Avalanche forecast for Salten Wednesday 2021-01-27

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-17 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-21 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

27.01.2021 kl. 12:19

555 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Gravepunkt i NV-vendt terreng, Østerkløftfjellet.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Bruddflate. Bruddflaten følger i hovedsak kantkorn under tynn skare, men går stedvis over i nedføyket overflaterim/kantkorn over den samme tynne skaren. ECTP13.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Krystaller fra øvre del av bruddflaten, antas å være nedføyket overflaterim.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Østerkløftfjellet. Viser hvordan snø har samlet seg i NV-vendte heng.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Forskjellen på lo- og leside. I NV-vendte leheng har det lagt seg fokksnø over vedvarende svake lag, forøvrig for det meste avblåst.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  På motsatt side av dalen (i solen...), er SØ-vendte fjellsider nokså nakne.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Tynt (3-5 cm) og mykt flak løsner lett på lag av begerkrystaller (DH), se eget bilde.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Begerkrystaller (DH) under tynt og mykt flak (se eget bilde) på høyfjellet.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Selv små NV-vendte heng kan ha samlet til dels mye fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Fokksnøen som kom med «Frank» er full av partikler fra jordsmonn og vegetasjon. Eldre fokksnø er ren som snø. Ikke fra profilen.

Snow Cover

No snowdrift På høyfjellet har snøen samlet seg i NV/V-vendte leheng, ellers i stor grad avblåst. Der snøen har samlet seg, kan det være til dels mye snø (> 2 m). Snøoverflaten er hardpakket fokksnø (RG) med varierende grad av overflaterim (SH). Der det ligger tynnere og mykere flak, primært fra tregrensen og ned, er det lett å provosere frem drønn i snøen.

Weather

No precipitation -8.8 °C 5 m/s from SE ↖ 10% clouds Klart og kaldt vær.

Tests

ECTP13@20cmQ3 Medium Brudd primært i kantkorn FC under (tynn) skare, sekundært i nedføyket overflaterim SH(FC) over samme tynne skare.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 1 - Small W, NW above 100 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium W, NW above 100 masl

Danger Sign

Whumpf sound Lett å provosere frem drønn der flak er myke og/eller tynne, det vil i hovedsak si opp til og med tregrensen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det finnes flere vedvarende svake lag under flak av fokksnø, som i hovedsak har samlet seg i NV-vendte heng. Der flakene er tynne og/eller myke, kan det være lett å løse ut mindre skred. På høyfjellet er snødekket sintret og hardt, og det kan derfor være vanskeligere å påvirke de svake lagene lenger ned. Til gjengjeld vil skred her kunne bli større. Små skred kan få store konsekvenser på grunn av oppstikkende stein (terrengfeller). Ingen større endringer. Forecast correct Skredproblemene godt formulert i varsel.

Snow Profile

1 cm F SH 1 mm D, 9 cm K/P RG 0 mm D Fokksnø etter "Frank". Grå, stort innslag av partikler fra vegetasjon., 7 cm P RG 0 mm D, 1.3 cm F SH/FC 3 mm D, 0.2 cm K MFcr, 2.5 cm F FC 2 mm D, 9 cm K MF Sandwich med flere skarelag (MFcr) og mer ubundne krystaller., 10 cm F FC 2 mm D, 5 cm K MF, 26 cm 1F FC 2 mm D, 9 cm F-4F FC 2 mm -8.8 °C @ 0 cm, -9.5 °C @ 10 cm, -7.8 °C @ 20 cm, -7.3 °C @ 30 cm, -5.2 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 50 cm, -3.5 °C @ 60 cm, -2.2 °C @ 70 cm, -0.5 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 252106

Salten / FAUSKE

Snow

27.01.2021 kl. 10:36

395 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  NV-vendt terreng rundt tregrensen, Østerkløftfjellet. Der det er flak, er det som regel drønn.

Snow Cover

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 252071

Salten / FAUSKE

Snow

27.01.2021 kl. 10:03

172 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  En ny generasjon overflaterim, SH.

Snow Cover

ObsID: 252063

Salten / FAUSKE

Snow

26.01.2021 kl. 10:15

5 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Fortsatt klarvær, kaldt og tynt snødekke.

Snow Cover

ObsID: 251900

Salten / FAUSKE

Snow

25.01.2021 kl. 11:28

529 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  kjus@nortind Comment:  Bildet av syd flanken på Nordre Nattmålstuva.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Øst flankene på P618 med Kvalhornet i hø kant av bildet.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  SØ flanken på Nordre Nattmålstuva

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det kan forventes skred i enkelte heng der snøen har lagt seg i flak (fokksnø). Størrelsen på mulige skred forventes å være små til middels. Forecast correct Det er generelt lite snø i fjellet og lite snø har flyttet på seg på tross av mye vind de siste dagene.

Avalanche Activity

25. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

No snowdrift 4 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snødekket preges av kantkorn under alle skarelag. Etter uværet Frank har toppdekket enkelte steder blitt knallhardt (P-K). Stort sett bryter man lett gjennom til fots, men enkelte steder er det umulig å bryte gjennom selv med hopp. Drønn i snøen flere steder. Magert snødekke generelt.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

Weather

Nydelig vær i fjellet. Lite vind (ca 3 m/s fra sv). Tilskyende fra SV. Turen startet med 0% skydekke, men gikk etter et par timer over til 100% skydekke.

ObsID: 251780

Salten / FAUSKE

Snow

25.01.2021 kl. 10:19

380 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind Comment:  Flere skarelag i snødekket.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind Comment:  2 mm grid

Tests

ECTP17@45cmQ3 Medium

Danger Sign

Whumpf sound

Snow Profile

4 cm F PP D, 2 cm K MF/RG D Litt vanskelig å tolke kornform, men den var litt blank og jeg lander på en blanding av MF og RG, 16 cm P RG 1 mm D, 8 cm 4F RG 1 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 1 mm, 1 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 2 mm, 3 cm K MFcr, 10 cm F FC 2 mm D, 0.5 cm I IF, 5 cm 4F FC/MF 2 mm -10.1 °C @ 0 cm, -10.4 °C @ 10 cm, -9.2 °C @ 20 cm, -6.2 °C @ 30 cm, -4.7 °C @ 40 cm, -3.01 °C @ 50 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 251746

Salten / FAUSKE

Snow

25.01.2021 kl. 09:56

5 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Nok en kald og klar dag -- og fortsatt tynt snødekke.

Snow Cover

ObsID: 251738

Salten / FAUSKE

Snow

24.01.2021 kl. 12:01

6 masl

Torbjorn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Torbjorn@obskorps Comment:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Enkelte snøfiller i luften.

Snow Cover

ObsID: 251578

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.