Avalanche forecast for Trollheimen Wednesday 2019-01-16

2
Moderate
Published:

Avalanches in old vind slabs can reach size 3. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to fresh breeze from the south during the afternoon.
-13 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Fresh breeze from south., change to fresh breeze from the northwest during the afternoon.
-13 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

16.01.2019 kl. 12:01

1066 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

16. Jan. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S. Above 1000 masl Observerte også fleire middels og store skred, men dei er eldre enn 12-24 timer.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Det har snødd mykje siste tida, men gardvis mindre, og mindre vind siste døgnet. Omlag 10 cm utan vind siste døgn. Det er totalt mellom 70-100cm med nysnø i Storlidalen frå siste nedbørssyklus

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Siste døgna har det snøa mykje i Storlidalen og regionen forøvrig. Første del av perioden var det mykje vind, så framståande terrengformasjonar er avblåst. Fokksnøen/ nysnøen har lagt seg på eit lag av skare som enkelte stader er litt fuktig. Bindingene mot dette laget er generelt gode. Under skarelaget er det derimot stadvis lausare lag av kantkorn som truleg kan ha gått til brudd under denne pålastinga som har vært. Dette er ikkje observert her. Dette skarelaget varierer imidlertid såpass at det er vanskelig å sei meir om utbreiinga. Har det derfor ikkje med som skredproblem foreløpig. Men tendensen er klar, temperaturforskjell er tilstades i snødekket, og det er fukt i skarelaget. Inne i fokksnøen er det i dag lite spenning, og bindingar framstår som gode. Laussnøen frå siste døgn, ca 5-20 cm er tilgjengeleg for vind. Blir det hard vind kan den mjuke fokksnøen også plukkast og gi vindtransport. Synkande skredfaretendens i fokksnø. Aukande skredfaretendens i kantkorn under skare. Laus snø tilgjengeleg for vind god skildring

Danger Sign

Large snowfall Siste par døgna har det komme mykje snø. I går og inatt har det komme ein del med lite vind. Mykje laus snø tilgjengeleg for vind.

Weather

Snow -7 °C 2 m/s from W → 100% clouds Grei sikt også i høgfjellet

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 1000 masl Skredproblemet ligg i fokksnøen frå dei siste dagane, men det er synkande tendens og lite spenning i denne snøen

Snow Profile

15 cm F DF 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 0 mm/0 mm M -9.2 °C @ 0 cm, -6.8 °C @ 25 cm, -3.8 °C @ 50 cm, -2.7 °C @ 75 cm, 0.2 °C @ 95 cm Det er temperaturforskjell stor nok til kantkornutvikling i snødekket, fikk liknande kurve også på tynnare dekke. Ikkje spes stor forskjell rundt skarelag, jevn forskjell.

ObsID: 175929

Trollheimen / Oppdal

Snow

16.01.2019 kl. 12:00

1182 masl

MathiasVindal (Unknown)

Snow Cover

Moderate snow drift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Større skredfare i fjellet. Nede i skogen er det helt anderledes. Der snøen har ligget relativt upåvirket av vind er det ca 70cm pudder og fantastiske forhold. Denne nysnøen har lagt seg som ett lag oppå det gamle snødekket og det skal mye til for å løse ut skred. Forecast correct Vurderer det som store forskjeller på om man kjører over skogbandet eller ikke. I høyfjellet kan nok skredfaren være noe større, mens i skogen kan skredfaren være veldig lav.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye fersk fokksnø som legger seg i leområder. Sprekker opp rundt skiene, hørte tendenser til små drønn i snøen noen steder. Holdt oss unna bratt terreng i dag.

Weather

Snow -11 °C 95% clouds Lette snøbyger siste døgn. Vinden begynner å avta i høyfjellet.

ObsID: 176013

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

16.01.2019 kl. 09:58

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

55 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

Snow -8 °C 3.4 m/s from SE ↖ 100% clouds

ObsID: 175886

Trollheimen / Oppdal

Snow

15.01.2019 kl. 14:30

1100 masl

Pål@obskorps (***)

Tests

ECTP11@40cmQ2 Poor Brudd under skarelag på kant. Dette gikk ikke til brudd på lørdag i samme område. LBT. Medium. Tynt svakt lag. Krystallene større nå enn lør PG letter gjenkjennbare. Innafor 1 meter. Skarelaget er å finne til ca 1200 moh

ObsID: 175829

Trollheimen / SURNADAL

Snow

15.01.2019 kl. 13:00

998 masl

Eivind@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Snøprofil 1000 moh. NØ-vendt heng. Helning 26 grader.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Comment:  Testheng. Myke flak med bruddforplantning i SØ-vendte heng.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

15. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Cover

132 cm in total No snowdrift 8 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snødekkehardhet variere veldig. Stor sett løs ubunden snø, men enkelte utsatte steder er det pakket i myke flak. Også variasjon i fordeling av snø i terrenget. Utsatte formasjoner er avblåst. Løs upåvirket snø i skogen i alle eksposisjoner.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har kommet mye snø siden fredag. Nedbøren har kommet i byger, med tidvis kraftig vind. Stort sett vind fra vest til nordvest.  Eksponerte terrengformasjoner er avblåst. Det meste av nysnøen har lagt seg i østlig og sørlig sektor. Vi så også tegn på snøtransport fra sør, som antakeligvis er ganske ferskt.  Nedføyket nysnø og hagl utgjør skredproblemet. Gode bindinger til gammelt snødekke. Det består av smelteomvandlet snø, som er gjenfrosset over 800-900 moh. Generelt størst fare for å løsne skred i bratt terreng med innblåst snø. Fikk det til å løsne lett i testheng i skogrensa. Løssnøskred i Ø og NØ, og myke flak med bruddforplantning i SØ. Mye fuktighet i snødekket gir potensiale for oppbyggende omvandling når det blir kaldere. Forventer at svake lag i nysnø skal stabilisere seg. Med ventet nedbør vil antakeligvis situasjonen holde seg som nå med dannelse av nye svake lag under nedbøren. Forecast too high Varslet faregrad er for høy i dag. Vi tror det ikke kan bli store nok skred til å forsvare FG3 i denne delen av regionen.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -8.5 °C 6 m/s from S ↑ 100% clouds Vinden økte noe utover dagen? Det klarnet opp rundt kl. 12, høyere skydekke og bedre sikt. Ingen nedbør i løpet av dagen.

Tests

ECTN6@22cmQ2 Poor

ECTN3@8cmQ3 Poor

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unlikely 3 - Large Specific steep slopes E, SE, S above 700 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, NW above 500 masl Svake lag består av hagl og upåvirket nysnø. Noen steder har vi observert flere slike lag. Laget løsnet svært litt i testheng/fonn, og hadde en viss bruddforplantning.

Snow Profile

8 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 0.3 cm F PP/PPgp 0 mm/0 mm D, 14 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 0.3 cm F PP/PPgp 0 mm/0 mm D, 47 cm P DF/RG 0 mm/0 mm D, 63 cm K IF 0 mm/0 mm -8.4 °C @ 0 cm, -9 °C @ 7 cm, -6.8 °C @ 22 cm, -4.2 °C @ 42 cm, -2.7 °C @ 62 cm, -2 °C @ 72 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 175805

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

15.01.2019 kl. 10:34

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

58 cm in total Some snow drift 25 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

Snow -3 °C 0.5 m/s from NW ↘ 100% clouds Kraftig snøfokk i går kveld og i natt

ObsID: 175741

Trollheimen / RINDAL

Snow

15.01.2019 kl. 09:19

429 masl

Eivind@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Eivind@SVV Comment:  Tatt mot SV. NØ-vendt side. Bilde av vær og snøfordeling i fjellet. Ser ut som vinden har tatt godt over tregrensa. Mye avblåst terreng.

Weather

No precipitation -3 °C 4 m/s 100% clouds Snøbyger siste døgn. Ca. 30 cm nysnø i dalen. I går var det mildvær med 4-5 grader ved havnivå på formiddagen. Slo om til kuldegrader på ettermiddagen. Sterk vind i går som avtok på ettermiddagen. Rolig vindforhold i dag.

ObsID: 175705

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snow

14.01.2019 kl. 22:50

603 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø og nordvestlig vind. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fortsatt vind og mer snø/nordvest. Farligst for snøskred når nordvesten er på hell.

Danger Sign

Large snowfall

Weather

Snow -4 °C Storlidalen (600moh) kl 22:50 50 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 175679

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snow

14.01.2019 kl. 22:41

603 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -4 °C Storlidalen (600moh) kl 22:41 50 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 175678

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

14.01.2019 kl. 18:50

381 masl

Robert Ulfsnes (Unknown)

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 25 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

Snow 3 m/s from NW ↘ 100% clouds Det har vert bygevær, delvis en del vind, temp -3 i skrivende stund.

