Avalanche forecast for Salten Thursday 2019-03-14

3
Considerable
Published:

Strong winds are forming wind slabs. A persistent weak layer of facets is lingering above the February 23 crust layer. Avoid recently loaded areas with wind slabs as these areas can be easy to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast wednesday night.
-18 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Moderate gale from southeast., change to fresh breeze from the southeast during the afternoon.
-14 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Salten / FAUSKE

Snow

14.03.2019 kl. 10:48

361 masl

Sølve@Nordland_fk (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sølve@SVV Comment:  Nv vendt heng
Image Of Danger Sign
Image 2 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Fjernutløst skred i NV heng
Image Of Danger Sign
Image 3 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Ferske sprekke i overkant av NV heng
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

35 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F/F RGxf 1 mm/0 mm D Skarelag, 100 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -6 °C @ 0 cm, -6.8 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6.3 °C @ 30 cm, -5.4 °C @ 40 cm, -3.8 °C @ 50 cm

Weather

No precipitation -4 °C 8 m/s from SE ↖ 90% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 200 masl Ved tynne og myke flak er det svært lett å løse ut skred. Snødekket er generelt hardt og der er det vanskeligere å trigge. Selv om krystallene er små og det svake laget er tykt er det god evne til bruddforplantning.

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry I skogen var det tydelige kantkorn i overflaten. Over skogen er snødekket vindpakket hardt. Store områder er avblåst ned til mildværsskare. All fokksnø i fjellet nå ligger på et lag av kantkorn.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredproblemet er kantkorn som er dannet i overflaten som er nedføyket. Kantkornlaget ligger over glatt mildværsskare. Kraftig vind begrenser utbredelsen av overliggende fokksnø til definerte leheng. Kantkornlaget vil være der. Må følge med på egenskaper til overliggende flak. Forecast correct Varselet stemmer bra.

Danger Sign

Recent cracks Sprekker pga. Pålogging i leheng. Sprekker over 50 meter observert.

Whumpf sound

Recent avalanches

Avalanche Activity

14. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Very easy to trigger Specific steep slopes. N, W, NW Fjernutløst når vi gikk fra myke flak inn på hardt flak. Henget ble vurdert som risikabelt så sporet ble lagt på siden. Skredet var str 2, men er begrenset av henget størrelse. Egenskapene til svakt lag og flak viser at det lett kunne blitt større.

ObsID: 186178

Salten / FAUSKE

Snow

14.03.2019 kl. 09:57

341 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  jostein@nve
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  jostein@nve

Danger Sign

Recent avalanches Fjernutløyst skred, str 2. (Me hadde nettopp snakka om henget som skredheng og passa på å halde avstand :-)

ObsID: 186122

Salten / FAUSKE

Snow

14.03.2019 kl. 09:07

660 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  jostein@nve
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  jostein@nve

Notes

Kantkorn i overflata. Så stor og tydeleg at ein kan gjere obs frå bil

ObsID: 186107

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snow

14.03.2019 kl. 05:39

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186077

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snow

13.03.2019 kl. 05:41

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185885

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snow

13.03.2019 kl. 04:28

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185884

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snow

13.03.2019 kl. 04:27

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 185883

Salten / BODØ

Snow

12.03.2019 kl. 14:01

314 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Pkt 916, Middagstinden, Slurvpåltinden, Eiteråskartinden, Kvalhornet.
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Skjerdingstinden helt venstre i bildet. Deretter Torneshatten med Kjerringtinden bak midt i bildet. Deretter Einarviktinden, Sjunktinden og Pkt 983 til høyre.
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  Lene Comment:  Storvikfjellet, Ånsvikfjellet og Småtindan med Storelvvatnet i front.
Image Of Weather
Image 4 of 7 Of:  Weather Copyright:  Lene Comment:  Kjerringvika og Einarvika i Sjunkfjorden med Einarviktinden og Sjunktinden midt i bilde.
Image Of Weather
Image 5 of 7 Of:  Weather Copyright:  Lene Comment:  Fagertinden og Keipen med Bogvatnet i front
Image Of Weather
Image 6 of 7 Of:  Weather Copyright:  Lene Comment:  Middagstinden, Slurvpåltinden, Eiteråskartinden og Kvalhornet. Her kan man se variasjon av vindpåvirket tørrsnø og skare i fjellet.
Image Of Weather
Image 7 of 7 Of:  Weather Copyright:  Lene Comment:  Vassviktindan med Midtiskartinden i sentrum av bilde. Langs ryggen av Osanakken i høyre front av bilde ses det tydelig hvordan snøen er påvirket av siste ukes vindretninger.

