Avalanche forecast for Svartisen Saturday 2021-03-20

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avalanches may release naturally due to strong wind and precipitation. Avoid all types of avalanche terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

20 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from south., change to moderate gale from the southwest during the afternoon.
-13 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
15 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west., change to moderate gale from the northwest during the evening.
-9 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

20.03.2021 kl. 09:10

31 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

Rain 4.5 °C from SW ↗ 100% clouds Nedbør som regn, lite eller ingen vind fra V sektor, varmegrader. Utifra værstasjoner ser det ut som vi har en mildværsgrense på 450-500moh nå på morgen (ca 0 grader og snø umbukta 500moh) I går fredag snødde det gjennom hele dagen til det gikk over til nedbør som regn fredag kveld/ natt til lørdag

Danger Sign

Much water in the snow Område: På dette stedet. Beskrivelse: Mye vann i snøen opp til mildværsgrense nå.

Snow Cover

36 cm in total No snowdrift 25 cm new snow Snow line at 0 masl Wet loose snow Wet Snødde 20-30cm her i går fredag.

ObsID: 263036

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snow

19.03.2021 kl. 12:54

90 masl

drift@svv (**)

Weather

Sleet 1 °C Bjærangen (0moh) kl 11:55 5 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 262919

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snow

19.03.2021 kl. 08:34

14 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Nedbør som snø. FV17 Mastudalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye nedbør som regn .

Weather

Snow -1 °C Hele kontrakten (300moh) kl 08:35 5 cm nysnø akkumulert siste time.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv17 Mastudalen - , Ingen skred siste døgnet

ObsID: 262854

Svartisen / BEIARN

Snow

18.03.2021 kl. 16:57

621 masl

Tjugen (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Tok en rask snøprofil, er dessverre ikke erfaren på snøprofiler. Gravde ikke helt ned til bakken. Øverst ligger siste nysnø/pudder. Den er gradvis komprimert. Ca 40 cm ned i snødekket er markant svakere lag, under dette ligger kompakt snø som har vært påvirket at tidligere mildvær. Ved flere tester fikk jeg utglidning av blokker på dette svake laget, men bruke spade til banke opp på blokker. Så mye kraft benyttet. Min konklusjon er at det finnes et svakt lag i snødekket, men at det er vanskelig å påvirke. Men på steder ved flakdannelse/fokksnø og tynnere snødekke kan faregrad være høyere. Endel plasser i fjellet er det mye is under snøen. Dette kan være gjenværende is fra barfrost før nyttår, eventuelt områder som har blitt påvirket av mildværet som var 26-28 Februar. Det ligger mye skavler i fjellet. Mye i Østlige lesider, og Nord/vestlige lesider. Det var lite/ingen vind på morgen. Men vinden økte utover dagen. Det ble synlig økning i snøtransport. Forecast correct På steder ved flakdannelse/fokksnø og tynnere snødekke vil faregrad være høyere.

ObsID: 262794

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

18.03.2021 kl. 14:00

370 masl

Tjugen (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Forecast too high Faregrad 2 er riktig i høyereliggende terreng, i lavere terreng er faregrad vurdert til 1

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry I lavere områder ( opp til ca 400 ) meter er stort sett bare nysnø/pudder helt ned til bakken. Faregrad i disse områdene vurderes til 1. Det finnes noe plasser hvor det ligger igjen gammel snø, og nysnø oppå. Her kan lagdeling være tilstede.

ObsID: 262800

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

18.03.2021 kl. 13:50

586 masl

Tjugen (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I dette området hadde det dannet ferske flak på tiden vi var i fjellet. Ca 5 timer. På retur så jeg antydninger til brudd i mindre flak ved påvirkning. Brudd gikk kun øvre overflate som nylig var dannet. Ved bevist påvirkning klarte jeg å løse ut et nydannet flak på ca 2x2 m i trygt område. Det er stor forskjell på snøforhold i høyden, og lavere terreng. Lavere terreng ( under 400 m )har lite snø, og vil fort kunne bli bart ved varme/regn. Høyere terreng har blitt mye vindpåvirket, og har mye skavler. Det ligger også et svakt lag nede i snødekket.

