Avalanche forecast for Trollheimen Monday 2019-03-11

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with storm slabs, typically behind ridges, ribs and in gullies. Be aware that persistant weak layers can be burried below the new snow in some locations.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to breeze from the northwest during the afternoon.
-15 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to breeze from the southeast during the evening.
-17 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

11.03.2019 kl. 08:40

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I følge varsom sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Avtagende bygeaktivitet.

ObsID: 185508

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

10.03.2019 kl. 17:43

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

49 cm in total No snowdrift 13 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow -1 °C 1.5 m/s from NW ↘ 100% clouds

ObsID: 185422

Trollheimen / Kufjellet

Snow

10.03.2019 kl. 15:32

726 masl

GisleB (Unknown)

Avalanche Activity

10. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. SW. Between 600 masl and 600 masl Løssnøskred i bratthelning i leside av snøretning. Utløst av skiløper

ObsID: 185408

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

09.03.2019 kl. 15:00

995 masl

SivK (Unknown)

Weather

Snow Varierende vær og skydekke. Både sol og nedbør. Sola tar i sørsider og påvirker snøen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. E, SE, S Det ble utført en 40x40 (lille blokktest) i s-sø side på ca 930 moh. Ved lett klapp fikk vi brudd i et rimskrystallag, her ved ca 35 cm. Den overliggende snøen her var bundet, men dette varierte på fjellet fra ubundet til mer bundet. Fikk derimot ingen annen respons som drønn eller skytende sprekker.Det virker som det er lite spenning i det overliggende lag. Kan heller ikke se noen tydelig skredaktivitet med unntak av noen løssnøskred. Antar det vil endre seg med mer vindpåvirket snø.

Notes

Mer utfyllende informasjon som bygger på forrige observasjon fra området.

ObsID: 185187

Trollheimen / Oppdal

Snow

09.03.2019 kl. 15:00

1323 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 3 drønn i samme himmelretning i løpet av dagen

ObsID: 185241

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

09.03.2019 kl. 13:56

960 masl

SivK (Unknown)

Notes

Utførte 40x40 i sør/sørøstside. 35 cm løsnet på rimlag ved lett klapp. På 930 moh.

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185154

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

09.03.2019 kl. 13:24

1071 masl

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry

Tests

CTM15@40cmQ2 Medium

ObsID: 185147

Trollheimen / SURNADAL

Snow

09.03.2019 kl. 12:46

846 masl

sindrejh (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Her har det ikke vært nevneverdig vind i snøen som har kommet i natt, men tydelig vært vind i det fra tidligere i uka.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Tests

CTM13@40cm Medium Snødekke: Knyttneve 40 cm, 30cm 4f over panserskare. Snøen er godt klistra til skaren.

ECTN13@40cm Good Ingen forplantning.

ObsID: 185130

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

09.03.2019 kl. 12:02

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

45 cm in total No snowdrift 23 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -1 °C 1 m/s from E ← 20% clouds

ObsID: 185106

Trollheimen / Oppdal

Snow

08.03.2019 kl. 15:21

1249 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Litt nysnø idag, 5 cm, hjelper på skiføret. Små flak bak store henteområder. Ligger på tjukt lag av kantkorn, omdanna fokksnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE, S, SW above 900 masl Sikkert større flak lenger vest, men her er dei små

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Føyker lett, men lite å ta av her i indre, sikkert meir laussnø lenger vest. Tipper 10-20cm i Sunndalsfjella

Weather

No precipitation -9 °C 10 m/s from NW ↘ 50% clouds kaldt vær og kald snø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnø frå forrige helg har blitt kantkorn av forskjellig hardhet og tjukkelse, og no er den føyka ned av eit tynt nysnø/ fokksnølag. Dette er ikkje eit særlig stort skredproblem her i Oppdal da det er for lite mengder nysnø, bortsett frå bak større henteområder der det samlar seg nok til flak av str middels. Truleg eit større problem lenger vest med meir nedbør. nedføyka kantkorn utgjer eit vedvarande problem Forecast correct Fin skildring

Avalanche Activity

8. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 30 cm K MF 0 mm/0 mm D Det er kaldt nok i snødekke til fortsatt kanting i topp. Ikkje særlig antydning til at smelteformene begynner å bli kantkorn enno her på dette høgdenivå.

ObsID: 184987

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

08.03.2019 kl. 13:17

781 masl

Kasper.E (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Kasper.E

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Økende vind, snøen har begynt å pakke seg. Tydelige oppsprekking fom 900moh

ObsID: 185008

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

08.03.2019 kl. 11:30

672 masl

BastianH (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  BastianH Comment:  Sprekker i snø over en liten forhøyning.

Avalanche Observation

8. Mar 11:30 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered W-facing Buried weak layer of new snow 15 cm high and 50 m wide fracture Slab Observert både naturlig utløste skred, fjernutløste skred og personutløste skred. Ingen ble tatt av skredet. Utløst ved liten tilleggsbelastning, glatt og hard glideflate.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Weather

Snow -2 °C 6 m/s from NW ↘ 90% clouds

ObsID: 184918

Trollheimen / Kinnpiken

Snow

08.03.2019 kl. 11:16

996 masl

Snorre (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Snorre Sulheim

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small E, SE, S above 800 masl I områdene som er i le for vinden fra nord-vest bygger det seg opp innblåst fokksnø som antageligvis ligger på nedføyket nysnø. Den bryter tidvis lett, men på grunn av de store variasjonene i snødekket vil antageligvis ikke skredene bli så store (der vi var i alle fall). I høyden og i store leformasjoner kan skredene selvfølgelig bli større. Vi gravde ikke, så skredproblemet er basert på ren observasjon av vær og snø mens vi gikk på tur.

Snow Cover

Heavy snow drift 7 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Store variasjoner i snødekket. I skogen er det ca. 7 cm ubunden snø oppå gammel skare. Over tregrensen er det avblåst, hard skare på kul- og ryggformasjoner utsatt for vinden. I leheng er det myk, fokksnø og fintskiføre. I overgangen mellom disse to er det moderat fast sastrugi. I lehengene er det opp til 30 cm myk fokksnø

Danger Sign

Recent cracks Enkelte steder sprekker det opp rundt skiene, men de skytende sprekkene blir ikke mer enn ca 1 m

Recent snowdrift

Weather

Snow -3 °C 12 m/s from NW ↘ 95% clouds Grått vær, lavt skydekke og lette snøbyger. Lite vind i skogen, men dette endret seg kraftig i det vi bikket ut av lehenget over tregrensen. Da gikk vinden fra å være 5 m/s til ca. 12 m/s og ordentlig ruskevær.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Etter min mening var det faregrad 2 der vi var i dag. Det sprekker opp rundt skiene enkelte steder, men det var for stor variasjon i snødekket til at skredene kunne blir store. Med en gang vi kom godt i le ned mot skogen var snøen ubunden og fin. Det er mye snø tilgjengelig for vindtransport, og med vinden som er nå vil det bygge seg opp i leheng hvor faregraden vil øke. Forecast correct

ObsID: 184931

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

08.03.2019 kl. 10:31

658 masl

trulski (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: nysnø oppå skred, par dager gammelt?

ObsID: 184967

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.