Avalanche forecast for Trollheimen Saturday 2019-05-18

1
Low
Published:

Generally stable conditions, but danger of wet avalanches in sunexposed mountainsides.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Be careful where the avalanche problem is found in combination with terrain traps. You will only find the avalanche problem in a few isolated areas.
1 - Small
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northwest.
2 °C to 10 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
2 °C to 10 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

18.05.2019 kl. 13:00

1206 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Smeltevann setter fart på bekker og elver som tærer på snødekket (som her).
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Smelterillene i det gamle snødekket er synlige til tross for ferskere snø som ligger over. Bildet er tatt mot Trolltinden.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bildet er tatt på ca. 1100 moh mot Åbittinden. Skredavsetningene er for det meste fra tidligere i uka.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Ett skred (sannsynligvis glideskred) observert ved toppen av bratthengene i nedre venstre bildekant (se sprekker i snøen). Bildet er tatt før skredet.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Ustabile skavler.

Recent avalanches Ett glideskred. Ellers oberverte vi et par nedfall fra skavler (små biter), uten at dette dro med seg noe snø i henget under.

Avalanche Activity

18. May. 12-18 Glide avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. N. Above 1100 masl Observerte ett lite glideskred (sannsynligvis). Lite volum, men pga. bratte skrenter rundt Indre Trollbotnen, ble utløpet forholdsvis langt.

Snow Cover

Over ca. 1100 moh går den ferskeste snøen over fra å være helt smelteomdanna til å være delvis finkorna, våt/kram (smelteomdanning pågår ennå). Iallfall i skyggesider. Det kan virke som at snøen er mer stabil nå enn den var tidligere i uka. Det var også lite skredaktivitet lørdag, sammenliknet med tidligere i uka.

ObsID: 195033

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.05.2019 kl. 07:05

1055 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Viser nordaustvendt
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Viser aust/ nordaustvendt

Notes

ObsID: 194937

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.05.2019 kl. 06:43

1127 masl

torolav@obskorps (*****)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Ny natt med klårvær og nedkjøling har satt fart på omdanning til grovkorna og ikkje teikn til finkorna her på dette punktet. Kanskje litt av det på dei høgaste toppane i skygge. God drenering i snødekke no. Snøgrense/ skiføre frå omlag 1000. Mulig med enkelte skavlbrudd og laussnøskred i bratt aust og nord. Sør og vest har for lite snø til skredaktivitet. Fortsatt nok snø og fint skiføre i høgda. Snøsmelting og omdanning til grovkorna til topps. Forecast correct

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small E, SE, S, SW, W above 1000 masl Sol og varme vil mjuke opp utpå dagen. Lite truleg med særleg meir aktivitet naturleg utløyst.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 6 °C 0 m/s 10% clouds Flott vårdag

Avalanche Activity

18. May. During the day No avalanche activity

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift Wet loose snow Moist Klarvær og nedkjøling av snødekke i natt. God drenering. Snøen er vorte grovkorna her

ObsID: 194936

Trollheimen / Oppdal

Snow

15.05.2019 kl. 15:50

1128 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Mot vest

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er omsider vorte varme her, og den finkorna snøen frå sist snøfall vil utgjere eit problem nokre dagar. På denne høgda 12-1300 er den blitt våt og i bratt terreng ser det ut for at det har lausna litt idag (eller seint igår). Det er god drenering i den gamle snøen så smeltevatnet går lett gjennom. Snøgrensa går omlag ved skoggrensa, og det stedvis fint skiføre, sjøl om det er litt vassmetta akkurat no. Truleg betring på skiføre i løpet av eit par dagar. Det er fuktig og vått til fjelltopphøgde i regionen. Gradvis overgang til grovkorna snø, og det fjerde førefallet for året er igang Forecast correct Passer fint for regionen da det er meir nysnø lenger ut

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl Den finkorna snøen er blitt våt og utgjer eit lite skredproblem

Danger Sign

No signs observed

Notes

Avalanche Activity

15. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S. Above 1200 masl Såg nokre oppover Drivdalen

ObsID: 194718

Trollheimen / Oppdal

Snow

15.05.2019 kl. 15:10

1141 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Drivdalen med skiheisene i Oppdal bak
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Mot nv

Weather

No precipitation 10 °C 0 m/s 10% clouds Fin vårdag

ObsID: 194717

Trollheimen / SURNADAL

Snow

15.05.2019 kl. 12:13

1030 masl

Gunne@SVV (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Tatt i NØ heng på 1050 moh. Spaden står på gammelt snødekke
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Foldsjøen(450 moh) til høgre i bilde. Skiføre fra ca. 5-600 moh i denne delen av regionen
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Tatt mot vest. Noen våte løssnøskred i N og Ø heng, men for langt unna til å se godt på bilde

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Obstur til ca. 1100 moh. God oversikt til mange heng i sektoren V-N-Ø opp til 1700 moh. Ikke innsyn til S- heng. Noen str 2 løssnøskred over 1100 moh i N og Ø heng. Trolig gått i dag. Ligger ca. 70 cm finkornet våt snø over gammelt snødekke i denne delen av regionen.stabil og Ingen tydelige lagdelinger. Trolig fuktig helt til topps. Over 900 moh er det det nå like mye snø som før varmeperioden i april. Skiføre fra ca. 5-600 moh. Riktig med faregrad 2 i dag Nå som varmen vedvarer vil nok faregraden tendere ned mot 1 relativt raskt Forecast correct Fint! Men fokksnøproblemet forsvinner nok i løpet av dagen

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release Likely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser noen str 2 løssnøskred i N og Ø heng over 11-1200 moh. Trolig gått i dag, men kan også ha gått i går

Weather

No precipitation 8 °C 1 m/s from SE ↖

Tests

ECTX Good

Avalanche Activity

15. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E. Above 1100 masl Flere løssnøskred både str 1 og 2 i N og Ø over 1100 moh Trolig gått i løpet av dagen, men en mulighet at noen også kunne ha gått i går

Snow Cover

Snow line at 500 masl Wet loose snow Wet Over 900 ligger det ca. 70 cm finkornet snø over gammelt snødekke. Våt helt ned til gammelt snødekke på 1050Moh. Gode bindinger.

ObsID: 194710

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.