ObsID: 175665

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

14.01.2019 kl. 12:54

73 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Activity

14. Jan 13:00 - 13. Jan 13:00 Loose dry avalanche 2 - Medium. Spontaneous release SE. Below 50 masl Gjelder Rv70 Gråura (Slipran) - Sunndalsøra, Skred observert ved Wennevold

ObsID: 175626

Trollheimen / oppdal vangshøa

Snow

14.01.2019 kl. 12:39

1306 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

14. Jan. During the day No avalanche activity Har ikkje sett noko, men det er heilt sikkert aktivitet over skoggrensa

Snow Cover

70 cm in total Heavy snow drift 20 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Det er vind i all snø, også langt ned i skogen

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det har snøa omlag 20-40 cm siste døgna. Stor variasjon pga hard vind i bygene. Det er vind opp i kuling ved skoggrensa. Observasjonen er frå det høgdenivå. Det er kald og tørr snø, men bærer preg av mykje vind, avrunda korn. Stabilisering vil ta tid, men temp gunstig (-4 grader). Det er svake lag i nysnøen som er problemet. Det er gode bindingar mot gammel snø. Her i skogbandet er gammelsnøen smelteformer av ulik hardhet. Tendens mot fukt i denne. Kjenner ikkje til korleis binding er mot gammel snø i høgda. Truleg dårlegare enn her, pga lågare temp. Dette tek tid å stabilsere, men gunstig temp. Her tilseier fg 3, men snømengden er truleg større i sentrale og vestlege deler av region, så fg 4 kan være rimelig

Danger Sign

Recent snowdrift store mengder, ca 30- 40 cm der vinden ikkje har flytta

Weather

Snow -4 °C 12 m/s from NW ↘ 100% clouds Bygevær med kuling og meir i bygene. Roligare mellom byger.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Spontaneous release 3 - Large NE, E, SE, S above 900 masl Det er stor vindtransport no

Snow Profile

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm P MF 0 mm/0 mm D, 10 cm P MF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm D Forenkla profil frå skog. Det er vind i nysnøen, men fortsatt knyttnevefast. Det er ikkje svake lag av betydning i gml snø på dette høgdenivå

ObsID: 175624

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

14.01.2019 kl. 12:06

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

51 cm in total Heavy snow drift 40 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

No precipitation -2 °C 8 m/s from W → 100% clouds Perioder med hagl på formiddag mellom snøbygene

ObsID: 175620

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

14.01.2019 kl. 09:51

22 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). I følge varsom.no sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Denne værtype vedvarer.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Activity

14. Jan 09:58 - 13. Jan 09:58 Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release N. Between 1660 masl and 1560 masl Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 175561

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

13.01.2019 kl. 20:36

22 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I følge Varsom sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Større snømengder og økende vind ifølge værmeldinger.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 175502

Trollheimen / Oppdal

Snow

13.01.2019 kl. 13:45

896 masl

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Snow Cover

Heavy snow drift 20 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk/pålagring. Vind fra V/NV. Null sikt over skoggrensa.

Weather

Snow -5 °C 15 m/s from W → 100% clouds

ObsID: 175443

Trollheimen / Oppdal

Snow

13.01.2019 kl. 12:37

622 masl

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Snow -4 °C 8 m/s from NW ↘ 100% clouds

ObsID: 175424

Trollheimen / Oppdal

Snow

13.01.2019 kl. 12:30

875 masl

lillerodvann (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright: 

Snow Cover

95 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vil tilta med økende vind/vindtransport Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tiltagende vindtransport, til østvendte heng

Weather

-5 °C from W → 90% clouds

Tests

ECTN21@30cm Good Også gjennomført lille blokktesten. Fokksnøen fra siste virker godt stabilisert, men vinden har økt i dag og det er i ferd med å pålagres fersk fokksnø som trolig vil med føre at fokksnø fortsatt vil være en utfordring. Må også bemerkes at stabilitetstesten nok er gjennomført vel lavt i terrenget.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 800 masl

ObsID: 175453

Trollheimen / Oppdal

Snow

13.01.2019 kl. 12:15

919 masl

Snorre (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Snorre Comment:  Noen ujevne skarelag under nysnø, med løsere lag imellom (fist). Nysnøen har festet nokså godt på gammelt snødekke

Snow Cover

100 cm in total Moderate snow drift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Snøfokk på veien og over skogen

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

Snow -3 °C from NW ↘ 100% clouds

ObsID: 175420

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

13.01.2019 kl. 11:16

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

17 cm in total Moderate snow drift 9 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

Snow 0.1 °C 6.4 m/s from NW ↘ 100% clouds Litt regn og -1,7 kl 0600 i dag. Gikk over til snø ca kl0730

ObsID: 175402

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.