Avalanche forecast for Svartisen Monday 2020-11-30

Highest danger level per day:
No Rating
Published:

No Rating

Observations the last 3 days (map placed)

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

30.11.2020 kl. 08:03

3 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Weather

Rain 2 °C 2 m/s from SE ↖ 100% clouds Nedbør som regn opp til ca 200moh, 1grad og sludd over denne høyden. (Over bustneslia på nei til jobb) Litt vind fra Ø sektor

ObsID: 243161

Svartisen / RANA

Snow

28.11.2020 kl. 17:57

29 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

15 cm in total Snow line at 150 masl Crust Her er snøgrense på ca 150moh. Snø tykkelse på ca 300moh ca 15cm.

ObsID: 243070

Svartisen / RANA

Snow

28.11.2020 kl. 10:54

676 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Nede i skogen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Bekker fortsatt åpne.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Tydelige tegn på at det lille som har kommet er blitt flytta på
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Vestvendt side
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Østvendt terreng

Avalanche Danger Assessment

1 Low Lite og tynt snødekke som er gjennomfuktet opp til ca 700moh hvor jeg snudde idag. Men det har vært noe vindtransport inn i søkk og terrengformasjoner i lesider, så i høyden hvor snøen er tørr, kan det ha dannet seg myke fokksnøflak. Gunstig temperatur gjør nok at disse har stabilisert relativt raskt. Mere påfyll av snø kombinert med vind gjør at over mildværsgrense vil det kunne dannes nye myke fokksnøflak som kan løses ut av skiløper. Men ettersom vi har mye ruset i terrenget ennå, vil dette nok begrense seg til bratte renneformasjoner som kan samle innelåst snø. Ikke varslet FG før 1.12

Snow Cover

25 cm in total No snowdrift Snow line at 50 masl Crust Moist Tynt med snø, ca 10-15cm opp til skoggrensa, 20-30cm over Ligger innblåst snø i terreng forsenkinger og i søkk. Tynt og avblåst på rygger og knauser. Snøpakken er fuktig/ kram gjennom med et tynt frys/smelt skarelag på toppen (ihvertfall opp til ca 700moh hvor jeg snudde idag) Høyere snøgrense lengre ut mot kysten (ca 150moh) Men det finnes nok lokale variasjoner i indre deler av regionen, hvor det kan være kommet litt mere snø. Uansett så må man nok over skoggrense for å ha mulighet til å kjøre på ski pr i dag.

Weather

No precipitation 0 °C 4 m/s from SE ↖ 85% clouds Ingen nedbør, gløtt av sol, temperatur rundt null. Vind fra S/SØ

Notes

For lite snø til å lage snøprofil og gjøre belastningstester

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small SW, W, NW above 700 masl Tynt med snø, men det kan ligge flak med innblåst snø i lesider og i rennefomasjoner.

ObsID: 243012

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.