Avalanche forecast for Svartisen Tuesday 2019-03-19

2
Moderate
Published:

Locally unstable and demanding conditions due to a persistent weak layer of facets. Use great caution in steep terrain with wind deposited snow, and avoid runout zones.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-12 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from south., change to moderate gale from the south during the evening.
-13 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / BEIARN

Snow

19.03.2019 kl. 15:15

1112 masl

André@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

10 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 0.5 cm 1F DF 1 mm/0 mm D, 50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 15 cm K IF/FCxr 0 mm/3 mm D Måtte knuses med spade. 0 °C @ 0 cm, -7.9 °C @ 10 cm, -9.2 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -7.2 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm, -4.9 °C @ 70 cm

ObsID: 187135

Svartisen / Hellåvatnet

Snow

19.03.2019 kl. 14:22

494 masl

Connie Myking (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 400 masl

Danger Sign

Recent snowdrift

Whumpf sound

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnø over skarelag med kantkorn under Forecast too low Svakt lag observert i alle retninger bortsett fra rett øst (panser skare)

Snow Cover

Moderate snow drift

ObsID: 187109

Svartisen / BEIARN

Snow

19.03.2019 kl. 13:58

953 masl

André@obskorps (***)

Notes

Handtest Q3 i fokksnø, kantkornet snø binder seg til underlag og denne klumper

ObsID: 187096

Svartisen / BEIARN

Snow

19.03.2019 kl. 13:06

659 masl

André@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  André@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 3 of 6 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Weather
Image 4 of 6 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Øvre snøprofil
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Øvre snøprofil

Tests

CTN Stabilt

CTN Good Q3 med brekktest i fokksnø ned 15

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 800 masl and 500 masl Nedføyket kantkornlag. Mest aktivt mellom 500 moh og 700moh der det er tynt snødekke mellom toppen og skarelaget fra februar. Finner ikke kantkornlaget over 800moh. Kantkornlaget har fra 700moh og opp og der det er tykkere en 30cm flak over startet å binde seg. Kantkormlaget må brytes løs og kommer opp i blokker. mellom 500moh og 700mog og der det er tynnere flag(ca 10cm) er det enda kantkornlag som renner ut av hånden. Pappsnø over.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl I vestlige heng er det lite snø, det er kun sammenhengende flak i søkk og renner. Østlige henger det mye snø og generelt gode bindinger i snødekket, typisk Q2 og trappeformede blokktester. Sørvendte sider har jeg ikke funnet tydlige lagdelinger, brekketester viser at der er lagdelinger mot skarelaget og noen trappeformede brudd. Nordvendt har jeg funnet nedføyket nysnø, fokksnø med sjiktoverganger i varierende grad. Disse nordvente hengene har gitt litt tydligere tegn på ustabile forhold. CTM Q2 og liten forplantningsevne, men har gått lettere i brudd en andre eksponeringer.

Weather

No precipitation -3.4 °C 0 m/s 30% clouds

Danger Sign

No signs observed Litt overflaterim i skogen ved 450 moh østlig på mykt underlag F.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er generelt stabile forhold i fjellet. Det finnes svakelag i snødekket. Det finnes fokksnø i formasjoner som søkk og renner som er vanskelig å løse ut men mulig i vestlige heng. Det samme gjelder østlige heng bare at her er det tykkere snødekke men liten eller ingen forplantning. I nordlig sektor er det litt mindre stabile lag. Fokksnø og nedføyket nysnø som på lørdag viste Q2 CTM typisk. Sørlige heng viser ingen tegn til brudd ved lille blokktest eller CT. Sørvestlig i dag gav CTH#23Q2 Ned 10cm på flak av rundet kramsnø på tynt lag av fokksnø. (https://www.regobs.no/Registration/187135) Kantkornlaget er å finne mellom 500moh og 800moh. Det er løst og tydlige krystaller mellom 500 og 700moh og der det er tynt fokksnølag over (ca10cm).Der snødekket er ca 30cm og tykkere og fra 700moh og opp til 800moh har kantkornlaget startet å binde seg. Flaket slipper ikke lett og kantkornet snø må brekkes ut i klumper. Typisk Q2 brudd. Det kan bli et belte rundt 500 og 800moh som blir ustabilt når det kommer nedbør som gir økt belastning. Dette er det jeg anser som hovedproblemet med været som kommer. Det har blitt observert ECTP #12 på noe som kan være nær overflatekantkorn i Tollådalen. Mildværet og nedbøren som kommer burde stoppe denne prosessen. Mye vind og fokksnø blir også et skredproblem på kortsikt. Forecast correct Dette gjelder øvre Beiardalen. Jeg har hvert over store områder og mange eksposisjoner den siste uka og mener å ha god oversikt over snødekket.

