Avalanche forecast for Salten Saturday 2021-04-10

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with wind deposited snow at high elevations. The danger for natural triggered loose avalanches increases in steep sun exposed slopes iwhen the sun comes out.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees with new snow during and after the snowfall until the new snow has stabilized.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the southeast during the evening.
-11 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from west., change to strong breeze from the southwest during the afternoon.
-10 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

10.04.2021 kl. 10:59

318 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no og værmelding. .

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 266674

Salten / FAUSKE

Snow

10.04.2021 kl. 08:25

5 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Solen har begynt å ta.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Utsnitt gjennom teleskop. Fersk skred i solsiden på Kistrandtind, størrelse 1.

Snow Cover

ObsID: 266644

Salten / FAUSKE

Snow

09.04.2021 kl. 12:31

854 masl

Krille (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Krille
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Krille

Weather

Overskyet -1 til -7 fra bunn til topp.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Stor forskjell over natten. Mye vind fra øst. Fortsatt påbyggnad. Mindre, myke flak, brøt opp. Liten utbredning (østsider av rygger o.l.).

Avalanche Activity

9. Apr. During the day No avalanche activity

ObsID: 266541

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

09.04.2021 kl. 10:42

318 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no og værmelding. .

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 266485

Salten / FAUSKE

Snow

09.04.2021 kl. 08:08

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Snøfokk i høyden.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Telebilde av ryggen mot Innertind. Godt med snøfokk.

Snow Cover

ObsID: 266444

Salten / FAUSKE

Snow

08.04.2021 kl. 13:20

795 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Lille blokktest oppunder Innertind. Første brudd går i begynnende kantkort (RGxf, eventuelt FCxr) under skare. Eldre fokksnø virker nokså stabil her. Merk pågående skredaktivitet i bakgrunnen, små (størrelse 1) tørre løssnøskred og nysnøflak.
ObsID: 266318

Salten / FAUSKE

Snow

08.04.2021 kl. 12:53

745 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Gravepunkt etter gjennomført ECT, Innertind. Se eget gravepunkt på 800 m.o.h., hvor LBT ga tilsvarende svar.
Image Of Weather
Image 2 of 10 Of:  Weather Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Bygevær.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  I den nedre del av pakken er det mulig å finne spor av gamle begerkrystaller (DH), men disse er betydelig avrundet og binder nå godt.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Noe fuktig snødekke på ca. 600 m.o.h., hvor solen tar tak.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Tørt snødekke, ca. 800 m.o.h.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Fuktig snødekke i lavlandet.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Brudd går i lag med avrundede krystaller med antatt begynnende fasetter (RGxf).
Image Of Avalanche Activity
Image 8 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Små tørre løssnøskred.
Image Of Avalanche Activity
Image 9 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Små tørre flakskred.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Ubunden tørr snø.

Weather

-6.3 °C 4 m/s from W → 60% clouds Snøbyger og perioder med sol. Stort sett rolige vindforhold, men tidvise kast fra vest. Begynnende moderat snøfokk på toppene midt på dagen. Store variasjoner i temperaturen gjennom dagen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stort snøfall siste døgn, og det går flere små naturlig utløste tørre skred i de bratteste hengene. Solen vil også kunne ta godt i sør- og sørvestvendte heng og gi små naturlig utløste våte skred. Får brudd i svake lag under skarelag i stabilitetstester på 600-800 m.o.h., men disse virker ikke spesielt potente. Ustabil fokksnø ikke observert. Snøfokk observert på toppene, 800-1000 m.o.h. Mye snø tilgjengelig for vindtransport fra ca. 600 m.o.h., og det kan raskt bygge seg opp et nytt fokksnøproblem i lesidene i høyden. Lenger ned er snøen fuktig (eller allerede MF) og mindre tilgjengelig for transport.

Tests

ECTN28@58cmQ2 Good

ECTN13@34cmQ2 Medium

Snow Cover

30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mye nysnø fra havnivå og opp mot 1000 m.o.h. Rundt 30 cm. Noe fuktig (M) i toppen av dekket opp til ca. 500-550 m.o.h., tørt (D) videre opp. Begynnende og iallfall moderat snøfokk på toppene fra rundt kl. 1315.

Avalanche Activity

8. Apr. 0-6 Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release SE, S. Above 800 masl Observerte flere små (størrelse 1) tørre skred i det bratteste henget oppunder toppen av Innertind.

Snow Profile

10 cm F PP 3 mm D, 20 cm F/1F DF 2 mm D, 2 cm K MF, 8 cm 4F-1F RGxf 2 mm D, 5 cm I MFpc, 3 cm 1F MF, 9 cm P MF 2 mm, 3 cm F-4F RGxf 2 mm D, 8 cm K MF, 2 cm 4F MF D, 26 cm P-K MFpc/DHxr 4 mm, 4 cm 1F MF/DHxr 4 mm -6 °C @ 0 cm, -2.4 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -3.2 °C @ 30 cm, -2.8 °C @ 40 cm, -2.6 °C @ 50 cm, -2.3 °C @ 60 cm, -1.7 °C @ 80 cm, -1.3 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile Temperaturen på 10 cm dobbeltsjekket.

ObsID: 266297

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

08.04.2021 kl. 12:01

318 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 266275

Salten / FAUSKE

Snow

08.04.2021 kl. 10:19

237 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps

Snow Cover

Godt med tørr nysnø fra havnivå og opp gjennom skogen. Bygevær.

ObsID: 266230

Salten / FAUSKE

Snow

07.04.2021 kl. 14:04

388 masl

Emil Bakken (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Emil Bakken Comment:  Skytende sprekk på 10 meter + drønn i 30 graders sørlig helning. Fokket mye så sprekken tettet seg fort
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Emil Bakken
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  Emil Bakken
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Emil Bakken

Weather

Snow

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet

Whumpf sound Område: På dette stedet

Tests

ECTP30@25cmQ2 Medium

ObsID: 266111

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

07.04.2021 kl. 08:33

318 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 266024

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.