Weather

No precipitation -8 °C 5 m/s from SE ↖

ObsID: 185807

Salten / FAUSKE

Snow

12.03.2019 kl. 12:29

370 masl

DagTheodor@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  DagTheodor@SVV Comment:  Mot sør.

Weather

No precipitation -3.8 °C 2 m/s from NW ↘

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S above 400 masl Begynt å danne seg kantkorn under en hardere vindpåvirket overflate. Foreløpig små korn som det er vanskelig å se med det blotte øye. Kan finnes i flere sektorer, også usikker på om det finnes høyere opp. Opplevde ingen faretegn på dette laget.

Snow Cover

No snowdrift Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Over tregrensa er overflaten herjet av vinden og på de mest utsatte områdene er det avblåst ned til skare/terreng.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Varierende snøforhold; under skoggrensa kan man fortsatt finne snø som er løst bundet, over skoggrensa er det stort sett enten avblåst eller vindpåvirket, hard overflate. Har begynt å danne seg små kantkorn under den harde overflaten, men ikke opplevd faretegn. Stort sett stabile forhold. Størst fare for skred vurderes til å være der fokksnøflaket er tynt.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

12. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 185815

Salten / FAUSKE

Snow

12.03.2019 kl. 11:52

461 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Snow Profile
Image 2 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind Comment:  ECTPV@50Q1
Image Of Snow Profile
Image 3 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind Comment:  Rutsjblokk.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind Comment:  Krevde stor belastning (hopp uten ski 2 pax).
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  kjus@nortind
Image Of Weather
Image 6 of 7 Of:  Weather Copyright:  kjus@nortind Comment:  Mot sør.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Vindherjet snødekke. Nordre Nattmålstuva

Weather

No precipitation -3 °C 0 m/s Nydelig vær.

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Snødekket over skogen bærer preg av vind. Avblåst skare stedvis og ellers hardpakket fokksnø. Riktignok med enkelte lommer med mykere dekke.

Tests

ECTPV@50cmQ1 Poor Bruddet går på et tynt lag med nedføyket snø. Rutsjblokktest avdekker likevel at det skal stor belastning til før brudd.

CTV@50cmQ1 Poor

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnø i le heng trenger fortsatt litt tid på å stabilisere pga kulde. Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pga kulde i snødekket tar det enda litt tid før fokksnøen stabiliserer seg.

Avalanche Activity

12. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 185799

Salten / FAUSKE

Snow

12.03.2019 kl. 11:11

446 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  kjus@nortind Comment:  Mot p618

Snow Cover

ObsID: 185746

Salten / FAUSKE

Snow

12.03.2019 kl. 10:32

370 masl

Gaute (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Gaute

Weather

No precipitation -2 °C 1 m/s from W → Veldig kaldt, -20 ved bilen

Tests

ECTP23@30cmQ3 Good Da vi gravde var jeg mest spent på ett sjikt ca 13 cm ned i fokksnøen. Dette sjiktet lot seg ikke påvirke av ect eller lille blokk. Bruddet gikk i mekanisk nedbrutt nysnø.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes E, SE, S between 800 masl and 300 masl

Avalanche Activity

12. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 185730

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snow

12.03.2019 kl. 05:35

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185679

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snow

11.03.2019 kl. 07:58

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185498

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snow

11.03.2019 kl. 05:40

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185493

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.