Snow Profile

15 cm 1F DF 1 mm/0 mm D, 95 cm P RG 1 mm/0 mm D, 15 cm I MFpc 0 mm/0 mm D Islaget fra mildværet i februar -4.6 °C @ 0 cm, -5.5 °C @ 10 cm, -4.8 °C @ 20 cm, -2.7 °C @ 60 cm

Snow Cover

240 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Storm slab (soft slab) Dry PF10cm. 240 pluss, søkestanga gikk ikke ned til bakken.

ObsID: 187072

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snow

19.03.2019 kl. 10:49

6 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra skredsaktivitet
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra skredsaktivitet
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra skredsaktivitet

Weather

No precipitation 0 °C Bjærangen (0moh) kl 10:49

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Været har vert stabilt i flere dager, kaldt om natta. Økende skredfare neste døgn: Mildere vær og nedbør i vente.

Avalanche Activity

Gjelder Fv452 Kvitrona - Oldra,

ObsID: 187032

Svartisen / RANA

Snow

18.03.2019 kl. 18:49

653 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  På vestvendt rygg, øverste del av skogen. På åpne områder hvor vind har fått tak er mildværsskare avblåst, gjelder også over skogen

Tests

ECTP22@55cmQ2 Good Gikk til brudd i kankorn mellom skare og fokksnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter Difficult to trigger 3 - Large S, SW, W above 500 masl Det er et knallhardt kompakt lag fokksnø som ligger over det svake laget av kantkornet snø. Så det må stor tilelegggslast til for å påvirke det. Men pga flakets hardhet, så vil det bli store skred (Str 3) dersom man klarer å løse ut noe.

Weather

No precipitation -2 °C 3 m/s from NE ↙ idag har det vært, ingen nedbør, sol, lite eller ingen vind, litt trekk fra NØ i høyden på dagens tur. rask temperatur fall når solen gikk ned fra-2 til -8.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det vedvarende svake laget som ligger mellom fokksnø dannet forrige og skare, er nå veldig vanskelig å påvirke pga at overliggende flak er tykt og hardt (p-k hardhet) Men det kan være mulig å påvirke svakt lag der hvor flaket er tynt (feks på kuler og konvekse) klarte ikke å få skytende sprekker eller å påvirke svakt lag i små testheng i dag. Ettersom det blåste godt her i går har det blitt dannet noen tynne flak som ikke har festet seg helt til underlaget ennå, men pga lite snø tilgjengelig er disse relativt tynne. Dersom vi får mildvær og regn vil opp til mildværsgrense bindinger i snødekket svekkes, svakt lag mellom fokksnø og skare kunne påvirkes og vi vil i utsatte eksposisjoner (V) kunne få naturlig utløste flakskred str2/3. Over mildværsgrense vil ny pålagring av snø kombinert med vind gjøre at nye myke nysnøflak dannes. Disse kan igjen løses ut av skiløper med liten tilleggslast i bratte lesider. Fg vil øke med intensitet av vær og nedbør Forecast too high Akkurat i dag syns jeg her, varslet var litt høyt.

Avalanche Activity

18. Mar. During the day No avalanche activity Hadde god sikt helt opp så lenge det var lyst

Snow Profile

11.5 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 31 cm P-K RGwp 0 mm/0 mm D, 12 cm 1F-P FC 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 100 cm K MFcr 0 mm/0 mm -7 °C @ 0 cm, -6.8 °C @ 1 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -5.4 °C @ 20 cm, -5.1 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -3.1 °C @ 50 cm, -2.4 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Opp til skoggrense og der hvor vinden ikke har fått tak finnes det fortsatt løs snø som ligger oppå den kompakte skaren dannet etter sist mildvær. Men det er også mye avblåst mildværsskare og knallhard fokksnø som preger snødekket i sørlig del av regionen. Vi har en slags snøgrense ved havnivå, selv om det begynner å bli ganske tynt ute ved kysten. Vind fra Ø sektor siste uke har flyttet det som var av løs snø, Så det er mye avblåste rygger og knauser i høyden, Så det er veldig ujevnt fordelt nå,

ObsID: 186945

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snow

18.03.2019 kl. 12:34

90 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 0 °C Glomfjord (0moh) kl 12:35

