Avalanche forecast for Trollheimen Wednesday 2019-03-13

3
Considerable
Published:

Locally unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to gale from the southeast during renoon.
-15 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Moderate gale from southeast., change to fresh breeze from the southwest during renoon.
-13 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

13.03.2019 kl. 12:27

1309 masl

Gunne Haaland (****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Lett snøvær.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Gjerdhøa midt i bilde.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gunne@SVV Comment:  NV vendt heng like vest for Storhaugen
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Profil skoggrense Sørlig sektor: 4cm fokksnø(p) over 20 cm med løsere fokksnø som er i ferd med å bli omdannet(4f) Gammelt snødekke under. ( under spade). Ingen brudd på ECT.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, S, SW, W, NW above 600 masl Vinden har vært såpass kraftig at det kan ha lagt seg ut fokksnø i flere sektorer enn NØ. Ser i alle fall slik ut i Storlidalen

Weather

Snow -8 °C 2 m/s from E ← 100% clouds Lett snøvær og lite vind. Begynte kl 12

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden har flyttet på snø siste døgn, men har kanskje lagt seg ut mindre enn forventet i dette området

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Ca. 20 cm løs snø i skogen over gammelt snødekke. I åpne områder mot skoggrense er overflaten vindpåvirket myk(4f-1f). Sprekker om små flak under skia, men ingen drønn eller flytende sprekker. Finnes flere områder med spenninger i snøen. Over skoggrense varierer snøoverflaten mellom hard fokksnø og skare. I forsenkinger og beskyttende områder finnes det mykere snø. I S-Sø heng ligger det ca. 30 cm over gammelt snø dekke.

Avalanche Activity

13. Mar. During the day No avalanche activity Ingen skred observert i Storlidalen. God oversikt over det meste av Storlidalen i løpet av obstur og biltur

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Gikk i SV-NV områder i dag opp mot Nonsfjellet. Ligger 20-30 cm fokksnø over gammelt snødekke i leområder. Vinden har herjet det siste døgnet og Lagt ut snø i flere sektorer. Rygger og oppstikkende områder er bare eller består av is. Store deler av snøoverflaten over skoggrense er hard, men i bratte heng kan det ligge myk nok snø for å danne flak. Mindre innelåst snø i NV heng enn forventet. Mulig det har vært mindre snø tilgjengelig for vindtransport her sammenlignet med ytre strøk, ellers så har mye snø fordampet. Forventer ikke store skred. Gravde profil på 1300 moh i NV heng og i skoggrense i S heng. Tendens til overflatekantkorn i skoggrense, men fikk ingen brudd på ECT. Ikke observert drønn eller skrytende sprekker selv om det flere steder var spenninger i snøen med gunstig hardhet for flak. Ikke observert rim. På 1300 moh er der lagdeling i gammelt snødekke med flere utviklede kantkorn mellom tynne skarelag(kommer profil senere). I denne delen av regionen er det en toer i dag. Vil være synkende da fokksnøen vil stabilisere seg. Men overflatekant må følges med på. Opplever ikke det som et skredproblem akkurat der jeg var på tur i dag Forecast correct Riktig med en 3er i går til formiddag i dag. Har nok gått over til en 2er i løpet av dagen

Snow Profile

5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F+ RGxf 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K IF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F-1F FC 0 mm/0 mm D, 2 cm K IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 2 cm K IF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F FC 0 mm/0 mm D

ObsID: 186011

Trollheimen / Oppdal

Snow

13.03.2019 kl. 12:11

987 masl

AWenk (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The overlying slab is soft. Easy to trigger

Weather

Snow 0 m/s 100% clouds

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hard flak med løsere snø under. Flere drønn observert på veien opp ryggen.

Notes

Tynt snødekke her. Kantkorn til sted enkelte steder nederst i snødekket. Myk til hard flak øverst.

