Avalanche forecast for Trollheimen Tuesday 2020-01-21

3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released avalanches can occur.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

15 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Gale from southwest.
-2 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1400 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
25 mm precipitation, up to 50 mm in the most exposed areas.
Gale from west.
-8 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. tuesday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

21.01.2020 kl. 16:40

67 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Snøen legg seg frå dette høgdenivå

Weather

Snow 1 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds

ObsID: 209106

Trollheimen / SURNADAL

Snow

21.01.2020 kl. 12:23

695 masl

Rikke@SVV (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Rikke@SVV Comment:  Ingen sikt.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low Nysnøen har festet seg godt til gammelt snødekke. Vi observerte ingen svake lag i den nye fokksnøen, men vi var ikke høyere enn 700 moh. Mulig dette finnes i høyden. Mildværet som har vært har myknet opp det gamle snødekket. Relativt lite snø og fokksnø som har lagt seg foreløpig. Vi fant noen lag i det gamle snødekket der kantkorn har begynt å utvikle seg. Lagene var fortsatt noe sammensmeltet men betydelig svakere enn resten av snødekket. Meldt fortsatt vind og nedbør. Fokksnø vil derfor trolig fortsette å bygge seg opp. Men regner med at fokksnøen vil stabilisere seg raskt så lenge mildværet holder seg. Forecast too high Basert på det vi har sett i dag vurderer lander vi på faregrad 1. Vil trolig være høyere faregrad i høyden, der temperaturen er lavere. Men vi har ingen grunnlag for å vurdere dette basert på der vi har vært i dag.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Tests

ECTN14@27cmQ3 Good

Weather

Snow 1.7 °C 17 m/s from W → 100% clouds Mye mer vind i høyden. Ingen sikt.

Avalanche Activity

21. Jan. During the day No avalanche activity Vi har ikke sett noe, men veldig dårlig sikt.

Notes

Se også https://www.regobs.no/Registration/209050

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 600 masl

Snow Cover

250 cm in total Heavy snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 300 masl Wind slab (hard slab) Moist

Snow Profile

5 cm 1F RG 1 mm M, 7 cm 1F MF 2 mm W, 5 cm P MF 2 mm W, 9 cm 1F MF 2 mm W, 1 cm 4F FC/MF 3 mm W, 1 cm P MFcr W, 26 cm 1F MF 2 mm W, 1 cm F-4F FC/MF 2 mm W -1.6 °C @ 0 cm, -0.5 °C @ 10 cm, 0 °C @ 15 cm, 0 °C @ 20 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 209100

Trollheimen / Oppdal

Snow

21.01.2020 kl. 12:00

1171 masl

Pål@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Pål@obskorps Comment:  Brudd i Nedføyket svakt lag med nysnø 18 cm fra toppen. Samme lag som bryter her som lenger ned. Her er det overliggende flaket 1F fast. Får ikke brudd mot gammelt snødekke eller innad i det gamle snødekket.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hele østlig sektor har fersk vindtransportert snø. Vinden skifter en del, men hovedsaklig fra NV

Tests

LBT@20cmQ2

Weather

Snow -4.6 °C 12 m/s from NW ↘ 100% clouds Skiftende vindretning. Legger fokksnøflak i hele østlig sektor.

Snow Cover

Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Snødekket er preget av mjuke flak av varierende hardhet

Snow Profile

Snødekket er mye likt her som lenger ned, men her gammelt snødekke fuktig (moist), ikke våt (wet).