ObsID: 262803

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

18.03.2021 kl. 13:00

766 masl

Tjugen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Tjugen Comment:  Bilde tatt Sørover, Vind fra Øst
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Tjugen Comment:  Bilde tatt Nordover

Weather

No precipitation -7 °C 5 m/s from E ←

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Etter en vindstille dag, økte vinden og vindtransport av snø økte.

ObsID: 262797

Svartisen / RANA

Snow

18.03.2021 kl. 12:32

1028 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 4 of 8 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Overflaterim dannet i natt, der hvor vind får tak blir dette nå ødelagt, men i lesider og i terrengformasjoner vil dette nå kunne snø ned
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@45cmQ3

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Tynne myke nysnø/ fokksnøflak som ikke har festet seg til underliggende lag. Observerte flere str1 naturlig utløste tørre flakskred i dag. Fant Vsl av kant i snøpakken både i profil jeg gravde i V eksp og i Ø eksp (her) men i de høydene jeg gravde idag er disse lagene godt beskyttet av harde overliggende lag. I bratte solhellinger fører økt solinnstråling til at bindinger svekkes og det har gått flere naturlig utløste løssnøskred idag. Mye vær som er meldt gjør at ved nedbør som snø kombinert med vind over mildværsgrense, så vil det dannes nye myke flak i lesider, som lett kan løses ut av skiløper i bratt terreng. Under mildværsgrense så kan det gå våte løssnøskred i alle eksposisjoner Forecast correct Fg og skredproblem stemmer veldig bra for regionen. Men det er stor lokal forskjell på nysnømengde/ snø tilgjengelig for transport

Weather

No precipitation -5 °C 5 m/s from N ↓ Vind har dreid og økt på i styrke nå

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small SE, S, SW, W, NW above 500 masl Snø tilgjengelig for transport og vind av skiftende retning idag

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

72 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Activity

18. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE. Above 1000 masl

Snow Profile

1 cm F DF D, 0.5 cm P MFcr, 10 cm P RGwp D, 3 cm 1F FC 1 mm D, 25 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 2 mm, 2 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 2 mm, 54 cm P MFcr -5.5 °C @ 10 cm, -5.7 °C @ 20 cm, -5.8 °C @ 30 cm, -5.7 °C @ 40 cm, -5.4 °C @ 50 cm, -4.9 °C @ 70 cm, -4.5 °C @ 70 cm

ObsID: 262763

Svartisen / RANA

Snow

18.03.2021 kl. 11:06

818 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Jarfjellet, nordvendt
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@46cmQ2 ,Gikk til brudd i lag av kantkorn mellom skare og RG. Liten tilleggslast, tynt svakt lag, glatt bruddflate, liten krystall og hardt overliggende flak

Snow Cover

72 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Over skogen mye vindpakket hard med et tynt lag nysnø på

Avalanche Activity

18. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. S

Snow Profile

3 cm F DF D, 31 cm P MFcr, 3 cm 1F FC 1 mm D, 2.5 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 1 mm D, 3.5 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 1 mm D, 38 cm P RG -4.5 °C @ 10 cm, -4.4 °C @ 20 cm, -4.2 °C @ 30 cm, -3.9 °C @ 40 cm, -3.7 °C @ 50 cm, -3.3 °C @ 70 cm

ObsID: 262727

Svartisen / RANA

Snow

18.03.2021 kl. 10:19

629 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite flakskred, nysnøflak

ObsID: 262696

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

18.03.2021 kl. 09:00

735 masl

Tjugen (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Tjugen
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Tjugen

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Avalanche Activity

18. Mar. 18-24 (+01:00) Cornice One (1). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E. Above 700 masl Lite skred, trolig topp skavel som har blitt påvirket av sol/varme

ObsID: 262792

Svartisen / RANA

Snow

18.03.2021 kl. 08:55

182 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -7 °C 2 m/s from E ← 10% clouds Ingen nedbør, sol, noen kuldegrader, litt vind fra Ø sektor. Ingen nedbør som snø siden i går her

Snow Cover

73 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Lokale forskjeller på nysnømengde onsdag i regionen. Utskarpen fikk 10-15 cm, mens det kom ca 5cm her i går.

ObsID: 262679

Svartisen / RANA

Snow

17.03.2021 kl. 10:27

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

Snow -3 °C from N ↓ 100% clouds Nedbør som snø til havnivå. (Har nettopp begynt å snø) Litt vind fra N-sektor, kuldegrader

ObsID: 262527

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.