Avalanche forecast for Svartisen Friday 2021-01-01

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Avoid steep terrain with wind slabs. A persistent weak layer of facets is lingering and is subject to triggering. West facing terrain is likely to be triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes in combination with terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-13 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / BEIARN

Snow

30.12.2020 kl. 12:09

617 masl

idab@svv (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv Comment:  Tatt mot nordøst
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv Comment:  Tatt mot sør øst
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv Comment:  Tatt mot sør på vestvendt heng.
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  idab@svv Comment:  Spriker opp.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  idab@svv Comment:  Tatt mot Mjønestindene (mot nord)
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Hard overflate, gått med skor noen plasser går du gjennom da rundt 15 cm. Generelt lite snø, der vinden tatt er det ikke snø. Grenseland på skiføre.. er noe mer snø i vestvendt heng.

Tests

ECTP6@9cmQ2 Medium Det bryter relativt enkelt under de øvre skarelagret, det bildes flak men de er av begrenset størrelse. Vanskelig å se at det skal propagere over større områder.

Weather

No precipitation 6.2 °C 5 m/s from E ← 25% clouds Pent vær. Noe vind fra øst, observasjon punkten er i le.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er fortsatt dårlig ned snø i fjellene i regionen. Gjelder også nabo regionen Salten. Det brytes og bilas flak relativt enkelt men disse er små, vanskelig se noen propagering som skaper noe større flak (skred) Det er potentiella for oppbygging av kantkorn i snødekket. Forecast too high Vurdere en 2 som høy da de fortsatt er lite snø i fjellene. Eventuelle skred blir små. muligens problemet beskrevet på varsom er aktuell høyere i terreng.

Avalanche Activity

30. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small N, W, NW above 600 masl Antas gjelde i de områder der det vinden har lagt ifra seg snø, vært vind fra øst i de siste.

Snow Profile

5 cm P RG 1 mm D, 3 cm F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr 1 mm D, 6 cm 4F MF 1 mm D, 45 cm 1F RG 1 mm D, 20 cm K MF 1 mm D -8 °C @ 0 cm, -7.1 °C @ 10 cm, -5.1 °C @ 20 cm, -3.4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2.3 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0.9 °C @ 70 cm, -0.8 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile I de løsere lagrene delvis nedbrutt er de noe begynnelse på kantkorn. Dette gjelder også det løsere lagret under skarelagret. Så der er noe få kristaller med delvis kantige former i lagrene direkt øver og under skare.

ObsID: 246694

Svartisen / RANA

Snow

30.12.2020 kl. 11:12

556 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 8 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 7 of 8 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

Tests

ECTP22@23cmQ2 Medium Gikk til brudd i kant o skare

Weather

No precipitation -5 °C 5 m/s from NE ↙ 50% clouds Tilskyende og økende vind fra Ø sektor utover dagen. Fin vinterdag

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lite snø tilgjengelig for transport i høyden nå, så de ferskeste fokksnøflakene virker å ha festet seg til underliggende flak. Men det er fortsatt vind så noe snø transporteres inn i lesider, men disse flakene er tynne. Vedvarende svakt lag av kantkornet snø er fortsatt potent, men overliggende flak virker å ha hardnet til(p- 1f/p hardhet) så det begynner å bli vanskelig å påvirke dette laget. Men på konvekser hvor flak er tynnere, vil det være mulig å påvirke dette laget. Pga flakets hardhet kan derfor skred få litt størrelse (str 2) Må ha nytt påfyll av snø kombinert med vind for at nye flak kan dannes. Stor gradient i snøpakken gjør at vsl vil fortsette og utvikle seg Forecast correct Fg og skredproblem stemmer.

Avalanche Activity

30. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small SW, W, NW above 600 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 600 masl

Snow Profile

19 cm P/1F-P RGwp D, 3 cm P DF 0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm 1F-P RG 0 mm D, 0.5 cm P MFcr, 1.5 cm 1F-P RG D, 0.5 cm P MFcr, 16 cm P RG D, 8 cm P MFcr, 25 cm P RG D -6.8 °C @ 1 cm, -4.9 °C @ 10 cm, -3.2 °C @ 20 cm, -2.1 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.9 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 70 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 246696

Svartisen / RANA

Snow

30.12.2020 kl. 10:56

517 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Ser ut som det er «lommer» med overflatekant mellom fokksnøen

Snow Cover

No snowdrift

ObsID: 246697

Svartisen / RANA

Snow

30.12.2020 kl. 09:50

138 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

30 cm in total Crust Dry Tynt lag med bryt-skare på toppen her

Weather

No precipitation -4 °C Ingen nedbør, ingen vind nå på morgenen, noen få kuldegrader

ObsID: 246677

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.