ObsID: 209071

Trollheimen / Oppdal / Trollheimen

Snow

21.01.2020 kl. 12:00

996 masl

Gobo (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  gobo Comment:  3 markante lag. Vindtransportert/nysnø, vått lag i midten og isete i bunnen. Framleis noko gammalt grufs nederst, fasettlag frå nov 2019(?).
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  gobo

Avalanche Observation

21. Jan 12:33 Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope -facing Avalanche release at 998 masl and ended at 930 masl 30 cm high and 3 m wide fracture Lee side

ObsID: 209109

Trollheimen / Oppdal

Snow

21.01.2020 kl. 11:40

1093 masl

Pål@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det ligger ferske fokksnøflak i leheng. Stedvis kan disse være store. Det kan forventes naturlig utløste skred der hvor det samles mye snø. Det vil være lett for en skiløper å løse ut skred i leheng der det ikke går naturlig. Det gamle snødekket virker å ha drenert godt og jeg har ikke observert opphopning av vann i snødekket. Nysnøen har også festet seg godt til det gamle snødekket. Det gikk i natt gradvis over fra regn til snø. Så lenge været står på med snø og vind opprettholdes skredfaren. Vi vil kunne forvente samme FG det neste døgnet. Fokksnøen vil trenge tid på å stabilisere seg Forecast correct

Danger Sign

No signs observed Ikke drønn eller skytende sprekker observert.

Recent snowdrift Mye løs snø tilgjengelig for transport. Varierer mellom kraftig of moderat snøfokk.

Tests

LBT@22cmQ2 Poor Bryter lett innad i fokksnøen. Får ikke brudd mot gammelt snødekke eller innad i gammelt snødekke.

Weather

Snow -4.5 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds Tidvis ufyselig vær. Kl 06:30 var det -1 grad 640 moh. Det regnet kraftig på samme høyde i natt kl 01.00.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S above 700 masl Det samler seg ferske fokksnøflak i leheng så lenge været står på. Der vinden blåser inn mye snø vil vi kunne få naturlig utløste skred. En enkel skiløper vil lett kunne løse ut skred der hvor pålagringen ikke har vært like stor. og det finnes mjuke flak. Det er mye løs snø tilgjengelig for transport. Nysnøen ser ut til å ha bundet seg godt til gammelt snødekke. Det gikk gradvis over fra regn til snø i natt.

Snow Cover

Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Snow Profile

11 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm F DF 1 mm/0 mm D, 6 cm 1F MF 0 mm/0 mm M, 41 cm P MF 0 mm/0 mm W, 15 cm 4F MF 0 mm/0 mm W -4.3 °C @ 0 cm, -2.1 °C @ 10 cm, -0.6 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 60 cm, -0.1 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile Får brudd innad i laget med knyttneve (F) hard nysnø.

ObsID: 209064

Trollheimen / SURNADAL

Snow

21.01.2020 kl. 11:19

537 masl

Rikke@SVV (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Rikke@SVV Comment:  Bilde tatt mot nordøst. Litt under skoggrensa. Relativt mildt. Snøen fester seg på vestsiden av trestammer.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Rikke@SVV Comment:  4 f mot bakken. Smelteomvandlet men ser ut til å begynne å bygge seg opp. 4 f under skarelag. 10 hm fokksnø på toppen. God binning mellom fokksnø og den eldre snøen.

Weather

Snow 0 °C 9 m/s from W → 100% clouds Mye nedbør siste døgn. Men har vært mildt. Nysnøgrense ca. 300 moh.

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 300 masl Storm slab (soft slab) Moist Fuktig snødeke. Skarelag holder på å gå i oppløsning.

ObsID: 209050

Trollheimen / Oppdal

Snow

21.01.2020 kl. 10:48

1007 masl

Pål@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Pål@obskorps Comment:  Lett til moderat snøfokk. Ferske fokksnøflak

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nedføyket svakt lag med nysnø er skredprob her.

Snow Cover

Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Mye løs snø tilgjengelig for transport. Ubunden snø i skogen. Flak begynner skoggrense her.

