værtype det neste døgnet .

Weather

Snow -2 °C Innerdalen (400moh) kl 08:00 30 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk i øyeblikket.

ObsID: 266025

Trollheimen / Oppdal

Snow

06.04.2021 kl. 13:43

880 masl

Drivatassen (Unknown)

Avalanche Observation

6. Apr 13:43 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered S-facing Avalanche release at 884 masl and ended at 884 masl 30 cm high and 10 m wide fracture Lee side Skredet som ble utløst bestod av myke flak. Skredløpet var 5-10 meter.

Incident

Ingen skade Snow Did not affect anything Skiresort, off-piste

ObsID: 265897

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

06.04.2021 kl. 10:50

174 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

42 cm in total Heavy snow drift 20 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

No precipitation 2 °C from NW ↘ 80% clouds Kraftig vind i bygene siste døgn. Snøfokk

ObsID: 265828

Trollheimen / Oppdal

Snow

06.04.2021 kl. 09:48

829 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  PÅ ski, nedtråkk til ankel her (ikke leheng). Til hofte uten ski. Stikker staven lett til bunns gjennom nedføyka i toppen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  43 cm nysnø på parkeringa på Åmellom (Storhaugen)
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Weather
Image 5 of 7 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Weather
Image 6 of 7 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Kraftig snøfokk på 834 moh
Image Of Weather
Image 7 of 7 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  my snø og vind

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Mulig at fokksnø kan trappe ned til dette. Da kan vi få str 4 skred.

Loose dry avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 600 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 600 masl

Snow Cover

Heavy snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Avalanche Activity

6. Apr. During the day Ikke mulig å observere

Avalanche Danger Assessment

4 High Voldsomt vær til fjells. Kraftig vind og nedbør gir stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Fortsatt kraftige snøbyger og vind fra nordvest vil øke pålagringen av snø i leheng. Skredproblem og faregrad opprettholdes. Mest utsatt er heng mot S-SØ-Ø og det kan forventes store naturlig utløste skred. Solgløtt mellom bygene kan også gi fare for løssnøskred. I høyfjellet kan det i enkelte heng fremdeles finnes svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Skred i fokksnøen som påvirker slike lag, kan føre til svært store skred. Vind og snø opprettholder FG. Når vinden roer seg og været blir bedre stabiliseres snødekke etter hvert og FG går ned. OBS, ikke før været roer seg. Som skikjører blir utfordringen nå når været roer seg. Da blir det mulig å ta seg opp høgt til fjells. Husk å la fokksnøen få tid til å forberede seg på tilleggsbelastning. Forecast correct

Weather

Snow -3 °C 13 m/s from NW ↘ 100% clouds

ObsID: 265848

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

06.04.2021 kl. 08:20

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Store snømengder, mye vind fra NV . FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Været skal fortsette med snø og vind fra NV .

Weather

Snow -2 °C Innerdalen (400moh) kl 08:00 30 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 265782

Trollheimen / Oppdal

Snow

06.04.2021 kl. 08:07

649 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Bil og bal garasje kan representere leheng på 640 moh. Her ligger det +/- 50 cm innblåst snø

Snow Cover

Moderate snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

Snow -3 °C from NW ↘ 100% clouds Lagt opp meget stor mengde snø

ObsID: 265780

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

05.04.2021 kl. 11:00

6 masl

ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe (**)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe

Snow Cover

16 cm in total No snowdrift 16 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wet loose snow Moist

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden

Avalanche Activity

5. Apr. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredfaren her i området trekker nok mer mot FG3. Ikke kommet mer en 16 cm snø, siden snøfallet startet, ei heller betydelig mye vind. Økende skredfare ved fortsatt likt vær. Forecast too high

Weather

Snow 0.5 °C 6 m/s from N ↓ 100% clouds Bygevær som meldt fra N. Værstasjon i sentrum viser 6 M/S.

ObsID: 265626

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

05.04.2021 kl. 10:36

171 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

28 cm in total Heavy snow drift 28 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow -1 °C from NW ↘ 100% clouds Stort snøfall i bygene med kraftig snøfokk

ObsID: 265616

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

05.04.2021 kl. 09:16

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall kombinert med mye vind. Uforandret skredfare neste døgn: Det skal fortsette å snø, kombinert med vind.

Weather

Snow -2 °C Innerdalen (400moh) kl 09:00 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 265598

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

04.04.2021 kl. 21:00

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). lengre periode med mye regn som har gått over til snø det siste døgnet, meldes store snømengder de neste døgna.. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: på gra. melding om store nedbørsmengder i form av snø.

ObsID: 265549

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.