Avalanche forecast for Salten Wednesday 2021-04-07

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers in the alpine in general is hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Breeze from west., change to strong breeze from the northwest during the afternoon.
-8 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest., change to breeze from the west during the evening.
-9 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

07.04.2021 kl. 14:04

388 masl

Emil Bakken (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Emil Bakken Comment:  Skytende sprekk på 10 meter + drønn i 30 graders sørlig helning. Fokket mye så sprekken tettet seg fort
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Emil Bakken
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  Emil Bakken
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Emil Bakken

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet

Whumpf sound Område: På dette stedet

Tests

ECTP30@25cmQ2 Medium

Weather

Snow

ObsID: 266111

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

07.04.2021 kl. 08:33

318 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Large snowfall

Weather

Snow 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

ObsID: 266024

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

06.04.2021 kl. 12:37

318 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Large snowfall

Weather

Snow 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

ObsID: 265873

Salten / FAUSKE

Snow

06.04.2021 kl. 10:47

516 masl

idab@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  idab@svv Comment:  Tattmot øst (sørøst)
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  idab@svv Comment:  På ca. 350 moh begynner de å strikke noe rundt skiene, bryter på ca. 3 cm der det er noe nedføket nysnø (som har delvis blitt rundet)
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø har lagt seg i områder der vinden tar noe mindre. Noe flak danning i områder der fokksnøen har lagt seg.

Notes

Ved rask stabilitet test så bryter de under skarelag på hagel. Skaret er ganske hard å kreves noe kraft for å ta seg igjennom de.

Weather

No precipitation 0.4 °C 10 m/s from NW ↘ 90% clouds Mye vind, nesten så at solen kommer igjennom skyene. Noe lett regn ved start tur og avslutt tur.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabilt. Fokksnøen vil stabilisere seg med tiden. Samtidig som de er meldt noen nederbørd i dagene som kommer samt at vinden står på, gir noe pålagring og kan gi ny snø for vindtransport men tror ikke skredfaren vil øke noe særlig på grunn av det. Forecast too high Fikk ikke mulighet å søke etter vedvarende svagt lag på grunn av vær. Skredproblem fokksnø stemmer godt overens med de jeg observert, men opplever at varslet faregrad 3 er noe høy.

Snow Cover

115 cm in total Moderate snow drift Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Ved ca 250 moh overgår snøen fra å hva fuktig til å bli mer torr..

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 400 masl Det er også mulig å finne noe nysnøe kristaller i fokksnøen men ikke noe lag.

Avalanche Activity

6. Apr. During the day No avalanche activity Delvis dårlig sikt

Snow Profile

7 cm 4F RG/PP 1 mm D, 7 cm K MFcr 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm D, 60 cm 1F MF 2 mm M -0.8 °C @ 0 cm, -0.7 °C @ 10 cm, -0.6 °C @ 20 cm, -0.2 °C @ 30 cm, -0.2 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm I topp laget med rg er det mulig å finne nysnø kristaller en bit under overflaten men ikke mulig å finne igjen et lag med nedføket nysnø.

ObsID: 265855

Salten / FAUSKE

Snow

06.04.2021 kl. 09:52

535 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  kjus@nortind Comment:  Testheng.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  kjus@nortind
Image Of Danger Sign
Image 3 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  kjus@nortind Comment:  Vindtransport i fjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 8 Of:  Avalanche Observation Copyright:  kjus@nortind
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 8 Of:  Avalanche Observation Copyright:  kjus@nortind
Image Of Tests
Image 6 of 8 Of:  Tests Copyright:  kjus@nortind Comment:  SØ helling ca 20 grader bratt.
Image Of Tests
Image 7 of 8 Of:  Tests Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det blåser kraftig over 500 meter. Vind fra nordlig retning. Det ligger ca 10 cm snø tilgjengelig for transport. Muligens noe mer over 600 meter.

Avalanche Observation

6. Apr 09:03 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SE-facing Avalanche release at 544 masl and ended at 544 masl Buried weak layer of new snow 15 cm high and 75 m wide fracture Steep slope Dette var et testheng og er kjent som et le-heng med sannsynlighet for skred. Bekreftet dagens forhold i fjellet. Lett å løse ut skred i fersk fokksnø. Mulig størrelsen kan klassifisere som str 2.

Tests

ECTPV@20cmQ1 Poor Testen bekrefter forholdene som ble avdekket i testhenget i omtrent samme område. Nedføyket nysnølag. Dårlig binding.

Weather

No precipitation -0.1 °C 15 m/s from N ↓ 90% clouds Rolige værforhold under 300 meter. Mildt og fuktig snø. Over 400 blåser det mer, fortsatt kram snø. Over 500 meter er det kraftig vind. Snøen er relativt tørr. Mildt. I vindkastene er det vanskelig å stå oppreist.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Jeg antar at problemet med vedvarende svake lag er lite tilstede generelt, men vi mangler observasjoner innland og høyt. Det preserende problemet akkurat nå er fokksnø. Mye vind i fjellet kommende døgn vil skape fare for ustabile fokksnølag i le-heng. Forecast correct Vedvarende svake lag problematikken kan skape usikkerhet. Det må kanskje settes inn et tiltak for å verifisere dette?

Snow Cover

Moderate snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Den løse nysnøen ligger på et solid smeltelag. Ca 10 cm ny snø som er fuktig/kram opp til 400 meter. Kram/tørr over dette. Stort sett jevnt fordelt i fjellet.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 500 masl Det flyttes mye snø i fjellet over 500 meter. Mange heng vil få pålagring.

Avalanche Activity

6. Apr. During the day Svært begrenset sikt i fjellet åpner ikke opp for slik informasjon. Nevnte testheng regner jeg ikke med.

Snow Profile

20 cm 4F- RG D-M, 3 cm F DF D, 15 cm P MF D -1 °C @ 0 cm, -1.1 °C @ 10 cm, -1.1 °C @ 20 cm, -0.7 °C @ 30 cm, -0.6 °C @ 40 cm Gravepunkt på ca 550/600 meter i SØ helling ca 20 grader bratt.

ObsID: 265854

Salten / FAUSKE

Snow

05.04.2021 kl. 15:13

6 masl

Jannicke@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Jannicke@obskorps Comment:  Mot Mjønestindene og Kistrandryggen fra Valnesfjord kirke

Snow Cover

Snow line at 0 masl Moist Bygevær i dag. Nedbør som snø på havnivå

ObsID: 265689

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

05.04.2021 kl. 14:45

318 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Much water in the snow regn på snø

Weather

Snow 2 °C Bodø (100moh) kl 14:45

ObsID: 265686

Salten / SØRFOLD

Snow

05.04.2021 kl. 13:23

1041 masl

Sølve@Nordland_fk (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sølve@Nordland_fk

Avalanche Activity

5. Apr. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release SE Bruddkant ca. 1050 moh. Usikker tidspunkt, men bruddkant ser fersk ut. Ser ikke avsetninger.

ObsID: 265669

Salten / HAMARØY

Snow

05.04.2021 kl. 12:48

933 masl

Schoning (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Schoning

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 265707

Salten / BODØ

Snow

05.04.2021 kl. 12:46

15 masl

idab@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  idab@svv

Weather

No precipitation 1 °C 3 m/s from SE ↖ 40% clouds

Snow Cover

5 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist

ObsID: 265647

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snow

04.04.2021 kl. 08:21

318 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Much water in the snow regn på snø

Weather

No precipitation 3 °C Bodø (100moh) kl 18:23

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom og værmelding. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 265459

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.