ObsID: 209039

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.01.2020 kl. 12:57

1132 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Blåhø i bakgrunn

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kraftig varmeutvikling her. Det ser ut som snødekke tåler det godt, ikkje sett skredaktivitet her. Men det har heller ikkje regna nevneverdig her, så det vil truleg være meir utsatt lenger vest der nedbøren har komme inn. Snødekke har jo hatt nokre gjennombløytingar tidlegare, så eldre snødekke har ein viss drenering. Det er skarelag mot finkorna snø som no er mest utsatt, altså oppbløyting av den ferskaste fokksnøen. Truleg er allerede mykje av den syklusen over på dette tidspunkt. Fortsatt varme vil etterkvart smelteomdanne snødekke og gi betre drenering. Forecast too high Her er det for høg faregrad, men dette er ikkje mest utsatt område med slik vær

Danger Sign

No signs observed Det er mildt, men det har ikkje regna stort så ikkje opphopning av vatn i snødekke her

Weather

Rain 7 °C 14 m/s from SW ↗ 90% clouds Kanskje litt snøfokk på Blåhø, men det varer nok ikkje lenge med denne temp

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 1000 masl I områder med regn på snø, lenger vest, vil det være opphopning av vatn i snødekke. Det er tidlegare observert skarelag under finkorna snø som vil ha størst potensiale no

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift Wet loose snow Wet Fortsatt finkorna snø her, men i rask ommdanning mot grovare

Avalanche Activity

20. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 207906

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.01.2020 kl. 12:23

877 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  torolav@obskorps

Weather

No precipitation 7 °C 10 m/s from SW ↗ 100% clouds Hålke

ObsID: 207896

Trollheimen / SURNADAL

Snow

19.01.2020 kl. 14:51

956 masl

MarkusA (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  MarkusA

Notes

Venstre på bilde (vest), høyre (øst). Vinden har transportet mye av den lille snøen som kom inatt.

ObsID: 207777

Trollheimen / Oppdal

Snow

19.01.2020 kl. 13:26

913 masl

TorTheBear (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  TorTheBear
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  TorTheBear

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Store lokale variasjoner i tykkelse på fokksnølag. Opp til 20 cm tykk.

Avalanche Observation

19. Jan 14:38 Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope SW-facing Avalanche release at 904 masl and ended at 901 masl Buried weak layer of new snow 20 cm high and 5 m wide fracture Forrest Lite tilleggsbelastning kreves for å utløse skred. Mye spenninger i snødekket og god forplantningsevne.

ObsID: 207798

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

19.01.2020 kl. 12:19

1206 masl

Jakano (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Jakano
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Jakano

Snow Profile

Gravde ganske dypt, fant tre lag. Det virket som fokksnølaget hadde god binding til laget under. Krevde stor belastning for å løsne.

ObsID: 207794

Trollheimen / SURNADAL

Snow

19.01.2020 kl. 11:15

713 masl

Oddgeiroo (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Oddgeiroo Comment:  Mot SV

Weather

No precipitation from W → 98% clouds

Notes

Tydelig kraftig vind i natt. Varierende snødekke fra fokksnø til isete dekke i sørvendt mellom 700- 900moh.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche The overlying slab is soft.

Snow Cover

Some snow drift Fokksnø fra 700moh. Greit skiføre lenger ned.

ObsID: 207753

Trollheimen / SURNADAL

Snow

18.01.2020 kl. 17:57

1051 masl

MIR (Unknown)

Tests

ECTP15@30cmQ1 Medium Initialbrudd og forplantning skjedde på samme slag. Brudd på fuktig kantkorn

ObsID: 207599

Trollheimen / SURNADAL

Snow

18.01.2020 kl. 16:01

917 masl

MarkusA (Unknown)

Snow Cover

125 cm in total

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Observert skredproblemet som var meldt for idag (fokksnø)

Snow Profile

-5 °C @ 0 cm, -4 °C @ 25 cm, -3 °C @ 75 cm, -2 °C @ 100 cm, 0 °C @ 125 cm

ObsID: 207582

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

18.01.2020 kl. 15:10

1191 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Hestetun@skikursguiding
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Hestetun@skikursguiding

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct Dagens varsel stemmer godt med bilde i fjellet. Men fg3 i morgen virke litt høyt.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flekkvis med løs fokksnø som blir dratt avgårde med vinden. Liten vindtransport men utgjør større betydning i le område/søkk som samler fokksnøen. Fokksnødekke variere avhengig av søk i terrenget og gunstige formasjon.