ObsID: 185978

Trollheimen / SURNADAL

Snow

12.03.2019 kl. 11:17

1020 masl

Martine@SVV (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Martine@SVV Comment:  Et forsøk på å illustrere snøfokk fra brøytekantene
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Martine@SVV Comment:  Mot nord
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Martine@SVV Comment:  Mot nord vest. Viser et østlig/sør østlig heng. Mest snø mot øst.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Martine@SVV Comment:  Representativ for områder med tynnere snødekke. Tydelig utviklet kantkorn. Går lett til brudd, Q1/2. 10 øverste cm er sannsynligvis innblåst snø fra i dag. Observerte riktignok ingen drønn/ferske sprekker. Grunn til å tro at kantkorn har en ujevn utbredelse. Ettersom solen tar bra nå, er det mest sannsynlig å finne i nordlige sektorer med tynt snødekke.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Martine@SVV Comment:  N/NØ heng 770moh. Representativt for fokksnø/nysnø i østlige sektorer. Strek markerer nedføyket nysnø (ECTN12@30cmQ3). Fant ikke kantkorn her. Gode bindinger til gammelt snødekke.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Martine@SVV Comment:  Fra profil 1019 moh. Kantkornlaget er tydelig i snøprofilet, 5-6 cm over gml snødekke

Tests

ECTN12@30cmQ3 Medium Brudd i nedføyket nysnø. Østlig 770 moh

ECTP9@25cmQ2 Poor Brudd i kantkorn (1-2mm). Tynt snødekke. 1019 moh nordlig. Har ikke oversikt over utbredelse. Ingen faretegn bekrefter at det er der. Tidvis vanskelig å høre drønn i dag pga mye vind

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 700 masl Gikk kun i østlig og nordlig i dag. Mye snø over gammelt snødekke. Skredene kan nok bli store. Samtidig har snøpakken en nokså gunstig oppbyggning og dårlig forplantningsevne.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, NW above 700 masl Har ikke oversikt over utbredelse. Antar store lokale variasjoner. Men fravær av faretegn tyder på at det ikke finnes overalt. Mest sannsynlig i nordlig og på tynt snødekke.

Weather

No precipitation -5 °C 8 m/s from SE ↖ 40% clouds Tilskyende. Høyt skydekke. Vinden tok seg kraftig opp. Stille fra morgenen. Opp mot 10 m/s i kastene etter hvert. Også økende temp. 0 grader på 400 moh kl 12.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden tok seg opp ila turen. Kraftig snøfokk fra SØ på fjelltoppene. Også i skogen etter hvert. Kommer sannsynligvis til å øke utover dagen

Snow Cover

Moderate snow drift 5 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Snødekket består av 30-50 cm nysnø/fokksnø fra før helgen over gammelt smelteomvandlet snødekke. I skogen er snøen ubunden. Fra skoggrensen er snøen vindpåvirket i varierende grad, overflatehardhet fra 1f-f. Også lommer med ubunden snø

Avalanche Activity

12. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det ligger mye tørr ubunden snø i terrenget. Økende vind utover dagen vil flytte snø i nordlig og vestlige sektorer. Det finnes svake lag i snødekket. Har ikke oversikt over utbredelsen, men sannsynlig å finne i nordlige sektorer, hvor snødekket er tynt. Nysnøen fra før helgen har stabilisert seg, og viser lite spenninger. Økende med vinden utover dagen. Usikkerheten rundt utbredelse av svake lag gjør det krevende. Observerte ikke rim i dag. Forecast correct På morgenen i dag lå faregraden her på 2. Men etterhvert som vinden flytter snø i heng mot nord og vest vil skredfaren øke. Spesielt i heng hvor snøen legger seg på svake lag.

ObsID: 185784

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

11.03.2019 kl. 08:40

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I følge varsom sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Avtagende bygeaktivitet.

ObsID: 185508

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

10.03.2019 kl. 17:43

175 masl

Erling Snøva (*)

Weather

Snow -1 °C 1.5 m/s from NW ↘ 100% clouds

Snow Cover

49 cm in total No snowdrift 13 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 185422

Trollheimen / Kufjellet

Snow

10.03.2019 kl. 15:32

726 masl

GisleB (Unknown)

Avalanche Activity

10. Mar. During the day Loose dry avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. SW. Between 600 masl and 600 masl Løssnøskred i bratthelning i leside av snøretning. Utløst av skiløper

ObsID: 185408

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.