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

ObsID: 186915

Svartisen / BEIARN

Snow

17.03.2019 kl. 13:09

1288 masl

André@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  André@obskorps

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nordvendt side. 5 cm Nysnø med SH oppå

ObsID: 186737

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snow

17.03.2019 kl. 11:37

90 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Bjærangen (0moh) kl 11:30

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kalt og fint. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 186746

Svartisen / RANA

Snow

17.03.2019 kl. 10:06

130 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Weather

No precipitation -2 °C 4 m/s from E ← 25% clouds Her har det tydeligvis vært mindre vind enn på indre deler igår. Idag en fin vinterdag, ingen nedbør, delvis skyet, sol og litt vind fra Ø Vindøkning utover dagen

Danger Sign

Recent snowdrift Flyttes på snø også i åpne områder helt ned til havnivå

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vestvendt leformasjon, sprekk å ca 3m på hver side av meg @830moh

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry I solhelling var det både solpåvirket og litt vindpåvirket snø. Her på 800 mye mere vindpåvirka. Etterhvert som vinden økte på utover dagen gikk det over ti moderat snøfokk også ved havnivå.

ObsID: 186716

Svartisen / BEIARN

Snow

16.03.2019 kl. 16:03

1303 masl

André@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  André@obskorps

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ligger på P underlag sammen med nysnø. Mykere underlag i nordvendte sider

ObsID: 186605

Svartisen / BEIARN

Snow

16.03.2019 kl. 14:56

1303 masl

André@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  André@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  André@obskorps

Tests

CTN Good Q3 på skarelag etter brekktest.

ObsID: 186603

Svartisen / BEIARN

Snow

16.03.2019 kl. 13:36

1340 masl

André@obskorps (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  André@obskorps
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  André@obskorps

Notes

Kantkorn danning under 5cm skarelag med gammel sprekk

ObsID: 186604

Svartisen / RANA

Snow

16.03.2019 kl. 12:33

50 masl

KristianH (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  KristianH

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 186540

Svartisen / BEIARN

Snow

16.03.2019 kl. 11:39

891 masl

André@obskorps (***)

Tests

CTM12@10cmQ2 Medium Ingen tegn til brudd på kantkorn. Børstet bort fokksnø. Nytt brudd på 22 nytt fokksnø lag 40cm ned.

ObsID: 186602

Svartisen / RANA

Snow

16.03.2019 kl. 11:33

55 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det har siste døgn kommet et lite påfyll av snø, dette kombinert med økende vind har gjort at det har dannet seg nye myke nysnøflak oppå fokksnøflak dannet tirsdag/ onsdag. Gamle flak var fortsatt ikke helt harde, så klarte faktisk å påvirke svakt lag i et leheng(fikk skytende sprekk fra avstand) så også noen naturlig utløste skred fra siste døgn. Så forholdene er fortsatt litt krevende her. Ferske nysnøflak vil stabilisere seg pga gunstig temperatur ganske raskt. Men det er fortsatt snø tilgjengelig for transport i høyden så nye flak kan dannes ved vinddreining. Vedvarende svakt lag av kantkornet snø over skare er et problem som må følges med på fremover. Forecast correct Fg og skredproblem stemmer

ObsID: 186524

Svartisen / RANA

Snow

16.03.2019 kl. 10:20

503 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Denne ble «fjernutløst» på ca 5m avstand
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger Likely 1 - Small Specific steep slopes S, SW above 400 masl Myke nysnøflak bryter lett oppnå

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes S, SW above 500 masl

Weather

No precipitation -3 °C 8 m/s from N ↓ 100% clouds

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker i nysnøflak, her over skoggrense. Tråkket ut flaket med liten tilleggslast . Leformasjon

Avalanche Activity

16. Mar. 0-6 Dry slab avalanche Few (2-5). Spontaneous release E, SW. Above 500 masl

Snow Cover

Moderate snow drift 7 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det har kommet litt påfyll igår men ganske uforandret siden obs onsdag

ObsID: 186526

Svartisen / RANA

Snow

16.03.2019 kl. 09:53

360 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Skytende sprekk i nysnøflak
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Str 2 skred fra hardkaren

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186525

Svartisen / RANA

Snow

16.03.2019 kl. 08:39

46 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Fokk fra N/NØ på brunstadtind, lett til moderat fokk i høyden, lett snøfokk i dalen langs veien

Weather

No precipitation -1 °C 7 m/s from NE ↙ Ingen nedbør, men noe vind fra N sektor her.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 186481

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.