Tests

LBT@8cmQ2 Ulike små sjikt i fokksnødekke. Øverste fokksnølaget av vekslende binding til underliggende fokksnø. Gamle fokksnøen virke som å ha gode bindinger til harde snødekke under. Observert noen små kant men virke som de ikke er i vekst men går andre vei.

ECTN12@6cmQ2 Medium

Weather

Hail -2 °C 12 m/s from SW ↗ 80% clouds Vekslende sikt på formiddagen og tettere utpå dagen. Minimalt med nedbør og i høyden kom den som hagel.

Avalanche Activity

18. Jan. During the day No avalanche activity

Notes

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger NE, E, SE above 800 masl

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry

ObsID: 207560

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.01.2020 kl. 12:56

1194 masl

Sindre@nortind (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Nordsida på Storbekkhøa
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Fra ryggen opp mot Storbekkhøa og vestover.
Image Of Weather
Image 5 of 5 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Oppklarning mot kvelden.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Skal mye til for å få noe særlig mengder av snø i bevegelse der jeg har vært i dag. Ingen spenninger i fokksnøen. Ingen oppsprekking rundt skiene når man går. Jeg tenker at det som finnes av skredproblem der jeg var i dag er den begynnende omvandlingen rundt skarelaget under fokksnøen. Det kan trolig være noe annerledes der det finnes snø som ligger noe lunere til enn der jeg har vært i dag. Økende med været som er meldt. Kantkornomvandlingen vil nok bremse opp litt da og foreløpig er det ikke noe gjeldene skredproblem for varselet. Forecast too high Muligens en 1'er her i dag, da det ikke har vært noe nedbør av betydning.

Danger Sign

No signs observed

Tests

CTH20@50cmQ3 Good Mot gammel skare.

ECTN5@16cmQ3 Good Spenningsløst. Ingen tegn til forplantning.

CTM11@16cmQ3 Good

Weather

No precipitation -5 °C 5 m/s from SW ↗ 80% clouds Ca kl 14 kom det en byge med noe snø og vind. Deretter oppklarning.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E above 1000 masl Egentlig ikke så veldig potent problem, men mulig typisk på konvekse formasjoner. Lite spenninger og ingen tegn til forplantning. Bør følges med på på sikt.

Snow Cover

No snowdrift Snødekket er godt beskrevet i snødekkehistorikken.

Avalanche Activity

18. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D Stort sett bærende., 5 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm, 7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K/P IF 0 mm/0 mm D Litt porøst. I ferd med å omvandles mot kant., 2 cm 4F/4F DF/FC 1 mm/0 mm D Rimlag , 31 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 50 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -3.5 °C @ 0 cm, -6.5 °C @ 12 cm, -5 °C @ 18 cm, -4 °C @ 25 cm 3 tests connected to snow profile Nordvendt. Representativt snødekke for N-Ø-sektor.

ObsID: 207625

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.01.2020 kl. 10:00

911 masl

Sindre@nortind (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Klarvær i natt økte utviklingen av kantkornomvandlingen rundt skarelaget rett under overflaten, men overskyet vær fra morgenen av og relativt milde temperaturer bremset prosessen igjen.

Danger Sign

No signs observed

Tests

LBT@7cmQ2 Good Ingen spenning i overliggende flak og fortsatt for liten krystall i det "svake" laget til å være noe problem.

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 80% clouds

Snow Profile

6 cm 4F RG/MF 1 mm/1 mm D, 2 cm P/K MFcr/FC 0 mm/1 mm D Rimlag , 2 cm 1F MF/FC 1 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F MF/FC 1 mm/0 mm D, 25 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 8 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 7 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 85 cm P MF 3 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, -3.5 °C @ 6 cm, -2.5 °C @ 14 cm, -1.5 °C @ 32 cm, -1 °C @ 42 cm, -1 °C @ 57 cm 1 test connected to snow profile Klarvær i natt økte utviklingen av kantkornomvandlingen rundt skarelaget rett under overflaten, men overskyet vær fra morgenen av og relativt milde temperaturer bremset prosessen igjen.

ObsID: 207616

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.